• Oznamy

    • Platby v bankových inštitúciách

     Žiadame rodičov, aby povinné poplatky (ŠKD, stravné), ktoré vyplácajú škole priamo v bankových inštitúciách, navýšili o poplatok 2,00 €,  nakoľko si tento poplatok za úkon touto formou každá banka strháva. Ak sa Vám dá, prosíme o platenie poplatkov (ŠKD, stravné) výlučne bankovým prevodom.

     Za pochopenie ďakujeme.


     Upozornenie na užívanie liekov

     Vedenie Základnej školy A. Sládkoviča Sliač oznamuje, že žiaci našej školy začali nosiť pri sebe lieky, ktoré užívajú bez dozoru dospelej osoby. Zväčša ide o analgetiká, ktoré tlmia alebo odstraňujú bolesť.

     Na základe odborného vyjadrenia pediatra Vás upozorňujeme, že dieťaťu do veku 15 rokov je zakázané podávať lieky bez súhlasu zákonného zástupcu. Pokiaľ Vaše dieťa užíva nejaké lieky, je povinnosťou zákonného zástupcu oboznámiť o tejto skutočnosti príslušného triedneho učiteľa žiaka.

     Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie upozornenia. Ďakujeme za pochopenie.   


     (NEAKTUÁLNE) 

     Vážení rodičia,

     nakoľko evidujeme výskyt vlasovej vši medzi žiakmi, žiadame Vás, aby ste pravidelne kontrolovali vlasy svojho dieťaťa a v prípade výskytu parazitov vykonali aj hygienické opatrenia v domácnosti.

     Zoznámte sa s Opatreniami pri výskyte pedikulózy v zariadeniach pre deti a mládež.

    • zatiaľ žiadne údaje