• Aktuálne v našej škole

    • Jesenné knihobranie

    • 11.11.2018 16:17
    • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a cieľavedomého rozvoja čitateľskej gramotnosti sa od 15. - 19. októbra 2018 organizuje v našej škole burza (ne)potrebných kníh s názvom JESENNÉ KNIHOBRANIE.

    • Žiak každej triedy môže podľa svojho záujmu a možností darovať aspoň 3 knihy akéhokoľvek charakteru (nielen pre deti, ale napríklad aj dospelých) do burzy kníh prostredníctvom svojho učiteľa slovenčiny (resp. triedneho učiteľa na 1. stupni ZŠ). Prvou odporúčanou odmenou mu môže byť pochvala za aktivitu, motivačná malá známka a podobne (iné výhody podľa uváženia príslušného učiteľa). Učiteľ SJL, resp. triedny učiteľ (učiteľ cudzieho jazyka) zozbierané knihy na konci každého dňa odovzdá koordinátorovi podujatia za daný stupeň (s nahlásením triedy):

      

     1. stupeň - Mgr. Eva Lichá

     2. stupeň - Mgr. Martina Fülopová


     Dňa   19.10.2018  sa počas dňa budú pred priestormi vlastivednej siene (C- blok) predávať vyzbierané zaujímavé knihy za symbolické ceny od 0,50 do 2 EUR -  čo je ďalšou výhodou pre každého žiaka. Burzu môžu navštíviť všetci žiaci v sprievode svojich učiteľov - podľa záujmu a zakúpiť si knihy kedykoľvek (nielen počas vyučovania SJL, ale aj počas prestávok) v čase od 9.25 do 12.30  hod. Výťažok z predaja bude použitý na nákup nových kníh do Žiackej knižnice. Nepredané knihy budú odoslané na charitatívne účely. Cieľom podujatia je motivovať žiakov k čítaniu a v rámci aktuálne rozvíjajúceho sa projektu Zelená škola - viesť k šetreniu životného prostredia využívaním použitých a stále funkčných predmetov.

     Trieda, ktorá vyzbiera spoločne najviac kníh, bude súťažiť o motivačné ceny.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 Eva Lichá

                                                                                                                                                Martina Fülopová

     FOTOALBUM - Knihobranie 2018

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje