• Aktuálne v našej škole

    • Triedne časopisy našich žiakov

    • 24.06.2020 13:08
    • Školský rok sa blíži k záveru. Bol iný ako tie predtým. Ľudia vo svete spoznali, že istota neexistuje. Nikto si už viac nemôže byť istý, čo nám čas prinesie. Zdráhame sa kontaktu, váhame pred objatiami a naše stretnutia s druhými sú plné strachu. Toto všetko citlivo vnímajú aj deti.
    • Napriek tomu žiaci 5. A, 8. A, 8. B a 9. A triedy aj v tomto ťažkom období tvorili a svoje pocity vložili do písania. Počas celého školského roka a aj v uplynulom období dokázali vytvoriť na vybrané témy množstvo zaujímavých literárnych prác.

     Triedne časopisy sú výsledkom projektov v oblasti tvorivého písania a tento školský rok 2019/2020 žiaci tvorili na témy Jeseň, Najkrajšie chvíle so starými rodičmi, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Rozprávky zo ZOO, Vianočné písanie, EKO príroda a Svet naopak. Väčšina prác bola zaradená do súťaží, ktoré organizovala naša škola, naše mesto, okresné mesto a zapojili sme sa aj do regionálnych a celoslovenských súťaží. Práce žiakov boli úspešné a ocenené práce sú v časopisoch zvýraznené písmom červenej farby. Titulné strany si žiaci 2. stupňa navrhli sami. Prajem Vám príjemné chvíle strávené čítaním originálnych prác Vašich detí.

     Mgr. Katarína Krutá, vedúca PK SJL a  učiteľka slovenského jazyka a literatúry


     TaLentilník 2019/2020 - Triedny časopis 5.A triedy

     Pele-mele 2019/2020 - Triedny časopis 8.A triedy

     Básnické črevo 2019/2020  - Triedny časopis 8.B triedy

     Za hrsť básní 2019/2020 - Triedny časopis 9.A triedy

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje