• Aktuálne v našej škole

    • Európsky deň jazykov v našej škole

    • 02.10.2020 18:19
    • V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole, ako každoročne, pripomenuli Európsky deň jazykov. Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli pripraviť aktivity pre triedne kolektívy. Aktivity boli rôznorodé, žiaci zapojili nielen svoju fantáziu a tvorivosť, ale aj jazykové vedomosti a umelecké zručnosti.
    • Počas prvej hodiny sa žiaci 1. aj 2. stupňa z rozhlasovej relácie dozvedeli niekoľko zaujímavostí o európskych jazykoch, odkedy a prečo sa tento deň oslavuje a čo je jeho cieľom. Následne plnili rôzne úlohy, ktoré si vyžadovali pozornosť, sústredenie a tímového ducha.
         Pre prváčikov boli pripravené maľovanky v anglickom jazyku. Naučili sa anglické názvy niektorých zvieratiek a farieb. Popritom si vypočuli anglické pesničky. Žiaci 2. – 4. ročníka vypracovali pracovné listy, pomocou QR kódov počúvali a spievali anglické pesničky a pozerali rozprávky napríklad v maďarskom jazyku.
         Žiaci 5. – 7. ročníka sa venovali aktivitám v anglickom jazyku. Zahrali si pexeso zamerané na slovnú zásobu zo 16 európskych jazykov, vytvárali anglické slovíčka z rôznych písmen abecedy, pokúsili sa popasovať s jazykolammi a čo najlepšie vyriešiť jazykový kvíz.
         V 8. – 9. ročníku boli pripravené aktivity z ruského a nemeckého jazyka. V nemeckom jazyku žiaci riešili pracovné listy s doplňovačkami a osemsmerovkami, pracovali s kartičkami s nemeckými názvami krajín a národností, riešili jazykový kvíz a zahrali si pexeso s názvami ovocia a zeleniny.
     Žiaci 8. ročníka si v rámci ruského jazyka vypočuli ruskú hymnu, formou prezentácie im boli sprostredkované zaujímavosti o Rusku, pamiatky Moskvy a Petrohradu, skladali puzzle, prezreli si vystavené typické ruské predmety a vyskúšali si aj písanie azbuky. Žiakov 9. ročníka okrem práce s pracovným listom, hraním pexesa a didaktickej hry, v ktorej hľadali dvojice (obrázok – pomenovanie) zaujali typické ruské suveníry, ale najmä ochutnávka sladkej pochúťky „chalvy“ a nápoja „kvas“.   
     Počas ďalšej hodiny mohli žiaci zapojiť do práce aj svoju fantáziu a tvorivosť. Ich úlohou bolo navrhnúť dizajn alebo obrázok na tričko v súvislosti s témou „Európsky deň jazykov“. Žiaci nemohli kresliť žiadne symboly, ani vlajky, mali sa zamerať na jazyky a mohli použiť len kombináciu troch farieb. Mnohé obrázky boli veľmi zaujímavé a nápadité.
     Viacerým triedam sa darilo aj v jazykovom kvíze a umiestnili sa na prvých troch miestach:
     1. miesto – 6.B
     2. miesto – 7.A
     3. miesto – 5. ročník, 8.A, 9.A, 9.B

     Víťazom blahoželáme a za prípravu a hladký priebeh veľmi pekne ďakujeme všetkým zapojeným vyučujúcim. Tešíme sa na Vás opäť o rok!
                                                                                                                  Mgr. Martina Fülöpová

     FOTOALBUM- Európsky deň jazykov

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje