• Aktuálne v našej škole

    • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

    • 11.12.2020 19:44
    • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov základných a stredných škôl v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku.
    • Vyhlasovateľmi a usporiadateľmi regionálneho kola súťaže sú Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, Mesto Zvolen, CVČ Domino Zvolen, PPOS Zvolen a Miestny odbor MS Zvolen.
     V tomto roku sa naša škola opäť zapojila do súťaže a odoslala spolu jedenásť súťažných prác. Do literárnej súťaže sa prihlásilo sedem základných škôl nášho regiónu. Spolu bolo zaregistrovaných 42 žiackych prác. V druhej kategórii, do ktorej boli naše práce zaslané, boli ocenené tri miesta. Medzi úspešnými bol aj náš žiak deviateho ročníka Lukáš Soukup pod vedením Mgr. Kataríny Krutej, učiteľky SJL. Ocenené boli dve jeho práce.
     Práce ocenených žiakov z regionálneho kola budú tak ako každý rok zaslané do celoštátnej súťaže, ktorá prebieha každoročne v mesiaci júni v Nových Zámkoch a jej hlavným vyhlasovateľom a gestorom je MŠ SR.
     Organizátor zároveň ocení všetky školy, ktoré sa do súťaže zapojili.

     Keďže momentálna ťažká situácia nedovoľuje organizovať spoločenské podujatia, vyhodnotenie sa uskutočnilo online formou, ktoré si môžete pozrieť a vypočuť na priloženom linku - https://www.facebook.com/KrajskaKniznicaZvolen/videos/2143078045829018

      

     Víťaz- Lukáš Soukup

     Svet naopak - Lukáš Soukup

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje