• Aktuálne v našej škole

    • Oznam - Vrátenie preplatku stravy

    • 23.06.2021 22:51
    • Vedúca ŠJ oznamuje, že preplatky za stravu žiakov budú vrátené len na základe žiadosti
     zákonného zástupcu buď telefonicky, osobne alebo mailom na jedalensliac@gmail.com.

      
    • Preplatok za stravu bude automaticky vrátený len žiakom 9. ročníka a žiakom odchádzajúcim zo ZŠ. V prípade záujmu o výšku preplatku prosíme kontaktovať školskú jedáleň na t.č. 0918 686 090.

     Ak zákonný zástupca nepožiada o vrátenie preplatku, bude preplatok prenesený do budúceho školského roka.

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje