• Aktuálne v našej škole

     • Som doma kreatívny - vyhodnotenie literárnej súťaže

     • 16.05.2020 00:02
     • Dňa 3. apríla 2020 bola vyhlásená v našej škole školská literárna súťaž pre žiakov 2. stupňa SOM DOMA KREATÍVNY vo formách poézia a próza. Súťaž bola zameraná na aktuálne témy Stav Zeme a Svet naopak.
     • viac
     • Online zbierka pre UNICEF

     • 06.05.2020 00:10
     • UNICEF nás prosí o pomoc pri  realizácii on-line zbierky.
       "Tento rok sa nám žiaľ nepodarí zrealizovať našu každoročnú zbierku MODRÝ GOMBÍK.   Pomôžte nám zdieľaním výzvy, ktorej cieľom je pomoc deťom v krajinách, v ktorých zúria vojny a pustošia ich živelné katastrofy
     • viac
     • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020

     • 03.05.2020 22:18
     • Na základe odporúčania pani učiteľky geografie sa mohli žiaci 5. – 9. ročníka prihlásiť do
      geografickej online súťaže GQIQ 2020, ktorú organizuje Slovenská geografická
      spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MAPA Slovakia
      Plus, s. r. o., DAJAMA pod záštitou Slovenskej komisie Geografickej olympiády.
     • viac
     • Poďakovanie

     • 27.04.2020 22:04
     • Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí dňa 21.marca 2020 vyjadrili svoje sympatie a podporu  ľuďom s DS.  Ďakujeme rodičom a žiakom našej školy, ktorí sa zapojili a poslali  nám fotografie farebných ponožiek. Teraz môžeme žiakov odmeniť len pochvalou. Ďakujeme tiež pani vychovávateľke Sekerešovej.             
                                                                     Iveta Novodomská, koordinátorka ŽŠR

       
     • viac
    • zatiaľ žiadne údaje