• Aktivity a súťaže

     • Obvodné kolo vo florbale
      • Obvodné kolo vo florbale

      • 26. marca 2019 bojovali mladší žiaci našej školy v obvodovom kole vo florbale. Nestratili ani bod a s prehľadom zvíťazili, čím si zabezpečili postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2019 vo Zvolene. Florbalistom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.

      • Rétorika - školské kolo

      • Do galérie Rétorika - školské kolo boli pridané fotografie.

       Najlepší rečníci predviedli svoje umenie v pondelok  25. marca 2019 v školskom kole 1. a 2. kategórie súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. A kto sú naj rečníci našej školy?


       I. kategória : (4. – 6. ročník)

       1.m. Dorotka Bačková 4.A   
       2.m. Alexandra Georgievová  5.A
       3.m. Lenka Kujanová 4.B
       4.m. Matej Majerský 6.B

        
       II. kategória: (7.  – 9. ročník)


       1.m. Michaela Gombíková  9.C
       2.m. Nina Čunderlíková  9.C
       3.m. Denis Solčan 9.A
       4.m. Nina Štesková 7.A
       5.m. Ema Štesková 9.A


       Víťazom blahoželáme, všetkým ďakujeme za predvedené výkony a vyučujúcim SJL patrí poďakovanie za prípravu žiakov.
       V okresnom kole nás budú reprezentovať víťazi oboch kategórií Dorotka Bačková a Michaela Gombíková. Držíme palce, dievčatá.

        

        

        

     • SadOvo - jarné ošetrenie stromčekov
      • SadOvo - jarné ošetrenie stromčekov

      • Dňa 21.3.2019 sa žiaci druhého, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili pod vedením svojich vyučujúcich jarnej úpravy a ošetrenia ovocných stromčekov, ktoré boli v areáli našej školy vysadené v jesennom období. Jarná úprava a ošetrenie stromčekov boli pokračovaním Projektu „SadOvo“ organizovaného Živicou, do ktorého sa naša škola zapojila už  minulý školský rok. Malí aj veľkí žiaci sa nielenže oboznámili s postupom a spôsobom rezu mladých ovocných stromčekov ,s tvorbou kostrovej koruny a so spôsobom ošetrenia rezu, ale mohli si rez aj sami prakticky odskúšať a malé ranky vzniknuté rezom ošetriť  štepárskym voskom. Praktické ukážky a neskúsené ruky väčších  žiakov i malých  žiačikov viedol skúsený Bruno Jakubec, ktorý je jedným zo spoluorganizátorov vyššie menovaného projektu. Po počiatočných nesmelých pokusoch starších žiakov o správny rez na správnom mieste ročných výhonkov sa osmelili aj druháci, ktorí sa  aktívne a s nadšením  zúčastňovali jednotlivých činností.

        Hoci jarná úprava stromčekov zaujala predovšetkým mladších žiakov, priniesla nové skúsenosti a poznatky všetkým zúčastneným žiakom. Dala im možnosť získať praktické skúsenosti, ktoré budú môcť zúročiť počas nasledujúcich rokov pri starostlivosti o tieto pôvodné odrody ovocných stromčekov, ktoré sa snažíme zachovať v našej lokalite.

       Mgr. Renáta Martinská

     • Máme tretíkrát MAJSTROV SLOVENSKA v bedmintone
      • Máme tretíkrát MAJSTROV SLOVENSKA v bedmintone

      • V Trenčíne sa v dňoch 19.-20. marca 2019 odohrali  Majstrovstvá Slovenska základných a stredných škôl v bedmintone, kde tí najlepší bojovali o titul Majstra Slovenska. Banskobystrický kraj po víťazstve v krajskom kole v kategórii žiakov základných škôl reprezentovali žiaci našej školy Simeon a Andrej Suchý. Umiestnili sa na prvom mieste a stali sa tak Majstrami Slovenska pre školský rok 2018/2019.
       Titul Majster Slovenska naša škola získala v bedmintone už tretíkrát. Gratulujeme.

            

        

      • Deň vody v našej škole - VODNÉ TAJOMSTVÁ

      • Raz svieti slnko, potom leje,

       SVET ešte nie je bez nádeje.

       Veselé kvapky nosia šťastie.

       Bez vody tu nič nevyrastie.

        

       V piatok 22. marca sa to v našej škole hemžilo modrými farbami. Prečo? Podobne ako každý rok aj tento sme oslavovali Svetový deň vody, ktorý si už od roku 1993 pripomíname vždy 22. marca. Symbolickým modrým oblečením sme na jednej strane chceli vyjadriť vďaku za to, že žijeme v priestore, v ktorom máme dostatok pitnej vody, na druhej strane si však uvedomujeme, že je ešte veľa spôsobov, ako môžeme vodu chrániť a šetriť ňou. Okrem oblečenia sme mali na chodbách nalepené rôzne odkazy s alarmujúcimi informáciami o vode. Naši ôsmaci a šiestaci si pripravili rovesnícke vyučovanie. Žiaci 6.B triedy si pripravili pre triedy 1. – 4. ročníka aktivity, ktoré boli venované vode. Spolu zisťovali, ako voda spieva, ako dlho vydrží na jednom mieste. Názorne ukázali mladším spolužiakom koľko je pitnej vody na ZEMI. Vytvárali si dúhu, kolobeh vody v prírode, hádali hádanky o vode. Na záver do kvapiek kreslili, čo by chceli, aby ich kvapka poliala, kde všade sa voda denne používa.

       Žiaci 8 . ročníka si pripravili pre triedy 5. – 8. ročníka stanovištia, ktoré boli venované vode. Nazvali sme ich VODNÉ TAJOMSTVÁ. Žiaci tried postupne prechádzali jednotlivými „tajomstvami“. V chemickom tajomstve skúmali pH rôznych roztokov. V biologickom tajomstve mohli vďaka mikroskopu detailne preskúmať larvu komára a riešiť rôzne pracovné listy (napr. dopĺňať pojmy do kolobehu vody v prírode a určovať živočíchy žijúce pri vode a vo vode). V geografickom tajomstve sa žiaci zamýšľali nad nedostatkom vody vo svete , pričom ich úlohou bolo podľa indícii určiť, v ktorej oblasti dochádza k nepokojom kvôli vode. Ďalšou úlohou žiakov bolo určiť polohu miest, ktorými preteká rieka Hron. V matematickom tajomstve si vypočítali spotrebu vody v domácnosti. V našom slovenskom  tajomstve žiaci písali odkazy o vode na kvapôčky, ktoré následne prilepili na pripravený dáždnik. Inšpiráciu mohli nájsť v pripravených encyklopédiách alebo prísloviach o vode. V technickom tajomstve si vyrobili filtračné zariadenie, ktoré pred ich očami prefiltrovalo znečistenú vodu. V jazykovom tajomstve si mohli pozrieť anglické dokumentárne filmy BBC, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho portálu Fenomény sveta. V súťažnom tajomstve si žiaci overili svoje vedomosti v kvíze o vode. Zo všetkých súťažiach najviac bodov získal Daniel TEREM zo 7.B , ktorý bol ocenený hodnotnou cenou. Akcia bola doplnená o rôzne hry s tematikou vody (pexeso, puzzle). V prípade, že žiaci počas akcie vysmädli, mohli si uhasiť smäd pohárom vody - najcennejším darom  Zeme. 

       Mgr. Daniela Slovíková, Mgr. Alena Lisičanová

      • Naši strelci opäť úspešní

      • Do galérie Strelecká súťaž III. kolo  boli pridané fotografie.

       Žiaci streleckého krúžku sa zúčastnili dňa 19.3.2019  III. kola streleckej súťaže a Ceny starostu obce Vígľaš vo Vígľaši.
       Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na 3. mieste v zložení : Rievaj Ján, Homola Marek a Novák Lukáš.
       Z jednotlivcov bol úspešný Ján Rievaj , ktorý obsadil 1. miesto.
       Tatiana Groves, vedúca streleckého krúžku.

        

        


        

      • ŠKD - Kvíz o knihe

      • Do galérie ŠKD - Kvíz o knihe boli pridané fotografie.

       Obľúbené Rozprávky o psíčkovi a mačičke, o tom, ako títo dvaja spolu gazdovali v malom domčeku pod lesom, ako si v ňom spolu nažívali a chceli robiť všetko tak, ako robia veľkí ľudia, ktoré napísal a nakreslil Josef Čapek, pozná hádam každé dieťa. Na overenie vedomostí o prečítanej knihe som si pre deti v ŠKD pripravila kvíz. Každé oddelenie zastupovali dvaja žiaci spomedzi tretiakov, štvrtákov a dvaja zástupcovia prvákov, druhákov. Starší žiaci odpovedali na otázky v rozsiahlejšom teste, mladší riešili jednoduchšie úlohy formou tajničky, ktorá im po správnom vyriešení prezradila, kde je ukrytý poklad. Deťom sa mimoriadne darilo a poklad vo forme sladkej odmeny a záložiek na vymaľovanie úspešne našli. Za mladších žiakov zvíťazilo II. oddelenie a za starších V. oddelenie. 
                                                                                                                   Mgr. Petra Gáfriková

      • ŠKD - Svetový deň vody

      • Do galérie ŠKD - Svetový deň vody boli pridané fotografie.

       Cieľom Svetového dňa vody je neustále pripomínanie dôležitosti a významu vody, ako aj motivovanie všetkých k jej ochrane a šetreniu. Preto sme si pri tejto príležitosti opäť pre žiakov pripravili aktivity, ktoré smerovali k podpore ich informovanosti o význame vody. Tentokrát nám pri tom asistovali aj pani učiteľky z Maďarska.
       Žiaci najprv poznávali vodné živočíchy a naučili sa, čo patrí a nepatrí do vodných zdrojov a ako ich chrániť. Zachraňovali rybičky ich prenášaním do jazierka, maľovali vodou na chodník, modrou kriedou kreslili potôčik, do ktorého „púšťali“ lodičky z papiera. Počas aktivít počúvali príbeh o kvapke, na základe ktorého riešili následne v triedach pracovné listy. Na záver si deti zvýšili kondíciu cvičením s fľašami naplnenými vodou.

     • Trestnoprávna zodpovednosť
      • Trestnoprávna zodpovednosť

      • Dňa 18. marca 2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili besedy na tému Trestnoprávna zodpovednosť. Besedu viedla Mgr. Milota Kaplánová  z OR PZ vo Zvolene. Zaujímavou formou vysvetlila pojmy  - právne vedomie, zodpovednosť, porušovanie zákonov a trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí.

      • Exkurzia v SHMÚ

      • Do galérie Exkurzia v SHMÚ boli pridané fotografie.

       V piatok 22. marca 2019 sa trieda 6.A našej školy zúčastnila Dňa otvorených dverí v pobočke Slovenského hydrometeorologického ústavu v Banskej Bystrici.
           Pri príležitosti Svetového dňa vody privítala v svojich priestoroch návštevníkov, ktorých tu čakali mnohé zaujímavé prezentácie, prednášky či ukážky.

           Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií o vode: kde v Banskej Bystrici sa nachádza stanica, ktorá zaznamenáva údaje o vode, ako pracuje prístroj, ktorý im tieto údaje prenáša, aké typy vôd máme a podobne. Žiaci si v týchto priestoroch mohli aj zasúťažiť. Stačilo sa poriadne nadýchnuť a fúknuť na vrtuľu, ktorá sa rozkrútila a prístroj zobrazil údaj o sile fúknutia.
           Ďalšou zastávkou bolo rozprávanie o mnohých extrémoch počasia. Pán meteorológ sa podelil o informácie o rôznych teplotných rekordoch na našom území, ukázal žiakom video s tornádom, ktoré sa prehnalo východným Slovenskom, konkrétne obcou Lekárovce. Takisto žiakom vysvetlil, ako tornádo vzniká a aké škody môže spôsobiť.
           Po prednáške žiaci absolvovali ďalšiu ukážku. Pred budovou SHMÚ ich čakali hydrológovia, ktorí im predviedli, ako sa meria prietok vody pomocou špeciálneho prístroja nazvaného hydrometrická vrtuľa. Práca s ňou nie je jednoduchá, o čom sa presvedčili aj žiaci, ktorí si mohli vrtuľu poťažkať. Pri svojej váhe 25 kilogramov ju musia obsluhovať aspoň dvaja hydrológovia, ktorí ju na oceľových lanách spúšťajú do vody.
           Poslednou zastávkou bola miestnosť, kde si žiaci pozreli dokumentárny film o vode. Tu získali informácie o tom, kde a v akom skupenstve sa voda v prírode vyskytuje, s akými problémami, v súvislosti s vodou, v súčasnosti zápasíme, čo ich spôsobuje, ako aj o kolobehu vody v prírode.

           Návšteva v SHMÚ bola pre všetkých veľmi poučná a zaujímavá. Voda je pre nás všetkých veľmi dôležitá a nevieme, ako by sme bez nej existovali. Preto na to nezabúdajme a neznečisťujme ju!    

       Martina Fülöpová
        

     • 65. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín
      • 65. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 15.3.2019 sa víťazi školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín zúčastnili okresného kola, kde sa opäť umiestnili na popredných priečkach.  V prvej kategórii (1. stupeň) sa v poézii na 1. mieste umiestnila žiačka Adelka Púpalová z 3.C a Gregor Sedliak z 3.B obsadil 3. miesto v próze. 

       V tretej kategórii (7 - 9. ročník) sa Karin Urdová z 9.A umiestnila na druhom mieste v prednese poézie a Vanda Výbošteková zo 7.A získala prvé miesto v próze. Víťazom blahoželáme a pani učiteľkám slovenského jazyka ďakujeme za prípravu.
       Do regionálneho kola súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2019, postupujú Adelka Púpalová, Gregor Sedliak, Vanda Výbošteková a Karin Urdová.

     • „S chladnou hlavou na cesty“
      • „S chladnou hlavou na cesty“

      • Dňa 20.02.2019 sa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene konal vedomostný kvíz spojený s prednáškou  „S chladnou  hlavou  na cesty“.
    • zatiaľ žiadne údaje