• Aktivity a súťaže

      • Účelové cvičenie

      • Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

       V pondelok 24. júna 2019 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre žiakov 5.-9.ročníka. Žiaci si preverovali teoretické vedomosti z topografie, dopravnej výchovy, zdravotníckej prípravy ako i praktické zručnosti. Hlavná téma cvičenia bola Ochrana životného prostredia. Za svoje výkony boli jednotlivé triedy bodované. Najvyšší počet bodov v kategórii ročníkov 5.-6. získala 6.B trieda, v kategórii 7.- 9. ročníkov 7.B trieda.
        

      • ŠKD - Opekačka

      • Do galérie ŠKD - Opekačka boli pridané fotografie.

       Už len pár dní nás delí od posledného zvonenia, deti sa tešia na prázdniny a zaslúžený oddych. K letu neodmysliteľne patrí aj opekanie a grilovanie, ktoré sme si užili rovnako ako vlani, všetci spolu v ŠKD. Počas slnečného popoludnia sme si opiekli prinesené dobroty a využili krásne prostredie našej školskej záhrady na relax a príjemne strávený spoločný čas s nádychom prichádzajúceho a žiakmi najobľúbenejšieho obdobia. Pohodovú atmosféru nám umocnilo popíjanie bylinkových čajov z byliniek z našej záhrady.

     • OZNAM vedúcej školskej jedálne
      • OZNAM vedúcej školskej jedálne

      • V piatok 28. júna 2019 sa podáva obed od 9:30 hod. Vyhlásiť sa z tohto obeda je možné najneskôr vo štvrtok 27. júna 2019 do 14:00 hod. V piatok už vyhlásenie nebude možné.
     • Matematický klokan - 2. stupeň
      • Matematický klokan - 2. stupeň

      • Dňa 21.marca 2019 sa v 80- tich krajinách  sveta uskutočnila súťaž Matematický klokan. Každoročne sa do súťaže zapája niekoľko miliónov žiakov, zo Slovenska to bolo niečo cez 65 tisíc.
       Ako každý rok aj toho roku sa do súťaže zapojila i naša škola a účasť bola nasledovná:
     • Skrátené vyučovanie
      • Skrátené vyučovanie

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 21. 6. -  27. 6. 2019 bude vyučovanie skrátené na 4 vyučovacie hodiny, t. j. do 11:25 hod.
       V piatok 28. júna 2019 vyučovanie končí o 9:30 hod.

     • GENIUS LOGICUS
      • GENIUS LOGICUS

      • Je to  jednokolová medzinárodná súťaž logických úloh a hlavolamov. Z celkového počtu 22 súťažiacich až 20 žiakov (prevažne žiaci 1. stupňa) získalo titul „VYNIKAJÚCI MEDZINÁRODNÝ RIEŠITEĽ“.
      • Školské kolo streleckej súťaže a rozlúčka s deviatakmi - strelcami

      • Na záver školského roka zorganizovala vedúca streleleckého krúžku streleckú súťaž, na ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín.

        Najlepšie výsledky dosiahli :

       Prípravka :    1.miesto - Robin Ivanič, 2. miesto – Richard Pagáč, 3.miesto - Radko Šupa

       I. kategória : 1.miesto – Marek Homola, 2. miesto – Lukáš Kurtík, 3.miesto - Lukáš Novák

       II.kategória : 1.miesto – Ján Rievaj, 2. miesto – Adam Jankovský, 3.miesto - Saška Georgievová

       III. kategória : 1.miesto – Šimon Šupa, 2. miesto – Tomáš Siakeľ, 3.miesto : Tomáš Trnka

       Za prítomnosti p. riaditeľky Mgr. Evy Pintérovej  p. Groves vyhodnotila úspechy strelcov a poďakovala im za reprezentáciu školy. Tento rok sa lúčime s deviatakmi - René Hevessym, Tomášom Siakeľom, Šimonom Šupom, Martinom Mazúchom a Tomášom Trnkom, ktorí dostali špeciálne trofeje za dlhodobú reprezentáciu našej školy na streleckých súťažiach.

       Tento školský rok v streleckom krúžku bol veľmi úspešný.

       Všetkým členom krúžku p. Tatiana Groves popriala veľa úspechov v ďalšej činnosti  a príjemné prázdniny.

        

                                                           Tatiana Groves, vedúca streleckého krúžku

        

        

     • Odovzdali nám certifikát - Škola bez nenávisti
      • Odovzdali nám certifikát - Škola bez nenávisti

      • Dňa 20.6.2019 prebehlo odovzdávanie certifikátov školám, ktoré úspešne absolvovali pilotný ročník programu Škola bez nenávisti, ktorý získala aj naša škola. 
      • Ocenenie úspešných

      • Do galérie Ocenenie úspešných boli pridané fotografie.

       Centrum voľného času Domino vo Zvolene pozvalo žiakov našej školy na slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie diplomov v predmetových olympiádach v školskom roku 2018/2019.
       Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 18.6.2019 na Okresnom úrade vo Zvolene.
       Ocenení boli títo žiaci:
       •    Michaela Mazúchová - 1. miesto, Pytagoriáda, kategória P3, žiačka 3.A triedy,
       pani učiteľka Mgr. Eva Lichá

       •    Michal Bystriansky - 3. miesto, Pytagoriáda kategória P7, žiak 7.A triedy,
        pani učiteľka PaedDr. Iveta  Novodomaká

       •    Bruno Dokoupil - 2. miesto, Matematická olympiáda kategória Z5, žiak 5.A triedy,
        pani učiteľka Mgr. Marta Miešková


       Ako hosťky boli pozvané a v kultúrnom programe vystúpili Júlia Kosturjaková, žiačka 5.A triedy - víťazka okresného kola Slávika Slovenska 2019 - v 2. kategórii, ktorá v krajskom kole tejto súťaže získala 2. miesto. Ďalej v kultúrnom programe vystúpila Nikola Kosturjaková, víťazka okresného kola  v 3. kategórii, ktorá reprezentovala v tejto súťaži ZUŠ Sliač.

       Oceneným srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
       Pani učiteľkám ďakujeme za vzornú prípravu žiakov.

                                                                                                             Mgr. Oľga Vonkomerová

        

        

        

      • Erasmus+ WATER ZŠ Přimda

      • Do galérie Erasmus+ WATER ZŠ Přimda boli pridané fotografie.

       WATER - Medzinárodné projektové stretnutie programu  Erasmus+ v Českej republike

       Tretie projektové stretnutie žiakov a pedagógov v rámci projektu WATER sa tentokrát uskutočnilo v českej základnej škole v meste Přimda. Učiacich aktivít sa zúčastnilo približne 40 žiakov a 10 pedagógov z troch krajín. Spoznávaním krajiny – jej prírodných, geografických, kultúrnych a historických zaujímavostí sa žiaci neformálnym zážitkovým učením dozvedeli mnoho nových poznatkov. Pripravené aktivity boli naozaj pestré: cez teambuildingové aktivity, športové súťaže, hľadanie pokladu, actionbound, vyrábanie posterov a modelov krajín,  výrobu vodných mlynov a pltiek, až po ryžovanie zlata, návštevu chránenej prírodnej lokality, kúpeľných miest, Zoo, Boheminium parku a Techmanie v Plzni a spoločné večery pri ohni s hudbou a tancom. Veľkým plusom bolo, že žiaci bývali spoločne v bývalej škole v prírode, a tak spolu trávili všetok čas.  Za svoje snaženie, aktívny prístup k úlohám a kreatívnej práci získal každý žiak certifikát účastníka projektu. Na záver vyučujúci spoločne pred budovou školy zasadili strom priateľstva. A hoci sa projekt WATER pomaly blíži ku koncu, my pevne veríme, že jeho pokračovaním bude nový projekt CABEL, ktorého autorom je česká škola. Tak nám držte palce, nech sa naše priateľstvá prehlbujú, naše zážitky, skúsenosti vryjú hlboko do pamäti a jazykové znalosti zlepšia.

       Okrem druhostupniarov sa stretnutia zúčastnilo aj 5 žiakov 4. ročníka, ktorí spolupracovali so svojimi rovesníkmi v rámci projektu Priateľstvo bez hraníc. Mohli sledovať, ako vyzerá práca na projektových aktivitách ich starších spolužiakov a mnohé aktivity si tiež vyskúšať. Veď o rok či dva budú aj oni mať možnosť zapojiť sa do Erasmus + ako projektoví účastníci.  

       Alžbeta Krúpová, Alena Lisičanová

      • Spievanky pod Poľanou 2019

      • Do galérie Spievanky 2019 boli pridané fotografie.

       50. ročník regionálny festival detí v speve ľudových piesní
       Dom kultúry A.Sládkoviča v Detve 16. júna  2019 bol miestom, kde sa stretlo množstvo ľudí, ktorých spája láska k ľudovej piesni. Ľudová  pieseň - dar, zdedený od našich predkov. Naplnený láskou, radosťou, mladosťou, smútkom, žiaľom...
       Deti, ktoré uchovávajú a šíria tento dar, vyobliekané v krojoch  zaspievali piesne Podpoľania, za sprievodu ľudovej hudby pána Jaroslava  Hazlingera.
       Našu školu vzorne a úspešne reprezentovali žiačky Alexandra Georgievová a Júlia Kosturjaková z 5.A triedy. Júlia v silnej konkurencii 19 súťažiacich získala 3. miesto. 
       Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a pani učiteľke Mgr.O.Vonkomerovej za prípravu žiačok. 

      • Finančná gramotnosť v 9. ročníku

      • V tomto školskom roku sme sa rozhodli žiakom 9. ročníka priblížiť tému financií netradične. Ochotne prijali pozvanie prísť medzi našich deviatakov zástupcovia jednotlivých bánk : Prima banka – 9.A ( p. Z. Orságová) , Slovenská sporiteľňa – 9.B (p. P. Chaban)  

      • Rusko mojimi farbami

      • Do galérie Rusko mojimi farbami boli pridané fotografie.

       Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku a Medzinárodný dom umenia pre deti ,,Bibiana" vyhlásili tematickú umeleckú súťaž detských kresieb ,,Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky."
       Do súťaže sa zapojilo 100 škôl a bolo odoslaných vyše 800 prác žiakov.
       V tejto celoslovenskej súťaži naša žiačka Marcela Kalamárová z 9. C triedy mala ocenenú prácu a v Bratislave si prevzala cenu z rúk veľvyslanca Ruska na Slovensku. 
       Marcele srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy. 
                                                                                                                                     Mgr. Oľga Vonkomerová


        

     • Školská súťaž v bedmintone žiakov 1.-4. roč.
      • Školská súťaž v bedmintone žiakov 1.-4. roč.

      • Dňa 14.6.2019 sa v športovej hale uskutočnila školská súťaž žiakov 1.- 4. ročníka v bedmintone. Na prvom mieste v kategórii chlapcov sa umiestnil žiak 3.B triedy Patrik Lupták. V kategórii dievčat sa na prvom mieste umiestnila Michaela Cejzlová žiačka  3.A triedy. Zo žiakov prvého ročníka najlepší výsledok dosiahol Ivan Cejzl z  1.B triedy.


        

     • Vyhodnotenie matematickej súťaže Maksík
      • Vyhodnotenie matematickej súťaže Maksík

      • Druháci, tretiaci i štvrtáci sa zapojili i v tomto školskom roku do matematickej súťaže pre bystré hlavy - Maksík.
      • Okresné kolo v atletike - 1. stupeň

      • Do galérie Okresné kolo v atletike boli pridané fotografie.

       Dňa 12.06.2019 sa na ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene uskutočnilo Okresné kolo v atletike žiakov 1. stupňa ZŚ. Naše osemčlenné družstvo získalo  5 medailí. Žiaci našej školy  súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou, v behu na 600 m (chlapci 3.-4. ročník) a v behu na 400 m (dievčatá 3.-4. ročník).

       Cenné umiestnenie získali:

         v behu na 50 m v kategórii  1.- 2. ročník

         chlapci

       1. miesto  : Boris Kuzma  -  A

       dievčatá

       1. miesto: Karolína Kukučková – B

       v hode kriketovou loptičkou v kategórii  1.- 2. ročník

       chlapci

       2.miesto : Marián Teplický – 2.B

       v behu na 600 m v kategórii  3 - 4. ročník

       chlapci

       1. miesto: Marek Homola – 4.A

       v hode kriketovou loptičkou v kategórii  3.- 4. ročník

       dievčatá

       1. miesto : Sarah Antónia Suchá- 3.A

       Víťazom srdečne blahoželáme!

        

        

        

    • zatiaľ žiadne údaje