• Aktivity a súťaže

      • Slávnostné otvorenie dažďovej záhrady

      • Do galérie Slávnostné otvorenie dažďovej záhrady boli pridané fotografie.

       Dňa 29.05.2019 sme slávnostne otvorili Dažďovú záhradu na zmiernenie klimatických zmien v našej školskej záhrade v projekte  „Klíma nás spája“ s podporou CEEV Živica s finančnou podporou dm-drogerie markt. Projekt vypracovala Mgr. Daniela Slovíková a zároveň s p. učiteľom Storoškom, p. učiteľom Ištvánom, p. Dubeckým a žiakmi 6.B, 8.A a 7.B triedy vybudovali tento užitočný kúsok záhrady. Pomohli aj rodičia, ktorí sponzorsky poskytli materiál do záhrady. Pani učiteľka Novodomská zabezpečila a zasadila okrasné rastliny. Slávnostné otvorenie prebehlo za prítomnosti vedenia školy, pedagógov, žiakov a pozvaných hostí – pani primátorky, riaditeľky MsKS, zástupkýň MŠ, ako aj detí z materskej školy s pani učiteľkami. Je chvályhodné, že žiaci našej školy sú vedení k tomu, aby si uvedomovali a podieľali sa na riešení takých otázok našej planéty, ako je zmiernenie klimatických zmien. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento nádherný a užitočný kus záhrady srdečne ďakujeme. Vedenie ZŠ A. Sládkoviča
        

     • zatiaľ žiadne údaje