• Aktivity a súťaže

     • Deti robia Vianoce
      • Deti robia Vianoce

      • Vianoce sú za dverami a o chvíľku si pod vianočným stromčekom nájdeme darčeky. No nie všetci máme také šťastie. Takíto ľudia žijú aj v našom meste a detskom domove. Preto sme sa rozhodli potešiť ich malým darčekom.

     • Festival vody
      • Festival vody

      • Bratislavská vodárenská spoločnosť aj v tomto roku vyhlásila FESTIVAL VODY - tradičnú súťažnú prehliadku žiackych projektov o vode. Táto súťaž je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu: „ Modrá škola – voda pre budúcnosť.“

     • ERASMUS + V NAŠEJ ŠKOLE
      • ERASMUS + V NAŠEJ ŠKOLE

      • Chceš spoznať, ako žijú a študujú žiaci základných škôl v Európe? Chceš zistiť, ako si na tom s anglickým jazykom? Chceš navštíviť rôzne miesta a získať nové skúsenosti  a nezabudnuteľné zážitky?
       Ak áno, pridaj sa k nám. Zapoj sa do programu Erasmus+.

        
      • Okresná strelecká súťaž

      • Do galérie Okresná strelecká súťaž boli pridané fotografie.

       Dňa 26.11.2019 sa zúčastnili siedmi žiaci streleckého krúžku Okresnej streleckej súťaže v Kriváni pod vedením p. Tatiany Groves.
       Súťažili v dvoch kategóriách - mladší žiaci a starší žiaci.

       Mladší žiaci - jednotlivci:
       2. miesto Marek Homola 5.A
       3. miesto  Lukáš Novák  5.B

       Starší žiaci - jednotlivci:
       1. miesto  Ján Rievaj  7.B

       Družstvá mladších žiakov sa umiestnili nasledovne:
       2. miesto  M. Homola 5.A, L. Novák 5.B, L.Kurtík 5.A
       3. miesto  L. Mikušková 5.A,  A.Georgievová 6.A, D. Ostrihoňová 6.A
       V kategórii starších žiakov sme mali iba jedného strelca.
       Všetkým úspešným strelcom srdečne blahoželáme a pani Tatiane Groves ďakujeme za ich prípravu.

        

      • ŠKD - Čitateľská gramotnosť

      • Do galérie ŠKD - Čitateľská gramotnosť boli pridané fotografie.

       V mesiaci novembri vymyslela pani vychovávateľka Zuzana Závišická zaujímavú aktivitu - napísať príbeh “Veľké dobrodružstvo malého ducha Lapiducha”. Inšpirovala ju tekvičková slávnosť a reakcie detí počas akcie.
       Príbeh písali deti. Začali deti III. oddelenia. V každom oddelení si prečítali predošlú časť a dopĺňali príbeh vlastnými predstavami,  ako by mohol pokračovať ďalej. Príbeh zakončili najstarší zo VI. oddelenia. Nechýbali ani fantastické ilustrácie deti, ktoré doplnili príbeh.
       Pani  vychovávateľka prečítala deťom celý príbeh  a ukázala nádherné ilustrácie na vedomostnom kvíze o rozprávkach.
       Všetkým sa páčil a zhodli sa, že spoločne vytvorili krásny príbeh.
        

        

      • Medzinárodný turnaj v bedmintone

      • Do galérie Medzinárodný turnaj v bedmintone boli pridané fotografie.

       Na medzinárodnom turnaji v bedmintone  Slovak Youth International U 13, ktorý sa odohral v Trenčíne, získal žiak našej školy Andrej Suchý, dve prvenstvá. Vyhral dvojhru a so spoluhráčom z Česka aj štvorhru. Na turnaji sa zúčastnilo 65 hráčov zo šiestich krajín Európy. V  kategórii dievčat do trinásť rokov sa na turnaji zúčastnila aj Sarah Antónia Suchá, žiačka  4.A triedy, ktorá súťažila vo všetkých troch disciplínach, dvojhra, štvorhra, mix. Najlepší výsledok dosiahla v štvorhre spolu so spoluhráčkou z Prešova, keď im  postup do semifinále zamedzili hráčky z Maďarska.

        

        

        

     • TESTOVANIE 5 - 2019 (20.11.2019)
      • TESTOVANIE 5 - 2019 (20.11.2019)

      • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2019/2020 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 5 2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 papierovou formou. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci budú testovaní z matematiky (30 úloh, 60 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry (30 úloh, 60 minút). Učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre primárne vzdelávanie (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa).
        
     • Medzinárodné stretnutie účastníkov projektu TOGETHER WE CAN
      • Medzinárodné stretnutie účastníkov projektu TOGETHER WE CAN

      • Tretí medzinárodný projekt, do ktorého je Základná škola A. Sládkoviča  zapojená má názov TOGETHER WE CAN (Spolu to dokážeme). Prvá vzdelávacia a školiaca aktivita pre pedagogických zamestnancov sa konala v najväčšom meste Turecka, Istanbule v termíne 11. – 15.11.2019 a pripravila ho partnerská škola Sehit Sait Erturk Ortaokulu.
      • ŠKD - Rozprávanie príbehov starých rodičov

      • Do galérie ŠKD - Rozprávanie príbehov starých rodičov boli pridané fotografie.

       Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vedúca ŠKD Tatiana Groves zavítala do Domova seniorov Amicus, aby k nám do školy pozvala ich klientov. V sprievode pani Mgr. Lucie Kapustovej nás navštívili traja obyvatelia Domova seniorov a na oplátku za naše vystúpenia nám pripravili besedu, kde pospomínali na svoje detstvo prežité v školských laviciach. Deťom sa beseda veľmi páčila a obdarovali ich peknými vlastnoručne vyrobenými darčekmi a búrlivým potleskom. V závere podujatia si spoločne zaspievali peknú slovenskú ľudovú pieseň.

        

      • Zážitkové popoludnie so seniormi

      • Do galérie Zážitkové popoludnie so seniormi boli pridané fotografie.

       V októbri (mesiac úcty k starším) sa uskutočnilo v Domove pre seniorov Sliač zážitkové stretnutie so seniormi.
       Na stretnutie nás pozvali zamestnanci a obyvatelia zariadenia. Cieľom bolo spojenie generácií, oboznámenie so životom v zariadení, inšpirácia k ďalšiemu štúdiu (výber školy).
       Pani učiteľka Jurgová vybrala 13 žiakov ôsmeho ročníka.
       Po príchode v popoludňajších hodinách nás obyvatelia a sociálna pracovníčka privítali v spoločenskej miestnosti. Vzájomne sme sa predstavili, rozprávali sme seniorom, aký predmet v škole nás najviac baví a čomu sa venujeme vo voľnom čase. Spontánne sa pripojili k rozhovoru a zaspomínali si, aké to bolo, keď oni chodili do školy: aké mali pomôcky, ako dochádzali, čomu sa venovali po škole.
       Po rozhovore nám sociálna pracovníčka prezentovala činnosť v zariadení: ako vzniklo, čo sa v ňom nachádza, čo potrebujú seniori k tomu, aby sa v zariadení mohli ubytovať, koľko peňazí potrebujú na zaplatenie pobytu, akí zamestnanci pracujú v zariadení. Ďalej nám priblížila profesie, ktoré súvisia s činnosťou starostlivosti o seniorov a dala nám možnú inšpiráciu k nášmu ďalšiemu štúdiu. Naučili sme sa aj nové odborné výrazy.
       Po prezentácii sme sa presunuli do priestorov budovy. Navštívili sme seniorov na izbách a porozprávali sme sa s nimi, ako sa im tam žije. Na chodbe sme mali ukážku kompenzačných pomôcok potrebných pre imobilných ľudí (elektrický vozík, schodolez), ktoré sme si mohli vyskúšať. V závere sme sa zahrali spoločenské hry. Pripravili sme si priestor na spánok v spoločenskej miestnosti (nafukovacie postele, spacáky) a vybrali sme sa na večernú prechádzku, aby sa nám lepšie zaspávalo. Príjemne unavení s novými zážitkami sme zaspali a ráno sa zobudili do krásneho rána.
                                                                                                          Alexandra Kapustová, 8.B
        

        

    • zatiaľ žiadne údaje