• Aktivity a súťaže

      • Celoslovenská súťaž vo výtvarnom prejave

      • Do galérie Celoslovenská súťaž vo výtvarnom prejave boli pridané fotografie.

       Generálny sekretariát Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského  a záchranného zboru vyhlásili v školskom roku 2019/2020 súťaž detí vo výtvarnom prejave - 17. ročník.

       Téma tohtoročnej súťaže bola Záchrana osôb z vodnej hladiny.

       Bianka Michalcová, žiačka 7. B triedy získala 2. miesto v územnom kole tejto súťaže. Bianke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                             Mgr. O. Vonkomerová

        

     • Celoslovenská matematická súťaž Maksík
      • Celoslovenská matematická súťaž Maksík

      • Maksík je celoročná matematická súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl, ktorá ukazuje žiakom, že aj s matematikou je zábava. V snahe pomocť Maksíkovi sa deti učia nielen logicky myslieť, ale aj čítať s porozumením. Vyriešia mnohé matematické „záhady“.
     • Triedne časopisy našich žiakov
      • Triedne časopisy našich žiakov

      • Školský rok sa blíži k záveru. Bol iný ako tie predtým. Ľudia vo svete spoznali, že istota neexistuje. Nikto si už viac nemôže byť istý, čo nám čas prinesie. Zdráhame sa kontaktu, váhame pred objatiami a naše stretnutia s druhými sú plné strachu. Toto všetko citlivo vnímajú aj deti.
     • Detský literárny Zvolen 2020
      • Detský literárny Zvolen 2020

      • Dňa 23. júna 2020 sa v romantických priestoroch Zvolenského zámku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Detský literárny Zvolen určenej pre žiakov základných škôl.
       Do literárnej súťaže sa zapojilo pätnásť základných škôl nášho regiónu.

        

      • "Vytvor si svoju sopku"

      • Do galérie Vytvor si svoju sopku boli pridané fotografie.

       Šikovné deti my máme v základnej škole. Paťko a Aďko Luptákovci sa zapojili do súťaže "Vytvor si svoju sopku" a vyhrali. OZ Strom života im za ich model sopky pošle zaujímavú cenu. Blahoželáme a tiež ďakujeme.

     • Naše žiačky opäť úspešné
      • Naše žiačky opäť úspešné

      • V máji sa niektorí žiaci našej školy zapojili do Kvízu o vode, kde si mohli overiť svoje vedomosti o kolobehu vody v prírode a poznatkov o rieke Dunaj  ako aj vedomosti z histórie a súčasnosti vodárenstva.

     • zatiaľ žiadne údaje