• Aktivity a súťaže

      • Tekvičkový deň v ŠKD

      • Do galérie Tekvičkový deň v ŠKD boli pridané fotografie.

       Každoročne pred jesennými prázdninami sa deti tešia na Tekvičkovú slávnosť,  no tento rok je to úplne inak. Pandémia korona vírusu bráni deťom, aby sa spoločne zabavili, zasúťažili si a boli veselé a roztopašné.  Pani vychovávateľky deťom porozprávali o našich tradíciách a v každom oddelení si  vyrobili tekvičky, netopierov, pavučiny, strašidelné zámky  a pripomenuli si tento sviatok. Spoločne vytvorili krásnu výstavku svojich prác v kútiku vo vestibule 1.stupňa.
       Keďže štvrtáci na budúci rok už v ŠKD nebudú, uprosili ma, aby si mohli priniesť kostýmy a trošku sa zabaviť. Porozprávali sme si rôzne príbehy,  zatancovali si a zasúťažili. Hoci sa im zdala slávnosť krátka, spokojní odchádzali domov.
       Tatiana Groves

     • CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA
      • CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA

      • Deti nášho ŠKD Pramienok pravidelne navštevujú dôchodcov v Dome seniorov Amicus. Často prichádzajú s pestrým programom a spríjemňujú starkým chvíle. Ani v tejto náročnej dobe na nich nezabudli.
        

      • ŠKD - Záložka, ktorá spája školy

      • Do galérie ŠKD - Záložka, ktorá spája školy boli pridané fotografie.

       Deti ŠKD Pramienok sa zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu - Záložka do knihy spája školy : Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a próze. V každom oddelení vytvorili zaujímavé záložky, ktoré poslali deťom zo ZŠ Liptovská Lúžna. Túto školu nám pridelili organizátori projektu. Veľmi sme zvedaví na záložky od detí z Liptova.

      • Rovesnícke učenie

      • Do galérie Rovesnícke učenie boli pridané fotografie.

       Rovesnícke učenie. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD môže prebiehať aj trochu inak. Deti zo 6. oddelenia sa ponúkli, že si pripravia prezentáciu na tému Slušné správanie a Kyberšikana. Tomáš Kurtík a Mirko Molnár zvládli tieto prezentácie pred svojimi spolužiakmi na výbornú. Spolužiaci pozorne počúvali, aktívne sa zapájali do debaty k danej téme.

     • Prváci píšu s Ozobotom EVOM
      • Prváci píšu s Ozobotom EVOM

      • Naši prváci sa pustili do písania úplne netradične. S tým, čo sa naučili, sa hneď rozdelili so svojím robotickým kamarátom - Ozobotom EVOM.
      • Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov 1. - 4. roč. 29.10.2020

      • Vážení rodičia,
       pripravili sme pre vás pokyny po celoplošnom testovaní v súlade s Uznesením vlády č. 693 z 28.10.2020. Uvedomujeme si zložitosť situácie. Prosíme vás, aby ste mali pochopenie so zamestnancami školy, ktorí za vzniknutú situáciu nemôžu.   
                                                                              Mgr. Alžbeta Krúpová, riaditeľka školy                                                                                             

        
     • Hodina deťom virtuálne
      • Hodina deťom virtuálne

      • Kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!


        
      • Erasmus Days 2020

      • Do galérie Erasmus Days 2020 boli pridané fotografie.

       Už druhýkrát sa naša škola zapojila do európskej iniciatívy ErasmusDays. Táto iniciatíva, ktorá sa koná po celej Európe, tento rok 15. – 17. októbra 2020, sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays druhýkrát a spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj  úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy! Do iniciatívy sa mohla zapojiť akákoľvek inštitúcia, ktorá realizovala projekt Erasmus+ a chcela by pomôcť v šírení vízie programu a podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti.
       I my sme sa o ne podelili. Sme úspešná vzdelávacia inštitúcia, ktorá za realizovanie projektov v programe Erasmus+ získala eTwinning certifikát i výhru v súťaži European Language label 2020.
       Hoci mimoriadna situácia spôsobená koronavírusom ovplyvnila naše erasmovské aktivity, mnohé plánované mobility sa neuskutočnili a projekty sa predĺžili o pol roka či o rok, neprestali sme s implementáciou projektových aktivít do života školy. Pokračujeme v napĺňaní cieľov projektov a snažíme sa o to, aby sme sa čo najviac naučili.
       Počas vybraných vyučovacích hodín boli žiakom predstavené naše projekty v programe Erasmus+ prostredníctvom besied so žiakmi, ktorí sa mobilít zúčastnili, ubytovali zahraničných študentov u seba doma a pracovali na projektových aktivitách. Podelili sa s ostatnými o svoje skúsenosti (nezabudnuteľné i tie menej príjemné), porozprávali o výhodách zapojenia sa do aktivít, čo im Erasmus dal. Odpovedali na zvedavé otázky svojich spolužiakov. Vysvetlili im, že Erasmus nie je iba o cestovaní, ale hlavne o spoznávaní, získavaní nových vedomostí, skúseností, zážitkov a v neposlednom rade i o priateľstvách a spomienkach. Okrem žiakov sa o zážitky s Erasmus projektom podelili i rodičia a vyučujúci. Veď ubytovať v rodine zahraničného študenta je tiež nezabudnuteľná skúsenosť. Žiaci sa mohli zapojiť do kvízu a vyhrať niekoľko drobných cien, formou brainstormingu – čo pre nich znamená Erasmus - pripravili nápis na nástenku a vyzdobili balóny. Všetci žiaci si vypočuli reláciu v školskom rozhlase o význame a cieli podujatia ErasmusDays. Vo vstupnom vestibule sa premietali fotografie z uskutočnených mobilít v minulom školskom roku.  Vyučujúci predstavili 4 projekty, ktoré na škole momentálne máme, ich ciele a zameranie. Okrem nich nám tento školský rok pribudol nový projekt s názvom e4L – energy for life. Projekt je zameraný na energiu, ktorú čerpáme zo životného prostredia a z nášho kultúrneho dedičstva a na dôležitosť ochrany oboch oblastí. Koordinátorskou školou je základná škola v meste Dunkirk vo Francúzsku (kde sme sa zúčastnili mobility v roku 2019), partnerské školy sú z Guadeloupe, Grécka a Talianska (Sicílie). Veríme, že po skončení pandémie budú naši žiaci opäť môcť vycestovať a získavať a rozvíjať kompetencie potrebné pre ich ďalšie štúdium i osobný rast.
       ERASMUS_DAYS_2020.pptx

     • Beseda Roots & Shoots
      • Beseda Roots & Shoots

      • Dňa 30.9.2020 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prvého stretnutia k programu Roots & Shoots s pánom M. Tóčikom zo Združenia Slatinka.
       Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín.
        
     • Európsky deň jazykov v našej škole
      • Európsky deň jazykov v našej škole

      • V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole, ako každoročne, pripomenuli Európsky deň jazykov. Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli pripraviť aktivity pre triedne kolektívy. Aktivity boli rôznorodé, žiaci zapojili nielen svoju fantáziu a tvorivosť, ale aj jazykové vedomosti a umelecké zručnosti.
      • Svetový deň mlieka

      • Do galérie Svetový deň mlieka boli pridané fotografie.

       Dňa 30.09.2020 sme  na 1. stupni ZŠ A. Sládkoviča  oslávili Svetový deň  mlieka v školách. Triedy sa zabeleli, lebo takmer všetci žiaci prišli oblečení v bielych tričkách, mikinách, či svetríkoch. Našli sa aj parádnice odeté celé v bielom. Ani pani učiteľky sa nedali zahanbiť. Žiacke desiatové boxíky boli preplnené mliečnymi  desiatami, výrobkami a maškrtami vyrobenými z mlieka.  Na mnohých laviciach sa objavili mliečne nápoje.
       Žiačky 4. ročníka oboznámili mladších žiakov i svojich rovesníkov  s tým, prečo je dôležité piť  kravské, kozie alebo ovčie mliečko  a jesť  mliečne produkty . Poukázali na  výživné látky, vitamíny a minerály v mlieku nevyhnutné pre správny a zdravý rast detí.  Žiaci 1.- 4. ročníka si so svojimi pani učiteľkami pozreli  Cestu mlieka a vytvorili výtvarné  práce  s tematikou súvisiacou s mliekom a mliečnymi výrobkami. Žiaci 3. a 4. ročníkov si vytvorili aj  mliečne mapy Slovenska.
       V tento deň žiaci nielen oslavovali, ale aj súťažili  v tom, ktorá trieda má najviac žiakov oblečených v bielom a v ktorej si najviac  žiakov  prinieslo mliečnu desiatu.
       Na 1. mieste sa umiestnili žiaci 1. A a 2. B triedy.
       Na 2. mieste sa umiestnili žiaci 2. A triedy.
       Na 3. mieste sa umiestnili žiaci 3.A triedy.
       Žiaci víťazných tried budú odmenení  mliečkom.

     • zatiaľ žiadne údaje