• Aktivity a súťaže

      • Činnosť ŠKD počas prerušeného vyučovania

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Činnosť ŠKD počas prerušeného vyučovania.

       Situácia ohľadom Covid – 19 je na celom Slovensku veľmi vážna, preto sa deti nemohli vrátiť do školských lavíc. ŠKD Pramienok je otvorený pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre. ŠKD je v prevádzke od 6:30 do 16:00 hod. Obedy pre žiakov sú zabezpečené. Pani vychovávateľky pomáhajú s pripájaním sa na on-line hodiny a s riešením a vypracovaním úloh. Popoludní sa venujeme  rekreačno-relaxačným činnostiam, tvorivým aktivitám, aby sme naplnili potreby, túžby a záujmy detí. Deťom sa v školskom klube páči a domov odchádzajú obohatené o nové vedomosti, skúsenosti a zážitky z oblasti vzdelania, medziľudských vzťahov, sebapoznania. Rodičia môžu byť spokojní, že o ich deti je dobre postarané.
       Zuzana Cviková, vychovávateľka ŠKD.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 13.1.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku bolo kvôli pandemickej situácii zorganizované online okresné kolo, ktorého sa zúčastnili aj naše dve žiačky: v kategórii 1A Alexandra Georgievová zo 7.A triedy a v kategórii 1B Marína Černeková z 8.A triedy.
     • Geografická olympiáda - školské kolo 2020/2021
      • Geografická olympiáda - školské kolo 2020/2021

      • V dňoch 14. – 18. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Do online súťaže sa zapojilo spolu  27 žiakov 5. – 9. ročníka .
       Najúspešnejší riešitelia olympiády budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári 2021.  


        
     • zatiaľ žiadne údaje