• Aktivity a súťaže

      • ŠKD - Detský letný tábor 2021 - 4. deň

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Detský letný tábor 2021 - 4. deň.

       Aj v tento deň sme pre deti pripravili zábavný a pestrý program. V doobedňajších hodinách si deti zasúťažili v rytierskom turnaji a oboznámili sa s históriou sokoliarstva, dozvedeli sa informácie zo života dravcov formou interaktívneho vystúpenia sokoliarov. Po obede sme navštívili expozíciu Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde deti po absolvovaní všetkých aktivít získali diplom Malý Múzejník. Deň sme ukončili prehliadkou historickej časti Mestského hradu v Banskej Bystrici, ktorý je dominantou a symbolom historického jadra a národnou kultúrnou pamiatkou. Deti aj v tento prázdninový deň odchádzali domov plné nových poznatkov, dobrodružstiev a zážitkov.

     • Projekt "Nevzdávaj sa"
      • Projekt "Nevzdávaj sa"

      • Len pred pár dňami sa v našej základnej škole ukončoval školský rok a vyhodnocovali dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov. Úspešne. Mnohí z nich však museli v tomto školskom roku naozaj zabojovať, aby si v sťažených podmienkach počas dištančného vyučovania, a tiež aj po návrate do školských lavíc, obhájili svoje známky, či možno aj pozíciu v ročníku. Nevzdávať sa v tomto úsilí našim žiakom pomohla aj Nadácia Pontis prostredníctvom grantu z Nadačného fondu Telekom.
     • Vyhodnotenie e-twinningového projektu
      • Vyhodnotenie e-twinningového projektu


      • Od apríla do júna 2021 sa žiaci 5.A triedy stretávali online so žiakmi 6.B triedy pod vedením pani učiteľky Pavly Sýkorovej z 10. ZŠ Plzeň v Českej republike. Realizovali sme e-twinningový projekt Zeměpis hravě on-line/Geografia hravo on-line na tému  HOSPODÁRSTVO.

        
      • ŠKD - Detský letný tábor 2021 - 2. deň

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Detský letný tábor 2021 - 2. deň.

       Tvorili sme...Učenie v škole sme vymenili za učenie, ktoré dalo deťom priestor na kreativitu a originalitu. V priebehu dňa sme sa venovali maľovaniu na textil: na hodváb a bavlnu. Hrou s farbami vznikli krásne, pestré diela. Každé dieťa sa stalo výtvarníkom -  umelcom. Práca deti  zaujala. S nadšením si osvojovali nové techniky. Výsledok ich práce bol pre nich tou najväčšou odmenou. Vlastne vyrobené šatky a tašky, ktoré si deti v priebehu dňa vyrobili, im zostanú peknou spomienkou  na tieto prázdniny, ktoré sme spolu prežili v DLT.
                                                                          Mgr. Oľga Vonkomerová

     • E-twinningový projekt v 5.A pokračuje
      • E-twinningový projekt v 5.A pokračuje

      • Žiaci 5.A sa v tomto roku zapojili do medzinárodného e-twinningového projektu Zeměpis hravě on-line /Geografia hravo on-line. Našou partnerskou školou je 10. ZŠ Plzeň a žiaci 6.B triedy.
       Stretávame sme sa on-line cez Google Meet.

        
      • ŠKD - Detský letný tábor 2021 - 1. deň

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Detský letný tábor 2021.

        V prvý deň DLT detičky navštívili farmu Agrobell, kde absolvovali jazdu na koníkoch, ale tiež si vyskúšali, ako sa treba o nich starať. Po návrate do školy si vyrábali štíty ako skutoční rytieri a dievčatá zas korunky pre princezné. Prvý deň preboh veľmi rýchlo a príjemne a všetci sme si ho užili.

     • zatiaľ žiadne údaje