• Aktivity a súťaže

     • Deti robia Vianoce
      • Deti robia Vianoce

      • Milí rodičia, deti a priatelia školy.
       Minulý rok sme urobili osamelým ľuďom a deťom v meste Sliač krajšie Vianoce. Ich rozžiarené očka so slzami na krajíčku sú pre nás povzbudením, aby sme aj tento rok spolu s Vami a Vašimi deťmi urobili radostné Vianoce osamelým v našom meste opäť.
      • EKOCYKLO pokračuje vo svojej činnosti aj v školskom roku 2021/2022

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ekocyklo 2021/2022.

       Žiaci našej školy aj v tomto školskom roku pokračujú v tradícii Ekocyklotímu.

       Staráme sa o čistotu cyklocestičky medzi mestami Sliač a Zvolen, zbierame odpadky po nezodpovedných ľuďoch. Nie všetci sú však takí. Podľa obsahu ekokoša môžeme potvrdiť, že mnohí ľudia vedia odpadky nielen zahodiť do koša, ale ich aj správne vytriediť. Na jeseň sme sa postarali aj o odkvitnuté kvietky, ktoré sme vďaka spolupráci s obyvateľmi mesta, vyhodili do bioodpadu.

       Ďakujeme všetkým žiakom školy, ktorí kedykoľvek, keď sa bicyklujú po cyklocestičke smeti vyzbierajú. A všetkým, ktorí nám v našej práci pomáhajú.

       žiaci 6.A triedy – nový Ekocyklotím

      • Projekt ElektroOdpad-Dopad 5

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt ElektroOdpad-Dopad 5 .

       Projekt ElektroOdpad-Dopad 5 je na našej škole  úspešne odštartovaný.Všetko sa to začalo výberom našej školy medzi 10 úspešných uchádzačov z celého Slovenska medzi základnými školami prihlásenými do piateho ročníka projektu neziskovej organizácie Živica s názvom ElektroOdpad-Dopad 5. Po absolvovaní vzdelávacieho pobytu nášho akčného tímu vo Vzdelávacom centre Zaježová sme na hodine TECHNIKY v 5. A a 6. B odštartovali bádateľské učenie a praktické aktivity ohľadom témy elektrospotrebičov a ich životného cyklu  až po ich recykláciu. Povedali sme si, aké elektrospotrebiče doma používame a ktoré reálne potrebujeme. Rozprávali sme sa o správnej likvidácii elektrospotrebičov, ktoré doma s rodičmi budú chcieť pri vianočnom upratovaní vyhodiť. Uviedli sme do užívania zberný box na drobnú elektroniku a batérie a na škole zorganizovali  ZBER ELEKTROODPADU.

      • Detská škola gastronómie

      • I tento školský rok sme sa s radosťou zapojili do projektu Detská škola gastronómie a počas dvoch dní sa žiaci 4.A a 4.B zážitkovým učením oboznámili s tradičnými chuťami regiónu Podpoľanie.  

       Dňa 11.11.2021 sme privítali v škole členku  OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska MVDr. Oľgu Luptákovú, PhD., ktorá spolu s Mgr. Máriou Krkošovou a odborným garantom projektu šéfkuchárom Ľubomírom Herkom pripravili pre žiakov všetko, čo treba na tradičné strapačky s kyslou kapustou a slaninkou.Sme škola s vyučovaním regionálnej výchovy, preto podporujeme i aktivity, ktoré prispievajú k spoznávaniu nášho regiónu i cez tradičné recepty. Zážitkové učenie bolo veľkým obohatením  nielen pre žiakov, ktorí sa veľa pýtali, pomáhali a spoločne navarili v cvičnej školskej kuchynke za veľký hrniec strapačiek. Dozvedeli sa, prečo je kyslá kapusta zdravá a pre naše zdravie prospešná.Detská škola gastronómie je dôkazom slovenského príslovia, že lepšie je raz vidieť a skúsiť, ako stokrát počuť. Veď sa opýtajte našich štvrtákov. Po spoločne strávenom dni už presne vedia, čo treba na prípravu tohto tradičného slovenského jedla. Za svoju prácu dostali štvrtáci i odmenu – tričko s logom Detskej školy gastronómie, zápisník na recepty s perom, fľašu na vodu  termoobale a kilo slovenských zemiakov z farmy. K tradičným jedlám prajeme dobrú chuť a všetkým srdečné poďakovanie s prianím pevného zdravia. 

       Následne, žiaci 4.A triedy  dňa 12.11. 2021 navštívili Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, kde sa od odborného garanta Ing. Milana Šalka dozvedeli o tradičnej výrobe syra, mliečnych a mäsových výrobkov a pozreli si zvieratá na farme. Rovnako boli zvedavé, veľa sa pýtali .Dozvedeli sa tom, že je dôležité kupovať slovenské výrobky, najlepšie od najbližšieho farmára, ktoré neobsahujú umelé farbivá a konzervačné látky. Na záver dostali žiaci, klobúčik, fľašu na vodu, zápisník a syrové nite.Poďakovanie patrí i Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu. 

       Ako to vnímali deti si môžete prečítať v ich krátkych správach: Texty detí.pdf  

      • ŠKD - Čitateľská gramotnosť

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Čitateľská gramotnosť.

       V rámci čitateľskej gramotnosti  zorganizovali pani vychovávateľky vo svojich oddeleniach ŠKD pre deti rôzne zaujímavé aktivity. Okrem samotného čítania si deti mohli vyskúšať rolu rozprávačov, dramatizáciu rozprávok, vcítili sa do role hlavných hrdinov, zahrali sa na ilustrátorov jesenných pranostík,  pekná bola aktivita, kedy deti čítali deťom. V encyklopédiách hľadali nové informácie, ktoré si navzájom odovzdávali. Naši prváci, aj keď ešte nevedia čítať, s radosťou hľadali zatúlané písmenká, aby si raz tie rozprávky mohli prečítať aj sami.
       Zuzana Závišická, vychovávateľka ŠKD

      • ŠKD - Deklarácia o právach dieťaťa

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Deklarácia o právach dieťaťa.

       Pri príležitosti výročia 17. novembra sme sa aj v školskom klube venovali téme dodržiavania ľudských práv a hlavne práv detí. Pani vychovávateľky pripravili pre svoje deti v oddeleniach  aktivity,  pomocou ktorých lepšie pochopili význam Deklarácie o právach detí a o práci svetovej organizácie Unicef. Ďakujeme pani učiteľke Jurgovej, koordinátorke výchovy k ľudským právam, ktorá si pre deti pripravila zaujímavé hry.
       Závišická Zuzana, vychovávateľka ŠKD

      • Tretiaci si píšu s kamarátmi z Bardejova

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretiaci si píšu s kamarátmi z Bardejova.

       Žiaci 3.B triedy sa ešte ako druháci zapojili do krásnej myšlienky viazanej k učivu zo slovenského jazyka a to písanie si listov s partnerskou školou. Pani učiteľka Šupová na internete našla školu, ktorá mala rovnaký počet žiakov a napísali list kamarátom do Bardejova. Počas 2. ročníka si žiaci vymenili niekoľko listov, avšak písanie sa neskončilo. Deti to začalo tak baviť, že si písali listy aj cez prázdniny a žiačka Sasha sa s kamarátkou z Bardejova aj osobne stretla. V septembri sa už deti nevedeli dočkať písania ďalších listov aj napriek tomu, že sa spolu nikdy nevideli. Veľkým prekvapením pre nich bolo spoločné stretnutie cez internet, kde sa každý s každým videl a mohol chvíľu porozprávať. Žiaci sa tejto aktivite veľmi tešia a už pripravujú vianočnú poštu aj pre svojich kamarátov zo ZŠ v Bardejove.

      • 3.B spojila príjemné s užitočným

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album 3.B spojila príjemné s užitočným.

       Žiaci 3.B si vyskúšali niečo nové. Navštívili našu školskú kuchynku, kde spojili príjemné s užitočným. Spojili si čítanie s matematikou a podľa úloh a článku z čítania si upiekli bublaninu. Navážili si správne suroviny, ich zmiešanie a upečenie.  Z bublaniny boli nadšení a všetkým chutila. Školská kuchynka bude isto využitá aj pred Vianocami pri pečení medovníkov. Žiaci 3. B sa už na to veľmi tešia.

     • Okuliare pre Afriku
      • Okuliare pre Afriku

      • Naša škola sa tento rok zapojí do akcie: Okuliare pre Afriku. Ako sa zapojiť? Ak máte doma staré dioptrické okuliare stačí, keď ich donesiete do školy a vložíte do krabice s označením na chodbe. Môžu to byť pokojne staré okuliare po vás, rodičoch či starých rodičoch. Za pomoc pre Afriku ďakujeme
      • Darčeky pre starkých v Dome seniorov

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Darčeky pre starkých v Dome seniorov .

       Každoročne pripravujeme darčeky pre „našich starkých“(ako ich nazývame) z Domova seniorov Amicus . Radi by sme sa osobne s nimi stretli, odovzdali darčeky, ba pozdravili ich aj s kultúrnym programom. Sme z toho smutní, ale nezabúdame na nich. Sú neustálou súčasťou nášho Školského klubu detí Pramienok. Posielame im aspoň pozdravy a darčeky od našich detí. Prajeme im hlavne pevné zdravie .Vedúca ŠKD, Tatiana Groves

    • zatiaľ žiadne údaje