• Aktivity a súťaže

     • Darcovská výzva
      • Darcovská výzva

      • Naša škola sa tento rok rozhodla zapojiť do on-line fundraisingovej výzvy z programu UNICEF, Škola priateľská k deťom, namiesto tradičnej zbierky v uliciach.
     • 1.B Rozlúčka so šlabikárom
      • 1.B Rozlúčka so šlabikárom

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.B Rozlúčka so šlabikárom.

       Naši malí, veľkí prváčikovia sa dnes rozlúčili so Šlabikarom. Nadiktovali p.učiteľke rozlúčkové odkazy, ktoré rada napísala na tabuľu a spolu si ich prečítali. Zaspievali si pieseň, nakreslili vstupenku na zmrzlinu s obľúbeným písmenkom, zviazali Šlabikáre a s nadšením sa tešili na novú Čítanku. Zaslúžená zmrzlina sa konala aj v tomto nie najlepšom počasí. Radosť bola veľká. Gratulujem všetkým šikovným prváčikom za snahu naučiť sa čítať a samozrejme aj ich rodičom, ktorí sa im venovali v tomto náročnom školskom roku.

     • Jarné ROZLETY
      • Jarné ROZLETY

      • Časopis Jarné ROZLETY obsahuje umelecké práce talentovaných žiakov našej školy, ktorí sa zapojili do medzinárodnej literárnej súťaže Komenský a my. Zadané témy Škola/neškola alebo čo mi dala a vzala dištančná výučba

     • Vyhodnotenie súťaže KOMENSKÝ A MY
      • Vyhodnotenie súťaže KOMENSKÝ A MY

      • Škola/neškola alebo čo mi dala a vzala dištančná výučba

       Do literárnej súťaže sa počas dištančného štúdia zapojilo 86 žiakov. V školskom kole bolo ocenených desať prác, päť z poézie a päť z prózy. Do medzinárodného kola postúpili podľa pravidiel iba prozaické práce.
        
     • Bojovníci za ľudské práva
      • Bojovníci za ľudské práva

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bojovníci za ľudské práva

       Mesiac apríl sa v našej škole niesol v znamení ľudských práv – ôsmaci a deviataci sa v rámci triednych aktivít počas adaptačného obdobia venovali tvorbe žiackych projektových prác na tému „Bojovníci za ľudské práva“. Táto téma je zároveň aktivitou programu Erasmus+ v projekte Inside Out.  Mnohí z bojovníkov za ľudské práva boli ocenení Nobelovou cenou za mier. Žiaci si v skupinách vyhľadali informácie o aktivistoch, ich živote a činoch. Vytvorené plagáty boli predstavené žiakom 5. až 7. ročníka, ktorí potom tajným hlasovaním vybrali najkrajší z nich. Najviac hlasov získal plagát žiakov 9.A triedy (54 hlasov) a žiaci 8.A triedy (46 hlasov) sa umiestnili na 2. mieste. Všetky štyri plagáty budú vystavené na chodbe školy. Za svoju snahu boli ocenení.

       Mgr. Nadežda Jurgová, koordinátorka pre výchovu k ľudským právam

      • ŠKD - Deň matiek

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Deň matiek.

       Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám. Každé dieťatko sa snaží potešiť tú svoju najlepšiu maminu na svete a vyrobiť jej nejaký pekný darček. Väčšinou deti nakreslia  obrázok, vyrobia srdiečko, či natrhajú kytičku lúčnych kvietkov. Sú to všetko pre mamu tie najkrajšie darčeky na svete. Aj my v ŠKD Pramienok sme pre mamičky vlastnoručne z lásky vyrobili darčeky ako poďakovanie za lásku, ktorú nám celý život dávajú. 
       Láska medzi mamou a dieťaťom je nekonečná. Každý jeden z nás by si mal vážiť svoju mamu nielen preto, že mu dala život, ale pre jej nehynúce city, obetavosť a bezpečie, ktoré nám poskytuje jej láskavá náruč. Všetkým mamám prajeme krásne prežitie tohto výnimočného dňa v kruhu svojej rodiny.

     • Čo majú spoločné NASA a naša škola?
      • Čo majú spoločné NASA a naša škola?

      • V septembri 2020 sa naša škola zapojila do medzinárodného bádateľského projektu GLOBE, ktorý je podporovaný NASA a americkým veľvyslanectvom. NASA následne využíva pre svoje ďalšie výskumné činnosti dáta , ktoré namerajú a nahrajú do databázy GLOBE školské tímy, ktoré sú do projektu zapojené. V januári 2021 sme sa zapojili do jarnej fenologickej kampane (Spring phenology capaign). S vybranými žiakmi 9. ročníka pravidelne pozorujeme naše 2 vybrané stromy – 1. Lipa malolistá – Sliač, 2. Lipa malolistá – Kalinovo. Od 31.1. 2021 pozorujeme postupný rozvoj púčikov až do štádia listov a meriame ich dĺžku. Následne nahrávame namerané dáta do databázy GLOBE. Taktiež nahrávame fotografie z nášho pozorovania. Každý mesiac sa konajú webináre GLOBE na rôzne bádateľské témy. Dňa 4.5. 2021 sa uskutočnil veľmi výnimočný, zaujímavý a inšpiratívny webinár, ktorý lektoroval pán Peter Falcon z NASA. Prítomní boli aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, zástupcovia amerického veľvyslanectva, pracovníci Inštitútu aplikovanej ekológie - DAPHNE a samozrejme učitelia a žiaci zapojení do programu GLOBE. Našu školu na webinári zastupovala pani zástupkyňa Mgr. Ivana Oltmanová. Pán Falcon odprednášal zaujímavé a inšpiratívne prezentácie ohľadom využívania dát, ktoré namerajú školské tímy. Zdôraznil dôležitosť bádateľskej činnosti žiakov. Účastníci mohli pánovi Falconovi klásť otázky, na ktoré on ochotne, erudovane a niekedy aj vtipne odpovedal. Prednáška v nás zanechala veľmi dobrý dojem, utvrdila v nás presvedčenie, že aj naša bádateľská činnosť, hoci len v malom meradle a v obmedzenom priestore , má veľký význam a prínos pre svetovú vedeckú komunitu.

        

       Mgr. Ivana Oltmanová, koordinátorka projektu.

      • Logická olympiáda - IX. ročník súťaže

      • V dňoch 27. 4. a 4. 5. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 9. ročníka Logickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci z 1. a 2.stupňa.

        

       Logická olympiáda je celoslovenská súťaž pre nadaných matematikov v základných školách a 8-ročných gymnáziách. Preverí zručnosti žiakov v logickom myslení, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Prebieha pravidelne už od roku 2013. Úspešní riešitelia - víťazi školského kola, postupujú do celoslovenského finálového kola, ktoré sa uskutoční v Prešove. Neoddeliteľnou súčasťou finále je stretnutie nadaných detí z celého Slovenska – Večer talentov.

       Našu školu budú reprezentovať :

       Kategória A (1. – 4. ročník): Kristína Horvátová (4. ročník)

                                                   Martin Sanitrár (3. ročník)

       Kategória B (5. – 9. ročník): Leo Kavčiak (5. ročník)

                                                    Andrej Palečka (5. ročník)

       Ďakujeme a srdečne blahoželáme.

    • zatiaľ žiadne údaje