• Aktivity a súťaže

     • Súťaž o najlepší medový koláč
      • Súťaž o najlepší medový koláč

      • Žiacka školská rada vyhlasuje Súťaž o najlepší medový koláč. Podmienky súťaže:
     • Medzinárodné stretnutie účastníkov projektu TOGETHER WE CAN
      • Medzinárodné stretnutie účastníkov projektu TOGETHER WE CAN

      • Tretí medzinárodný projekt, do ktorého je Základná škola A. Sládkoviča  zapojená má názov TOGETHER WE CAN (Spolu to dokážeme). Prvá vzdelávacia a školiaca aktivita pre pedagogických zamestnancov sa konala v najväčšom meste Turecka, Istanbule v termíne 11. – 15.11.2019 a pripravila ho partnerská škola Sehit Sait Erturk Ortaokulu.
      • ŠKD - Rozprávanie príbehov starých rodičov

      • Do galérie ŠKD - Rozprávanie príbehov starých rodičov boli pridané fotografie.

       Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vedúca ŠKD Tatiana Groves zavítala do Domova seniorov Amicus, aby k nám do školy pozvala ich klientov. V sprievode pani Mgr. Lucie Kapustovej nás navštívili traja obyvatelia Domova seniorov a na oplátku za naše vystúpenia nám pripravili besedu, kde pospomínali na svoje detstvo prežité v školských laviciach. Deťom sa beseda veľmi páčila a obdarovali ich peknými vlastnoručne vyrobenými darčekmi a búrlivým potleskom. V závere podujatia si spoločne zaspievali peknú slovenskú ľudovú pieseň.

        

      • Projekt Diverzita

      • Začiatkom tohto roku bol podaný projekt ZŠ A. Sládkoviča Sliač v rámci programu Erasmus+ so zameraním na medzinárodné vzdelávacie mobility zamestnancov školy. Projekt s názvom DIVERZITA –  Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite je zameraný na odborné a metodické štruktúrované kurzy, ktoré absolvujú naši 10 pedagógovia vo 8 krajinách EÚ so zameraním na inklúziu a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; ako aj na problémové správanie žiakov a odstraňovanie edukačných bariér.

       Projekt bol v týchto dňoch v náročnom výberovom konaní podporený sumou 26.500 EUR z prostriedkov Európskej únie.

       Realizáciou projektových aktivít a následnou aplikáciou nadobudnutých poznatkov a zručností do vyučovania by malo dôjsť k neustále sa zlepšujúcej sociálnej klíme v škole v jednotlivých triedach; k vyučovaniu založenom na partnerstve žiak - učiteľ; k rešpektovaniu kultúrnej a sociálnej inakosti.

       Róbert Borbély, autor projektu

      • Naše bedmintonistky sú najlepšie v okrese

      • 19. októbra 2018 súťažili naši bedmintonisti v okresnom kole. Darilo sa dievčatám -  Dominika Ďurčíková a Hanka Zelinová z 9. A obsadili krásne 1. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Školské kolo v stolnom tenise

      • Dňa 12.10.2018  sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise žiakov 2. stupňa. Súťažilo 20 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnil Marek Berky z 9.A,  na 2. mieste Daniel Nemeti z 9.C a na 3. mieste bol Simeon Suchý z 9.A.
     • SadOVO
      • SadOVO

      • Naša škola je zapojená do projektu SadOVO. Prišiel čas mapovania starých a krajinných odrôd jabĺk a hrušiek. Aké je to byť bádateľom a objaviteľom, si v jedno piatkové popoludnie vyskúšali žiaci 6. B triedy.

      • Zážitkové popoludnie so seniormi

      • Do galérie Zážitkové popoludnie so seniormi boli pridané fotografie.

       V októbri (mesiac úcty k starším) sa uskutočnilo v Domove pre seniorov Sliač zážitkové stretnutie so seniormi.
       Na stretnutie nás pozvali zamestnanci a obyvatelia zariadenia. Cieľom bolo spojenie generácií, oboznámenie so životom v zariadení, inšpirácia k ďalšiemu štúdiu (výber školy).
       Pani učiteľka Jurgová vybrala 13 žiakov ôsmeho ročníka.
       Po príchode v popoludňajších hodinách nás obyvatelia a sociálna pracovníčka privítali v spoločenskej miestnosti. Vzájomne sme sa predstavili, rozprávali sme seniorom, aký predmet v škole nás najviac baví a čomu sa venujeme vo voľnom čase. Spontánne sa pripojili k rozhovoru a zaspomínali si, aké to bolo, keď oni chodili do školy: aké mali pomôcky, ako dochádzali, čomu sa venovali po škole.
       Po rozhovore nám sociálna pracovníčka prezentovala činnosť v zariadení: ako vzniklo, čo sa v ňom nachádza, čo potrebujú seniori k tomu, aby sa v zariadení mohli ubytovať, koľko peňazí potrebujú na zaplatenie pobytu, akí zamestnanci pracujú v zariadení. Ďalej nám priblížila profesie, ktoré súvisia s činnosťou starostlivosti o seniorov a dala nám možnú inšpiráciu k nášmu ďalšiemu štúdiu. Naučili sme sa aj nové odborné výrazy.
       Po prezentácii sme sa presunuli do priestorov budovy. Navštívili sme seniorov na izbách a porozprávali sme sa s nimi, ako sa im tam žije. Na chodbe sme mali ukážku kompenzačných pomôcok potrebných pre imobilných ľudí (elektrický vozík, schodolez), ktoré sme si mohli vyskúšať. V závere sme sa zahrali spoločenské hry. Pripravili sme si priestor na spánok v spoločenskej miestnosti (nafukovacie postele, spacáky) a vybrali sme sa na večernú prechádzku, aby sa nám lepšie zaspávalo. Príjemne unavení s novými zážitkami sme zaspali a ráno sa zobudili do krásneho rána.
                                                                                                          Alexandra Kapustová, 8.B
        

        

     • Florbalová liga
      • Florbalová liga

      • Dňa 29.10.2019 sme odohrali 2. kolo florbalovej ligy mladších žiakov 6. ročníka.
       ZŠ Sliač – ZŠ Sávia Zvolen - 6:3
       ZŠ Sliač – ZŠ Hrnčiarska Zvolen -5:3  
       ZŠ Sliač – ZŠ Alexyho Zvolen - 8:7


        


        

     • Jesenné knihobranie - vyhodnotenie
      • Jesenné knihobranie - vyhodnotenie

      •  


       24. a 25. októbra 2019 sa v našej škole uskutočnil už 4. ročník burzy (ne)potrebných kníh    "Jesenné knihobranie.“  
       Každý žiak mal možnosť priniesť niekoľko zaujímavých kníh, ktoré vo svojej knižnici nepotrebuje a rád by ich venoval niekomu ďalšiemu. V tomto ročníku sa takto podarilo zozbierať spolu 499 kusov kníh za celú školu, z ktorých si väčšina našla svojho nového majiteľa za symbolickú sumu 0,50 – 2 EUR.

        

      • Európsky deň jazykov

      • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

       26. september 2019 - Európsky deň jazykov

           Od roku 2001 je 26. september venovaný oslavám jazykov. Cieľom je motivovať Európanov zo 47 členských krajín rôzneho veku k učeniu sa cudzích jazykov, a tým dosiahnuť väčšie interkultúrne porozumenie. Osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie. Európsky deň jazykov je o cudzích jazykoch a kultúrach, v cudzích jazykoch a pre všetkých, ktorí ich chcú spoznávať.
           V tomto duchu sa niesol aj štvrtok 26. septembra na našej škole. Na prvom stupni sa žiaci 2. - 4. ročníka zoznámili s jazykmi, ktoré sa u nás vyučujú - s ktorými sa už stretli alebo sa ešte len stretnú.
           Na stanovišti anglického jazyka si žiaci zopakovali, kde leží Veľká Británia, aké je jej hlavné mesto, spoznali tiež typické jedlá, "zoznámili sa" s niektorými populárnymi osobnosťami a pamiatkami. Na stanovištiach si zopakovali farby, ľudské telo, čísla, časti domu, poskladali vlajku VB a USA a v krátkom kvíze si precvičili aj iné slovíčka a gramatiku, ktoré sa na hodinách anglického jazyka preberajú. Po splnení úloh dostali sladkú odmenu a mali možnosť ochutnať populárne arašidové maslo.
           S najväčším štátom sveta a jeho jazykom - ruštinou, sa žiaci stretávajú asi najmenej. V tento deň však mali možnosť vyskúšať si, ako sa píše azbukou, dokonca sa v nej podpísať. Súčasne sa o Rusku dozvedeli veľa zaujímavostí. Medzi najpopulárnejšie patrilo ich atypické známkovanie. Žiaci skladali skladačky, hrali sa s pexesom a obdivovali matriošky, ktoré si mohli rozkladať a skladať.  
           Počas návštevy nemeckého stanovišťa sa žiaci najskôr oboznámili so základnými údajmi tohto štátu, známymi osobnosťami, krásnymi miestami, ale aj typickými jedlami. Samotný nemecký jazyk si aj sami vyskúšali - skladali vlajku a štátny znak Nemecka, správne priraďovali obrázky nemeckých jedál. Tiež sa pohrali s nemeckou abecedou a vyhľadávali pojmy v slovníku. Na poslednom stanovišti porovnávali, ako sa dané slovo píše a vyslovuje v slovenskom a nemeckom jazyku.
           S rodnou slovenčinou a nám najbližším jazykom češtinou, sa žiaci stretli na spoločnom stanovišti. Ich úlohou bolo priradiť k českým výrazom ich slovenský preklad. Zoznámili sa tiež so štátnymi symbolmi oboch krajín a ich tradičnými jedlami. Mapy oboch krajín skladali vo forme puzzle a v pexese sa naučili rôzne české pozdravy.
           Žiaci druhého stupňa mali možnosť si trochu zacestovať. Prvá cesta smerovala do 3 krajín západnej Európy - Írska, Holandska a Nemecka, kde boli aj v troch jazykoch – angličtine, holandčine a nemčine, privítaní. Z prezentácie sa o krajinách dozvedeli informácie z geografie, histórie, kultúrneho a spoločenského života, ako aj veľa zaujímavostí. Formou kvízu si vedomosti overili. Skladali puzzle, priraďovali názvy národných jedál, naučili sa základné frázy v holandčine, či "lámali" jazyky v anglických jazykolamoch. Mohli detailne preskúmať euromince či si zatancovať tradičný írsky tanec.
           Ďalšia zastávka - krajiny južnej Európy a Turecko. Prostredníctvom krátkeho filmu sa žiaci zoznámili s Portugalskom, Španielskom, Talianskom, Tureckom a Cyprom. Neskôr hľadali slovíčka jednotlivých jazykov, počúvali po španielsky hovoriacu Rebecu Valverde z 9. A. Prezreli si jej šlabikár, španielske knihy, encyklopédie, učili sa písať slová a vety. Na ďalších stanovištiach skladali pexeso, riešili tajničku, priraďovali názvy futbalových klubov k mestu či pôvodné bankovky k názvu štátu. Najväčšiu zábavu zažili žiaci pri priraďovaní talianskych cestovín k ich názvom. Atmosféru dopĺňali ukážky ovocia, potravín a suveníry z daných krajín Stredomoria a ochutnávka španielskeho pesta.
           Moskva, azbuka, typické suveníry, skladanie vlajky a najkrajšie mesto sveta - Petrohrad, čakali  na predposlednej zastávke - v pobaltských štátoch a Rusku. Žiaci sa tiež oboznámili s ich charakteristikou, prírodnými podmienkami, históriou, kultúrou, pamiatkami a typickými znakmi. Mali možnosť pozrieť si 5 prezentácií s ruským a slovenským komentárom a vypočuť hymny Ruska, Estónska, Lotyšska a Litvy.
           Svoju cestu zakončili v krajinách tak podobným rečou a zvykmi nášmu Slovensku. Češtinu, poľštinu a srbčinu mohli hravou formou porovnať s našou slovenčinou. Žiaci spájali české príslovia s tými slovenskými, hľadali tiež podobné, rozdielne a totožné slová v týchto 2 jazykoch. Časť Srbska - Vojvodinu im starší žiaci predstavili v prezentácii a zasmiali sa a tiež trochu potrápili na poslednom stanovišti, keď bolo ich úlohou rozlúštiť poľské výrazy.
           Škola nie je len o klasickom učení sa nad knihami. Žiaci odchádzali trochu unavení, ale určite spokojní a plní pozitívnych dojmov a nových informácií. Ďakujeme vyučujúcim za ich skvele pripravené stanovištia a žiakom, ktorí na jednotlivých stanovištiach pomáhali. Tešíme sa na Vás všetkých o rok!


       Mgr. Miroslava Borbélyová

        

      • ŠKD - Európsky týždeň športu

      • Do galérie ŠKD - Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

       Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.  Snažíme sa deti viesť k fyzického pohybu a  k tomu, aby sa venovali nejakému športu aj mimo hodín telesnej výchovy. Pani vychovávateľky počas celého týždňa pripravili športovo-pohybové aktivity napr. prekážkovú štafetu, naháňačku s úlohami, vytrvalostný beh s prekážkami, doplnkové športové hry.
       Týmito aktivitami sme prispeli k šíreniu a propagácii myšlienky aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu.
        

        

     • V KRAJINE REMESIEL 2019
      • V KRAJINE REMESIEL 2019

      • V rámci odovzdávania cien súťažnej prehliadky V krajine remesiel 2019 vyhlásili aj ocenených pedagógov, ktorí nemalou mierou prispievajú k tomu, aby v žiakoch vzbudili záujem o tradičné remeselné techniky. V tomto ročníku  ocenenia získala aj naša pani učiteľka Mgr. Olinka Vonkomerová,
        

     • Do školy na bicykli
      • Do školy na bicykli

      • Naša škola sa každoročne zapája do kampane Do školy na bicykli. Aj v tomto školskom roku v týždni od 16. – 20. septembra 2019  prišlo do školy na bicykli za týždeň 287  detí.                                             

        

    • zatiaľ žiadne údaje