• Rodičovské združenie

     • Zoznam členov celoškolského výboru Rodičovského združenia v šk. roku 2021 / 2022

      1. A   Monika Lietavcová

      1. B   Michaela Ševelová

      1. C   Henrieta Kollárik Deáková

      2. A   Ing. Dominika Uhrinová

      2. B   Mgr. Jaroslav Benčík

      3. A   Ing. Ľubomír Hric

      3. B   Zuzana Miková

      3. C   Ing. Veronika Kalmáneková

      4. A   Zdenka Káposztásová

      4. B   Mgr. Martina Kuzmová, predsedníčka OZ

      5. A   Mgr. Andrea Bullová

      5. B   Andrej Roziak

      6. A   Zuzana Mazúchová

      6. B   Bc. Henrieta Cagáňová

      6. C   Michaela Luptáková

      7. A  Mgr. Michaela Mikušková

      7. B   Ivana Soukupová

      8. A   Mgr. Lucia Kapustová

      8. B   Ing. Ľubomír Tatarka

      9. A   Slávka Augustínová

      9. B   Mgr. Marcela Homolová

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje