• Rada školy

     • Oznamy

     •  Pozvánka na zasadnutie Rady školy: Pozvanka_RS_3.6.2021.pdf      OZNAM

      Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač

       

      23. a 25. septembra 2020 sa uskutočnili voľby zástupcov do Rady školy

       

      Do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča v Sliači boli zvolení:

       

      z radu  pedagogických zamestnancov

          Mgr. Ingrid Majerská
          Mgr. Miloslav Storoška

       

      z radu nepedagogických zamestnancov

          Ivana Urdová

       

      z radu rodičov

          Mgr. Jaroslav Benčík
          Mgr. Lucia Kapustová
          Mgr. Martina Kuzmová
          Andrej Roziak

       

       

       

       

      Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač vyhlasuje v zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samospráva, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. 

       

      VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY

       

      Uskutočnia sa:

      - z radu pedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 13,30 hod.

      - z radu nepedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 14,00 hod.

      - z radu rodičov 23. septembra 2020 od 16,30 – 18,00 hod.

      v priestore vstupného vestibulu B bloku Základnej školy A. Sládkoviča, Sliač

       

                                                                                                                Mgr. Alžbeta Krúpová 

                                                                                                                    riaditeľka školy

      Výzva na voľby členov rady školy: Vyzva_zriadovatel.pdf

      Volebný poriadok pre voľby členov do Rady školy: Volebny_poriadok_pre_volby_clenov_do_Rady_skoly(1).pdf

      Súhlas s kandidatúrou: Suhlas_s_kandidaturou_.pdf

       

       

      Školský rok 2019/2020

      Dňa 26. novembra 2019 o 16,30 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy v 8. A triede.

      Dňa 01. októbra 2019 o 16,30 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy v 8. A triede.

    • zatiaľ žiadne údaje