• Rada školy

     • Plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2019/2020

     • Miesto konania: (8.A trieda-vedľa zborovne – B blok)

                                                    

      1 . októbra 2019 (utorok o 16:30 hod)                    - pracovné stretnutie

      26 . november 2019 (utorok o 16:30 hod)            - pracovné stretnutie

      14. apríl   2020 (utorok o 16:30 hod)                     - pracovné stretnutie

      23. jún 2020  (utorok o 16:30 hod)                         - pracovné stretnutie

       

      1 pracovné stretnutie podľa dohody s pohyblivým termínom

       

      V prípade potreby riešenia aktuálnych problémov sa termíny stretnutí budú aktualizovať po dohode s členmi Rady školy.

        

      Sliač       03.10.2019                                                                         Mgr. Martina Kuzmová

                                                                                                             predsedníčka rady školy

    • zatiaľ žiadne údaje