• Výchovná poradkyňa

     • Dôležité dátumy

      1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20.2.2022.
      2. Talentové skúšky sa konajú od 15.3.2022 do 30.4.2022.
      3. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ sa koná 6.4.2022 a 7.4.2022.
      4. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ     do 10.4.2022.
      5. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín sa koná 21.4.2022 a 22.4.2022.
      6. 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa koná 9.5.2022.
      7. 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa koná 12.5.2022.
      8. 2. kolo prijímacích skúšok sa koná 21.6.2022.
    • zatiaľ žiadne údaje