• Erasmus+ / eTwinning

     • KA2 Energy for life

     • ENERGY FOR LIFE - E4L

      To je názov nového projektu v programe Erasmus+, do ktorého sme sa zapojili. Našimi partnermi sú Francúzsko - Dunkirk, Francúzsko - Guadaloupe a Taliansko (Sicília). Hlavným cieľom projektu je energia - energia nevyhnutná pre náš život - naše životné prostredie a naše kultúrne dedičstvo. Obe si musíme chrániť, starať sa o ne a byť na ne hrdí. My, žiaci a učitelia, chceme čerpať energiu z toho, čo je pre naše krajiny typické a jedinečné. Projektovým koordinátorom je p. Fabrice Tondeur, vyučujúci z mesta Dunkirk vo Francúzsku. Projektové stretnutia budú pre žiakov a učiteľov, spolu sa ich uskutoční 7. Projekt bol kvôli nepriaznivej pandemickej situácii predĺžený o jeden rok, teda do 31.08.2023. Veríme, že sa vďaka prepájaniu neformálneho a formálneho učenia, zážitkového učenia a inovatívnych metód mnohému naučíme a zdokonalíme sa vo všetkých 8 kompetenciách. 

      BLOG projektu: https://erasmuse4l.com/

      Twinspace platforma projektu: https://twinspace.etwinning.net/112239/home

       

      AKÝ SI TURISTA? PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V PRÍRODE A NA EXKURZII

      Učenie založené na prírode je „mimoškolské“ učenie, ktorého cieľom je skvalitnenie učiva, skvalitnenie nadobudnutých vedomostí a podpora zážitkovej formy učenia.

      Naši žiaci 4. ročníka vyšli z triedy a vybrali sa na prechádzku do prírody. Jednou z aktivít projektu bolo naučiť žiakov správať sa v prírode a byť zodpovedným turistom. Žiakom sa aktivita veľmi páčila a naučili sa nové veci. Pripravili krásnu náučnú prezentáciu o tom, ako vyzerá dobré a zlé správanie na turistike, nielen v prírode, ale aj po historických pamiatkach. Z metodologického hľadiska má učenie v prírode niekoľko výhod:

      • Budovanie nových zručností a podpora samostatnej práce.

      • Atraktívnejší a zaujímavejší spôsob vzdelávania žiakov.

      • Podpora aktívneho občianstva a environmentálneho povedomia.

      • Poskytovanie vzdelávacích príležitostí prostredníctvom hry.

      • Zníženie problémov so správaním a zlepšenie školskej dochádzky.

      • Stimulácia, inšpirácia a kreativita a zlepšenie motivácie.

      • Zlepšenie prístupu žiakov k učeniu.

      • Zabezpečenie užšieho kontaktu s prírodou a krajinou.

      Existuje spojenie medzi kvalitným učením v prírode a vedením vyučovacieho procesu v triede. Aktivity v prírode je možné začleniť do rôznych oblastí učiva viacerých predmetov – geografia, biológia, občianska náuka, informatika či slovenský jazyk. Veríme, že vzdelávanie mimo vyučovania sa stáva pre žiakov zábavnejším a zmysluplnejším a že žiaci teraz vedia, aké to je byť dobrým turistom.

      Prezentácia: Ako_sa_správať_na_turistike.pptx

      Pripravila: Mgr. Martinská a Mgr. Krúpová

      Moje mesto mojimi očami

      Keď som sa detí opýtala: „Ktoré je tvoje obľúbené mesto?“, počula som odpoveď: „Sliač“.

      Na ďalšiu otázku „Prečo práve Sliač?“ zazneli odpovede: „Lebo som sa tu narodil/a, chodím tu do školy, pretože je tu krásna príroda, je tu letisko a podobne.

      Preto sa deti z nášho ŠKD s radosťou zapojili v rámci projektu E4L Erasmus plus  do rôznych aktivít, ktoré súviseli s poznávaním mesta Sliač, jeho histórie, ale i súčasnosti a okolitej prírody. Pre mnohých je to ich rodné mesto, niektorí žijú v okolitých obciach, ale považujú ho za svoje mesto.

      S históriou sa najprv oboznámili prostredníctvom pripravenej prezentácie. Rozprávali sme sa o budovách, kde žil a pôsobil významný slovenský básnik Andrej Sládkovič, pripomenuli sme si pamätníky padlým vojakom z 1. a 2. svetovej vojny. Návštevou Vlastivednej siene v našej ZŠ deti mohli porovnať, ako vyzeral Sliač kedysi a dnes.

      Následne sme počas školského roka v rámci vychádzok do okolia  niektoré miesta aj navštívili. Bezegovský kaštieľ, Bezegovskú kúriu spojenú s A. Sládkovičom, pamätníky, evanjelický a katolícky kostol. V Kúpeľoch Sliač navštívili prírodné minerálne pramene, kaplnku sv. Hildegardy, sochu Maríny.

      Každému sa páčilo niečo iné a nakreslili celú zmes rôznych obrázkov. Ale hlavne – bolo to niečo, čo považujú deti na Sliači za najkrajšie, čo by odporučili svojmu kamarátovi navštíviť.

      Z obrázkov sme urobili plagát, ktorý vystihuje Sliač ich očami – určite nesmie chýbať vojenské letisko, ale ani zmrzlina – najlepšia v okolí, či cyklistická cestička popri rieke Hron. Kým časť detí kreslila, druhá časť detí vyrábala pre nich to najznámejšie – Letisko Sliač. Z odpadového materiálu – z kartónu poskladali letiskovú plochu, samozrejme s pristávacou dráhou, osvetlením dráhy, navigačnou vežou a parkoviskom. Lietadlá vystrihovali a vymaľovali nielen chlapci, ale i dievčatá.  Všetci mali radosť zo svojho vydareného diela.

      Zuzana Závišická, vychovávateľka ŠKD

      Zápästková technika - Pletenie na forme

      Na Slovensku bolo rozšírené v horských oblastiach Karpatského oblúku, v severnej časti stredného a  východného  Slovenska. V horehronských obciach aj v Čiernom Balogu v minulosti zhotovovali muži z vlnených nití pletením na drevenej forme zápästky a ženy koberčeky na ráme.

      Opletanie osnovy z vonkajšej a vnútornej strany natiahnutej na forme, ktorá udáva tvar budúceho výrobku, dvoma krížiacimi sa niťami je zápästková technika. Zápästky slúžili hlavne ako odevný doplnok, ktorý používali mladí muži pri rôznych sviatkoch. Tiež slúžili na sťahovanie širokých rukávov. Keďže to bola súčasť kroja, tak každý kraj mal aj vlastné vzory a spôsob výroby.

      V Erasmus+ projekte E4L sa venujeme téme ochrany životného prostredia a ochrany kultúrneho dedičstva. Je nesmierne dôležité zachovávať a odovzdávať si toto bohatstvo z generácie na generáciu, učiť o tom našich žiakov a prezentovať naše kultúrne dedičstvo i v zahraničí, našim projektovým partnerom. Tejto tradičnej technike sme sa venovali aj my – žiaci 7. ročníka. Pracovali sme na formách, ktoré sme si vyrobili z odpadového materiálu - kartónu. V hornej a dolnej časti sme po obvode formy nabili klinčeky. Na pletenie sme použili tiež použitú vlnu a špagát.

      Žiakov práca zaujala, hoci bola časovo náročná. Výsledok tešil žiakov a aj mňa.

      Mgr. Oľga Vonkomerová, vyučujúca regionálnej výchovy

      Kultúrne dedičstvo našich predkov - drotárstvo

       

      Vedeli ste, že drotárstvo a jeho tradícia bolo 12. decembra 2019 zapísané na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO? Stalo sa tak siedmym prvkom, ktorý má Slovensko zapísaný na zozname UNESCO.

      Slovenskí drotári  v minulosti objavili drôt pre jeho praktické využitie. Opletali nádoby, aby sa tak ľahko nerozbili a ak sa tak aj stalo, ďalej ich vedeli použiť. Vymysleli  unikátnu technológiu a prácu s drôtom pretavili do foriem a prejavov, aké svet nevidel. Tisíce drotárov každoročne odchádzali na potulky Európou, Áziou, Amerikou, mnohí sa v ďalekých krajinách usadili aj natrvalo a vybudovali významné firmy.

      Na hodinách regionálnaj výchovy sme so žiakmi siedmeho ročníka opletali hlinené nádoby. Robili sme párovú sieť. Presne tak, ako naši predkovia voľakedy. Vlastnými rukami  vytvorili jedinečné diela. Získali nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti. Použili sme medený drôt, ktorý bol vlasne odpadovým materiálom. Práca žiakov zaujala a so svojimi výrobkami boli spokojní.

      Sme vďační za nápady našim predkom. Bez ich nápadov by nebolo to, čo bolo, čo je teraz a čo bude. Vážime a ctíme si hodnoty, ktoré pre nás vytvorili.  S láskou ich zachovávame teraz a aj  pre ďalšie generácie. A radi ich prezentujeme našim partnerom v projekte E4L v programe Erasmus+.

      Pripravila: Oľga Vonkomerová, vyučujúca regionálnej výchovy

      FOTOALBUM: https://zssliac.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImZGlyaWQ9Nzg4JmFsYnVtaWQ9YWxidW0%3D

      Blog: https://erasmuse4l.com/2021/06/sec-mind-the-gap-cultural-heritage-of-wireworkers.html

      Prečo sú pre nás včely dôležité 

      V našej škole sa zameriavame na všestranný rozvoj osobností našich študentov. Využívame nové možnosti, modernejšie metódy a postupy, aby naši študenti boli aktívni, vážili si tradičné a európske hodnoty a boli v budúcnosti užitočné pre svoju komunitu a spoločnosť. Jednou z metód je metóda STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), ktorá kombinuje niekoľko predmetov a rozvíja myslenie, spoluprácu a aplikáciu teoretických vedomostí žiakov v praxi. Prvákom sme poskytli ozobotov a žiaci s nimi trávili veľa času na vyučovaní - od písania, počítania, cez výtvarnú výchovu až po prvouku. Učia sa byť zodpovední - berú si ozobotov domov, starajú sa o nich - aby boli ozoboti nabití a pripravení na použitie na hodinách. Majú radi ozobotov, hodiny sú rôzne - netradičné, interaktívne a hlavne obohacujúce. Jednou z aktivít, na ktorej pracovali, bola dôležitosť včiel. Včela medonosná má dôležitú úlohu pre všetkých. Je najdôležitejším opeľovačom záhradných a divo rastúcich rastlín. Bez nich by pravdepodobne v krátkom čase vyhynulo až 20 000 druhov rastlín v Európe. Znížila by sa biodiverzita a narušil by sa ekosystém a potravinový reťazec. Týmto by bola vážne ohrozená aj existencia človeka. Opeľovanie je prenos peľu z jednej rastliny do druhej. Deti mohli vidieť, ako to funguje, prostredníctvom jednoduchej hry s ozobotmi. Takto sa dozvedeli o rôznych zložitých procesoch okolo seba.
       
       
      Pripravil: Mgr. Rastislav Očenáš
       

      Naše mesto je našou pýchou

      Žiaci 8. a 9. ročníka dostali projektové zadanie: v rámci prechádzky po meste a jeho okolí odfotografovať zaujímavé miesta a vytvoriť fotokoláž alebo krátke video s titulkami alebo komentárom. Niektorí z nich sa k úlohe postavili naozaj zodpovedne a v čase dištančného vzdelávania sa venovali tejto téme, čoho dôkazom sú vydarené práce žiakov v nasledujúcej prezentácii. 

      Navštívili najtypickejšie a najkrajšie miesta Sliača, pracovali s literárnymi a internetovými zdrojmi, aby zistili o meste čo najviac informácií. Cieľom aktivity bolo motivovať žiakov aby svoje nápady premenili na realizáciu, aby svoju kreativitu, vzájomnú spoluprácu a interaktivitu využili na prezentáciu svojho mesta pre ďalších spolužiakov, projektových partnerov, pre verejnosť. Svojou prácou ukázali, že sú hrdí na svoje rodné mesto.

      Pozrite sa, ako vidia svoje mesto oni, ktoré miesta sú pre nich tie top.

      Link na blog: https://erasmuse4l.com/2021/04/ciee-our-town-is-our-crown.html

      Link na spoločný výstup žiakov: https://read.bookcreator.com/fAVzb6fd86bThi1WealkuwJCTDP2/5gkIDa9hQMykrq6adXlDjw

       

      Pripravila: Mgr. Daniela Slovíková, Mgr. Alžbeta Krúpová

      Šetrime spoločne energiu!

      Záleží nám na našej Zemi. Snažíme sa šetriť energie, ako sa len dá. Počas dištančného vzdelávania žiaci 7. - 9. ročníka dostali za úlohu na hodine techniky v rámci projektu Energia pre život v programe Erasmus+ vymyslieť plagáty, ktoré by oslovili verejnosť, aby sa tiež snažili využívať energie rozumne a šetrne. 

      Žiaci využili svoju kreativitu, originalitu a snahu zmeniť veci k lepšiemu a pomocou rôznych IKT nástrojov prepojili techniku s informatikou. Výsledkom boli nádherné plagáty. Čo poviete? Iniciatíva a podnikavosť našich žiakov sa zlepšuje každým dňom.

      Plagáty sme vyvesili v škole, vo vitríne v meste Sliač i na stránke školy. Nech si čo najviac ľudí uvedomí, že každý môže prispieť svojou troškou k spoločnému cieľu.

      Žiaci zároveň vyplnili dotazník, ktorý pre nich pripravila pani učiteľka Slovíková, v ktorom sa vyjadrili k tomu, ako šetrne sa správajú doma - akí zelení sú. :)

      Link na plagáty: https://read.bookcreator.com/fAVzb6fd86bThi1WealkuwJCTDP2/7p0ndztxR1OdyM0qIZXfHA?fbclid=IwAR0hC_Z4TkLY9Ur8alUb8XDzg0EzTi70YaebY1AsF6xHIuSaoK8SK7z8hYc

      Link na projektový blog: https://erasmuse4l.com/2021/04/ciee-let-s-save-the-energy-togehter.html?fbclid=IwAR0fXt4Pb96vweXdry3M-fI6Jj9I2HuT-aT1rAUBG6Yg8HD8Obc5FZ1t8wM

      Pripravila: Mgr. Daniela Slovíková, Mgr. Alžbeta Krúpová

      Úniková hra na hodine matematiky - Svetový deň vody

              

      Dňa 22.3.2021 pri príležitosti Svetového dňa vody hľadali žiaci 5.ročníka na hodinách matematiky kľúč od zamknutej studničky. Žiaci riešili úlohy samostatne doma.

      Ich úlohou bolo prejsť rôzne cvičenia , ktoré boli zamerané na prácu s grafmi, čítanie schém a tabuliek, dopĺňanie textu o vode, ... . Ako predloha im slúžila úvodná snímka KOLOBEHU VODY V PRÍRODE . Pohyblivé obrázky ponúkali videá, schémy, cvičenia na počítanie alebo puzzle.

      Po správnom vyriešení cvičenia sa im zobrazila indícia – jedno písmenko. Cvičenia mohli riešiť žiaci náhodne, zo získaných indícií mali na záver zložiť dve slová – DEŇ VODY. Ak tieto slová správne vytvorili a vpísali ich do poslednej zámky, otvorila sa im zamknutá studnička.

      LINK: ÚNIKOVÁ HRA DEŇ VODY https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSJWcp5pSmvc0ZJj1ar_VNll6tbKJKnSdpPQhP9aQ-6vp59UoK3Zt3DzXOjROFmoe77GdxFPf5J2KqM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p

      KĽÚČ NA OTVORENIE ZÁMOK (stránka Flippity )– STUDNIČKY:

      https://www.flippity.net/sh.php?k=1VZU2Wvrrx6DKKw_HDH5Sg9MR2XYLDOK6XN1jdPz5vHI

      Žiakov táto hra zaujala , učiteľovi poslali v správe heslo na otvorenie studničky.

       A poslali napríklad takéto odkazy:

      Dobrý deň pani učiteľka Lisičanová, v úlohe ktorú ste zadali na MATematike mi vyšlo DEŇ VODY.
      Tá úloha bola super.
      Prajem pekný zvyšok dňa
      Danielka

      Dobrý deň pani učiteľka, už to mám hotové a vyšlo mi že je to: Deň vody. Bolo to veľmi zaujímavé.

      Barborka

      Dobrý deň, pani učiteľka! Všetko urobiť som ešte nestihol. Večer si to ešte môžem dorobiť. Páčilo sa mi to a podľa indícií mi asi vyšlo DEŇ VODY.

      S pozdravom Šimi

      Dnes sme na hodine hrali tvoju hru, páčilo sa im to. Bola to pre nich super zmena.

       kolegyňa Anka Zvarová (5.C)

      Link  na blog projektu: https://erasmuse4l.com/2021/04/cn-escape-game-in-maths-class-world-water-day.html

      Pripravila: Mgr. Alena Lisičanová

      Vo vzduchu cítime problém

      To je názov projektovej aktivity v rámci projektu E4L. Vo vzduchu cítime problém - znečistenie ovzdušia. Preto sa každoročne zapájame do Európskeho týždňa mobility. Tento rok sme sa v spolupráci s Mestským úradom a mestskou políciou rozhodli zorganizovať školský pešobus v meste Sliač. Na jednotlivých vopred dohodnutých zastávkach (plán bol zverejnený na stránke mesta i školy) na žiakov ráno čakali šoféri pešobusu - učitelia i zamestnanci mestského úradu, ktorí odprevadili žiakov do školy. Sme radi, že sa k nám pridali aj rodičia a iní obyvatelia mesta. Našou snahou bolo prekonať lenivosť, zmenšiť počet áut pred školou, ktoré vozia deti ráno do školy, poukázať na zdravý životný štýl a tiež ochrániť naše mesto pred znečistením. Sme radí, že sa do aktivity zapojili veľa žiakov, rodičov a ďalších obyvateľov mesta. Najaktívnejšie triedy boli odmenené.

      https://erasmuse4l.com/2021/03/we-can-smell-the-problem-in-the-air-school-walkiebus.html

       

      Pripravili: Mgr. Radoslav Ištván, Mgr. Zuzana Šupová a Mgr. Alžbeta Krúpová

      Máme radi našich starých rodičov

      Žiaci nášho ŠKD Pramienok pravidelne navštevujú dôchodcov v Dome seniorov Amicus, ktorý sa nachádza v blízkosti školy. Často prichádzajú s pestrým programom a spríjemňujú starkým chvíle. Ani v tejto náročnej dobe na nich nezabudli. Keďže ich nemôžu navštíviť, pripravili si pre nich v rámci Mesiaca úcty k starším program takto na diaľku s názvom Ctíme ťa .- jeseň života. Veríme, že ich naše video potešilo. Túto aktivitu žiaci zdieľali i pre partnerské školy v projekte E4L rámci programu Erasmus+. Cieľom projektu je rozvíjať spoločenské a občianske kompetencie u žiakov, ctiť si život a hodnoty našich rodičov a starých rodičov, venovať im svoj čas, aby sa necítili opustení. Veď poznáte rozprávku o troch grošoch, však?

      Video si môžete pozrieť tu: Ctíme Ťa, jeseň životahttps://www.youtube.com/watch?

      v=FuqmJaPAFMQ

      Pripravili: Tatiana Groves a členky ŠKD a Mgr. Rastislav Očenáš

                                 

      Decembrové tradície na Slovensku

      link: https://twinspace.etwinning.net/112239/pages/page/1227482

      V rámci projektu E4L sme našim projektovým partnerom predstavili tradície, ktoré začínajú adventným obdobím a končia Novým Rokom. Adventné sviečky a 4 adventné nedele, Mikuláš, Lucia, Vianoce, Silvester a Nový rok...to sú sviatky, ktoré sú súčasťou našeho kultúrneho dedičstva. Tradície dedené z generácie na generáciu. Preto je potrebné sa o nich učiť, prezentovať ich doma i v zahraničí, pretože, toto nás robí Slovákmi. Naša kutlúra je krásna a jedinečná. Preto si ju treba chrániť.

      Pripravili: pani vychovávateľky zo školského klubu detí, text pre Twinspace pripravila Mgr. A. Krúpová

      Poznáte dobre projektové krajiny?

      link: https://erasmuse4l.com/2020/12/do-you-know-your-project-partner-countries.html

      Pripravila: Mgr. Alžbeta Krúpová 

      Prezentácia našej základnej školy 

      link: https://erasmuse4l.com/2020/11/slovakia.html

      Pripravila: Mgr. Alžbeta Krúpová

    • zatiaľ žiadne údaje