• Erasmus+ / eTwinning

     • KA2 Together we can

     • Vzdelávacia aktivita projektu Togehter we can na Sliači (15. – 19.11.2021)

      Aj napriek obmedzeniam a opatreniam v súvislosti s pandemickou situáciou sa nám podarilo uskutočniť vzdelávaciu aktivitu v našej škole. Prípravy neboli ľahké, rovnako rozhodnutia účastníkov prísť či neprísť na Slovensko. Nakoniec k nám v pondelok 15.11.2021 docestovali 4 tímy: žiaci a učitelia z Estónska, žiaci a učitelia zo Španielska a učitelia z Cypru a Turecka. Ubytovali sa v hoteli v Banskej Bystrici, nie v rodinách z dôvodu pandémie. V utorok sme sa stretli v škole a naše žiačky Kornélia a Diana im poukazovali školu. Neskôr sme sa zišli pre Vlastivednou sieňou a spoločne s hosťami (pani primátorkou a pani viceprimátorkou) sme hostí privítali krátkym kultúrnym programom pod vedením Mgr. Vonkomerovej. Na diaľku sa nám prostredníctvom MS Teams videohovoru prihovoril koordinátor Henk Frenken, ktorého tím sa vzdelávacej aktivity zúčastniť nemohol. Hostí privítala i pani primátorka. Po krátkej prestávke na občerstvenie sa žiaci a učitelia zúčastnili 3 workshopov. Prvý mala pripravený pani učiteľka Vonkomerová a žiaci sa naučili tradičné techniky práce s drôtom. Vyrobili si malý darček – drôtené srdiečko na koženej šnúrke, ktoré budú môcť nosiť na krku.  Ďalší worshop pod vedením pani učiteľky bol venovaný microbitom, robotom a ozobotom. Žiaci 2.B triedy účastníkom predviedli ako pracujú s ozobotmi na vyučovacích hodinách, starší žiaci ich naučili ako s ozobotmi a microbitmi pracovať. Na záver si dali preteky robotov. Obea workshopy sme zdieľali prostredníctvom Google meet so žiakmi na Cypre. Posledná aktivita bola v školskej záhrade. Žiaci pracovali v skupinách s anglickou slovnou zásobou. Najprv mali aktivitu – Treasure hunt a následne z nájdených prírodných predmetov vytvorili spoločne názov projektu – Together we can. Spoločne to v učiacej záhrade zvládli a po aktivitách ich čakal obed v školskej jedálni. Poobedňajší program sme mali v Kúpeľoch Sliač. Pani učiteľka Lisičanová si spolu s ôsmačkami pripravila Escape hru. Dievčatá sprevádzali účastníkov po areáli kúpeľov a podali im mnohé zaujímavé informácie z histórie a súčasnosti. Účastníci potom dostali 3 kvízové otázky, na ktoré, keď správne odpovedali, získali kódy do skrinky s pokladom. To sa im podarilo a dostali sladkú odmenu. Tá bola bodkou za prvým projektovým dňom.

      V stredu sme sa vybrali do Historickej školy J. Mistríka na Španej Doline, kde sa účastníci na chvíľu stali žiakmi v škole zo začiatku 20. storočia. Dozvedeli sa o ťažkom živote baníkov a ich rodín, aké to mali deti v škole, a tak mohli porovnávať dnešný a minulý spôsob vyučovania a života detí. Spolu s nami sa vyučovania zúčastnili online žiaci z cyperskej školy, ktorí vyučovanie so záujmom sledovali. Na záver sme sa vyštverali po kostolných schodoch až na halnu nad dedinou a spoločná fotografia nám bude tento deň pripomínať. Ďalej sme sa vybrali na Donovaly, kde sme po krátkej prechádzke a obede opäť pracovali. Spojili sme sa so žiakmi v Holandsku a v Turecku. Spoločne sme odprezentovali vianočné a tradičné recepty do spoločnej kuchárskej knihy. A následne i 10 zelených novoročných predsavzatí. Niektoré boli na videu, iné na posteroch, ktoré žiaci spoločne v skupinách vyrobili. Všetky budú zverejnené v Twinspace.

      Štvrtok patril rôznorodým aktivitám. Najprv mali účastníci hodinu dopravnej výchovy, zajazdili si na motokárach, vyskúšali si, aké dôležité je byť  na ceste opatrný. Potom sme išli do Zvolena, kde sa žiaci rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina mala kultúrnu prechádzku ku zámku a v centre mesta, druhá navštívila dielňu v Podpolianskom osvetovom stredisku, kde pracovali s kožou a vyrobili si kľúčenku alebo náramok. Potom sa skupiny vymenili.

      Zobrali sme ich na obed do Čertovej koliby, na tradičné slovenské jedlá a poobede sme mali v Banskej Štiavnici aktivity v Terra Permonii, prehliadku námestia, kde tiež pôsobil A. Sládkovič, meno ktorého máme v názve školy. Navštívili sme aj slovenský drevený Betlehem.

      Vzdelávaciu aktivitu na Slovensku sme ukončili slávnostnou večerou, kde sme zhodnotili projektové aktivity prostredníctvom google forms dotazníka a odovzdali sme účastníkom certifikáty a prezenčné listiny. Veríme, že stretnutie splnilo svoj cieľ a všetci sa z neho niečo nové naučili, niekoho nového spoznali a navštívili zaujímavé miesta. Ak bolo niečo, čo sa účastníkom nepáčilo, dočítame sa to v dotazníku, ktorý si vyhodnotíme a poučíme sa z neho. Nabudúce to bude určite lepšie. Ďakujem všetkým kolegom – pedagogickým i nepedagogickým za pomoc pri príprave a organizácii tohto stretnutia v tejto náročnej covidovej dobe.

      Mgr. Alžbeta Krúpová, koordinátorka projektu

      Fotoalbum: https://zssliac.edupage.org/album/#photos:album:857

      Aktivity v škole počas pandemického roka 2020/2021

      Hoci nás pandémia prekvapila, ovplyvnila naše projektové aktivity a veľa sme museli zmeniť v osobných a školských životoch, neprestali sme pracovať na projektoch Erasmus+, ktorých máme v škole viacero. Tretie projektové stretnutie v Estónsku nám ušlo o vlások - 6.3. 2020 bol vyhlásený núdzový stav a naša cesta na vzdelávaciu aktivitu sa mala začať 8.3.2020. Nuž, nič sa nedalo robiť, zdravie a bezpečnosť je stále na prvom mieste.

      Ostali sme doma a "prepli" sa do online priestoru. Mali sme niekoľko videokonferencií s koordinátormi z projektových krajín, kde sme sa delili o nové skúsenosti z dištančného vzdelávania, porovnávali sme podmienky v školách, ktoré boli naozaj veľmi rôzne - prísne i menej obmedzujúce. 

      Dohodli sme sa, že podľa aktuálnych možností budeme pracovať na aktivitách a implementujeme ich do vzdelávacieho procesu, ak to bude možné. 

      Počas školského roka sa nám podarilo uskutočniť niekoľko aktivít:

      1. Pracovali sme na pracovných listoch o športových aktivitách, žiaci pripravili powerpointové prezentácie o slovenských športovcoch.

      2. Cez google formuláre sme pripravili dotazník o tom, ako žiaci športujú a aké športy majú obľúbené v každej krajine. Každá krajina pripravila niekoľko otázok, z ktorých sme vybrali najlepších 17. Dotazník vyplnilo 170 žiakov, z toho 25 našich žiakov. Bolo zaujímave porovnať si výsledky. 

      V rámci projektu Together we can sa naši žiaci venovali téme zdravého životného štýlu. 

      V máji sme sa venovali téme stravovacích návykov, žiaci slovenskej školy pripravili dotazník na hodinách biológie, na hodine angličtiiny preložili a v google formulári bol zdieľaný pre všetky projektové školy. Dotazník vyplnilo 107 žiakov, zo slovenskej školy 18. Zistili sme, že všetci žiaci radi jedia, stravujú sa pestro, radi skúšajú nové jedlá a obľúbené jedlo v každej krajine je pizza. 

      Pridali sme i niekoľko receptov, pripravených na krúžku varenia, ktorý nám tiež skončil predčasne. 

      V decembri sme predstavili našim partnerom naše adventné a vianočné tradície, ktoré sa snažíme udržiavať. Pretože sme škola s vyučovaním regionálnej výchovy, predstavili sme im tradície na sv. Mikuláša, na Luciu, na Štedrý deň i Silvester.

      Každá z krajín do Twinspace nahrala svoju verziu Tichej noci v národnom jazyku. 

      Zorganizovali sme Deň Európy i Európsky deň jazykov.

      Počas korony sa nám zmenil denný režim, nemohli sme sa stretávať. Pani učiteľka Krúpová pre žiakov pripravila online dotazník, v ktorom sme sa mohli vyjadriť k tomu, ako veľmi nás korona ovplyvnila. 

      Ale aby sme nepracovali len na vážnych témach, zaoberali sme sa aj tými zábavnými. Jedným z výstupov projektu bude i spevník, ktorý bude obsahovať piesne typické pre každú krajinu, alebo piesne ktoré všetci poznáme a páčia sa nám. My sme našim partnerom okrem iných piesní predstavili známy hit Sokoly a Tancuj, tancuj, vykrúcaj.  Šikovní výtvarníci pripravili ku piesňam i krásne kresby.

      A keďže sme hrdí na svoju krajinu a svoje mesto, ďalšia aktivita bola pod názvom  - Moje mesto mojimi očami. Úlohou žiakov bolo odfotiť miesta vo svojom meste, pripraviť powerpoint prezentáciu alebo vyrvoriť koláž z fotografií. Naši ôsmaci vytvorili krásne koláže. 

       

      Spoločne sme na hodinách anglického jazyka pracovali na tvorbe CLIL slovníka, v ktorom sa nachádza slovná zásoba k témam nášho projektu.

      Veríme, že už čoskoro sa situácia zlepší, budeme voľnejší a cestovanie s našimi projektovými partnermi bude opäť možné. Dovtedy budeme pracovať na aktivitách aspoň vo virtuálnom prostredí. Najbližšie stretnutie sa bude konať v septembri 2021 v Španielsku a v novembri privítame žiakov u nás na Sliači. 

      Viac informácií o projekte nájdete na eTwinning platforme - Twinspace - https://twinspace.etwinning.net/88556/home

      Prvé projektové stretnutie - Istanbul, Turecko

      Tretí medzinárodný projekt, do ktorého je Základná škola A. Sládkoviča  zapojená má názov TOGETHER WE CAN (Spolu to dokážeme). Prvá vzdelávacia a školiaca aktivita pre pedagogických zamestnancov sa konala v najväčšom meste Turecka, Istanbule v termíne 11. – 15.11.2019 a pripravila ho partnerská škola Sehit Sait Erturk Ortaokulu.

      Projektového stretnutia s názvom Teachers sharing experience sa zúčastnilo spolu 16 pedagógov z Turecka, Holandska, Estónska, Španielska, Cypru a našu školu reprezentovala Mgr. Alžbeta Krúpová.
      Základná škola je v husto osídlenej časti Istanbulu, Esenler. Navštevuje ju približne 4000 žiakov, ktorí sa učia v dvoch zmenách a asi 60 vyučujúcich. V jednej triede sa učí 50-60 žiakov. Budova školy je v porovnaní s tou našou menšia, no je moderne vybavená. Väčšiu budovu si ale nemôžu dovoliť práve kvôli nedostatku miesta v hustej mestskej zástavbe.
      Nové moderné letisko v Istanbule nie je v plnej prevádzke, no už teraz je rozlohou väčšie ako naše mesto.  Od centra je vzdialené asi hodinu cesty autobusom. Po ubytovaní nás v hoteli čakali Samet a Tuba (projektoví partneri z predchádzajúceho projektu) a pozvali nás na prvú spoznávaciu večeru, keďže v projekte sú i novozapojené školy.
      V utorok po príchode do školy nás privítal vo svojej kancelárii pán riaditeľ, predstavil nám školu, jej fungovanie a ciele. Žiaci nás ponúkli čokoládou a nakvapkali nám do dlaní pár kvapiek kolínskej vody z ruží podľa tradičného zvyku. Koordinátor projektu Henk nám všetkým poďakoval za prácu pri príprave loga pre projekt. Mimochodom, najkrajší návrh loga bol práve ten náš – slovenský, ktorý pripravila žiačka Vanda Výbošteková. Všetkým školám Henk venoval veľký banner s logom a partnerskými školami. (Ten, ktorý máme vo vestibule školy). Nasledoval slávnostný program v podaní žiakov, ktorí sa nám v tradičných kostýmoch predstavili.
      Po krátkej prestávke nasledovalo pracovné stretnutie, počas ktorého jednotliví účastníci prezentovali svoje mesto, krajinu a svoju školu.  V druhej časti stretnutia nasledovala diskusia, kde sme vzájomne porovnali systém školstva, jednotlivé úrovne vzdelávania podľa ISCED, hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ale aj prázdniny počas školského roka.
      Po obede nasledovala druhá časť pracovného dňa, kedy sme pracovali v platforme Twinspace a dohodli sme detaily práce na aktivitách počas trvania projektu, rozdelili úlohy,  časový harmonogram a zodpovednosť jednotlivých krajín za výstupy projektu. Pracovný deň sa skončil o 16:30 hodine.
      Streda bola venovaná výmene osvedčených pedagogických skúseností, inovatívnych metód a príkladom dobrej praxe. Zástupca riaditeľa školy nám pripravil workshop o Web 2.0 tools. Všetky nástroje sme si mohli v krátkosti vyskúšať pri práci s tabletmi. Poobede sme  sa venovali plánovaniu nasledujúcich medzinárodných stretnutí – termínom  a obsahovej náplni. Podvečer bol venovaný poznávaniu kultúry a histórie krajiny. Navštívili sme Modrú mešitu, Yerebatan cistern a palác Topkapi.
      Vo štvrtok sme absolvovali exkurziu v starom meste, prehliadku Hagia Sofia, plavbu po Bosporskom prielive, kde sme mohli spoznať dve strany Istanbulu – európsku a ázijskú. Navštívili sme i predajňu slávnej baklavy, tradičného tureského dezertu a mohli sme spoznať roznorodosť chutí, tvarov a vôní. Projektové stretnutie bolo ukončené slávnostnou večerou v spoločnosti vedenia školy a pedagógov.
      Ďakujeme organizátorskej škole za vynikajúcu prípravu stretnutia.                                                                                   
                                                                                                             Mgr. A. Krúpová, koordinátorka projektu

      Together we can – tretie projektové stretnutie – krátkodobá školiaca aktivita pedagogických zamestnancov. Leiden, Holandsko 13. – 17. január 2020

      Ďalšie, v poradí druhé, projektové stretnutie projektu Together we can sa konalo v koordinátorskej škole v meste Leiden. Toto mesto je vám už určite známe, pretože sme ho už navštívili v rámci projektu Inside out. Tentoraz malo stretnutie názov Workshop and implementation.

      Po príchode do mesta Leiden sme v pondelok mali poobede čas, nuž sme sa rozhodli spolu so španielkou skupinou navštíviť Rotterdam – rodisko známeho holandského filozofa a mysliteľa – Erasma Rotterdamského. Jeho sochu sme našli v malom parku a radi sme sa s Erasmom odfotili. Vedeli ste, že mesto Rotterdam sa spája i s menom Tomáša Garrique Masaryka? Holandsko bolo počas prvej svetovej vojny neutrálnym územím, preto sa Tomáš Garrigue Masaryk tajne schádzal s britskými novinármi, ktorí mu sprostredkovali kontakt s politikmi. Rotterdam tak stojí úplne na začiatku zahraničnej práce Tomáša Garrigue Masaryka na vybudovaní slobodného Československa. Tento fakt v meste pripomína pamätník s kukátkom. Pohľadom doň sa môže ktokoľvek vrátiť do doby, kedy bol Rotterdam ešte historickým mestom a Československo len myšlienkou v mysli svojho prvého prezidenta.

      V utorok sa začal pracovný program. Na uvítacom programe nás privítal riaditeľ školy a koordinátor projektu v jednej osobe – Henk Frenken a žiaci školy sa predstavili spevom, tancom i hrou v školskej kapele. Riaditeľ školy nám predstavil školu jej profil.

      Po programe a krátkej prestávke sme sa premiestnili do učebne, kde nám dve žiačky odprezentovali ich školu z pohľadu žiakov, denný režim, predmety a poobedné aktivity. Následne nám Henk očas workshopu predstavil 4 základné piliere školy – na ktorých je založený tzv. jenaplan program, jeho hlavné ciele a víziu školy. Na konci workshopu sme si prezreli priestory školy, ktoré sú dosť odlišné od tých našich – čo bolo dobrým príkladom na komparáciu. Poobede každá skupina mala pridelenú triedu a odučili sme tam jednu vyučovaciu hodinu podľa vlastnej prípravy. My sme mali hodinu v triede Toffee Tigers (9-10-roční žiaci) a pripravili sme si kvíz  o Slovensku, hravé kreslenie a teambuildingové aktivity.

      Pracovný deň sme ukončili hospitáciami na vybraných hodinách. Slovenský tím sa bol pozrieť na hodine hudobnej výchovy, kde sa z detí stali malí skladatelia. Pomocou počítačovej aplikácie sa učili skladať hudbu, tvoriť tóny a kombinovať ich. Zaujímavé bolo, že každú prácu si mohli doma rodičia po prihlásení do aplikácie vypočuť.  

      Streda bola zameraná na porovnávanie školských vzdelávacích programov s programom holandskej školy – jenaplan. Po predchádzajúcom dni sme mali možnosť vyjadriť sa k výhodám, nevýhodám takéhoto systému. A porovnať príklady z praxe. Neskôr sme pracovali na rozdelení úloh na nasledujúce obdobie, zodpovednosť za spoločné výstupy a aktivity pre žiakov.

      Po obede sme absolvovali prehliadku mesta Haag – sídla parlamentu, vlády  a monarchu – tretie najväčšie mesto Holandska. Navštívili sme centrum mesta i park miniatúr – Madurodam. Podvečer sme sa prešli po pláži a na pracovnej večeri sme ochutnali miestne špeciality.

      Hlavné mesto Amsterdam sa spája s postavou Anny Frankovej. Vo štvrtok sme navštívili múzeum Anny Frankovej. Bol to naozaj silný zážitok pre tých, ktorí si jej zápisník prečítali. Prechádzať sa po dome, predstaviť si, čo všetko museli počas druhej svetovej vojny v úkryte zažiť...nesmieme zabudnúť!

      Po prehliadke hlavného mesta sme na pracovnej večeri – zhrnuli celý program, výstupy a poskytli sme spätnú väzbu. Henk sa všetkým poďakoval a rozdal každému účastníkovi certifikát o účasti.

      Stretnutie malo prínos pre každého z účastníkov – motiváciu do ďalšej práce,  pohľad na školu a vzdelávanie z inej perspektívy, uvedomenie si dôležitosti medzinárodnej spolupráce, výmena skúseností, zlepšenie sa v jazyku, ale aj nové kontakty a priateľstvá.

      Cestou domov sme spracovávali nové zážitky a hlavne – vieme, že veľa vecí v našej skole robíme dobre a tie ostatné sa budeme snažiť zlepšovať. Ďalšie stretnutie sa bude konať v marci v Estónsku. Pôjde o vzdelávaciu aktivitu, ktorej sa zúčastnia 3 pedagógovia a 5 žiakov z našej školy.

                                                                                                                                          Mgr. Alžbeta Krúpová, koordinátorka projektu

      Druhé projektové stretnutie - Leiden Holandsko - očami pedagógov účastníkov

      Ponuka školy zúčastniť sa v rámci projektu Erasmus+ týždenného pobytu v holandskom meste Leiden ma zaujala. Navštívili sme Základnú školu de Dukdalf. Po slávnostnom vystúpení žiakov nám školu a jej program predstavil riaditeľ. Škola je štátna a existuje už viac ako 40 rokov. Je určená pre deti od štyroch do jedenásť rokov. Vyučovanie sa realizuje podľa zásad plánu Jena. Nefunguje s rozvrhom triedy, ale s rytmickým týždenným plánom, ktorý pozostáva zo štyroch dôležitých aktivít: konverzácia, hranie, práca a oslava. Nemá ročné skupiny, ale kmeňové skupiny. Deti rôzneho veku sedia spolu v jednej skupine. Každé dieťa môže pracovať na svojej vlastnej úrovni, ale  môžu si navzájom pomáhať. Žiaci sa skoro naučia, čo znamená samostatná práca. Ticho, samostatnosť a disciplína sú základ vyučovacieho procesu. Spoznala som nový kraj, zaujímavé miesta, novú kultúru, nových ľudí, ale hlavne iný spôsob vzdelávania a práce s deťmi. Táto zaujímavá skúsenosť ma obohatila hlavne v mojej profesii. O poznatky z Holandska sa podelím s mojimi kolegami a určite ich využijem aj v mojej praxi. “ (Mgr. Marianna Sláviková)

       

      „Holandské školstvo je pre mňa veľkým prínosom. Prirodzený rešpekt, aký majú deti nielen voči všetkým dospelým, ale hlavne voči učiteľom, je u nás len vzácnosťou. Na hodinách môže učiteľ pracovat v tichosti , v kľude. Deti ho počúvajú, hlásia sa, neskáču do reči. Vedia pracovať individuálne, ale aj v skupinách. Zaujímavosťou je zvukový signál psss, kedy všetky deti stîchnu. Ak deti niečo nevedia, majú kocku s farebným vyznačením a otáznikom. Ak na lavici otočia kocku na otáznik, učiteľ k nim príde a vysvetlí. Farby na kocke znamenajú to, či im samostatná práca či práca v skupinách robí problém. Podľa toho vie učiteľ zariadiť žiakovi pomoc či už svoju, alebo od spolužiakov. Vyučovanie v Holandsku je veľmi tiché a kľudné, aj napriek tomu, že robia mnoho pokusov, pracujú s interaktívnymi tabuľami či laptopmi už od škôlkárskych detí. A zaujímavosť? Veľa činností je na rozhodnutí detí. Napr. či budú chodiť do hudobnej skupiny, prezúvať sa, či sa prezlečú na telesnú. Napriek tomu tieto deti nie sú lenivé, ( napr. sa prezuť, prezliecť) ale aktívne.“

      (Mgr. Zuzana Šupová)

       

      Tretie projektové stretnutie - Estónsko - Tartu - 9. - 13. marec 2020

      Vzdelávacia aktivita sa bohužiaľ pre náš tím nekonala. Z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie dňa 6.3.2020 (piatok) podvečer vydal premiér Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu zákaz vycestovania žiakov do zahraničia, zákaz organizovania exkurzií a školských výletov. Oficiálny zákaz mal byť školám písomne oznámený v pondelok 9.3. Náš let sme mali v nedeľu. O situácii sme informovali partnerov - koordinátora i hosťujúcu školu. Rovnako i tím z Turecka a Cypru sa pre zhoršujúcu situáciu rozhodli nezúčastniť stretnutia na základe odporúčaní ich národnej agentúry a ministerstva školstva.  Rodičia sa rovnako rozhodli, že pre bezpečnosť detí bude lepšie sa nezúčastniť stretnutia. Škoda, že sa stretnutie konalo i bez nás. Nuž, i takýto je život žiakov Erasmákov. Dúfame, že táto situácia s nebezpečným vírusom čoskoro pominie a my budeme môcť znova spoznávať školy, spolužiakov a učiteľov Európskej únie. 

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje