• Erasmus+ / eTwinning

     • KA2 CLIL across borders - enjoy and learn

     • ​​​​​​2. STRETNUTIE ERASMUS + PROJEKTU CLIL V POĽSKU, CLIL across the borders - enjoy and learn

             V mesiaci september 2021 sme sa opäť po dlhej pauze spôsobenej koronavírusom zúčastnili ďalšieho stretnutia v rámci Erasmus+ projektu CLIL across the borders – enjoy and learn v Poľsku. Cestovali sme mikrobusom v zložení 2 učitelia a 6 žiaci. Hoci nám cesta trvala 8-9 hodín, nálada bola výborná. Po príchode sme sa ubytovali v meste Gniezno a pozdravili s našimi kamarátmi z Čiech a zo Srbska.

      Druhé stretnutie všetkých partnerov sa uskutočnilo na škole Zespół Szkolno-Przedszkolny v Mielżyne v Poľsku. Prebiehalo v dňoch 27.9. – 1.10.2021. Naši partneri boli zodpovední za tri školské predmety – hudobná výchova, telesná a športová výchova a informatika. V tomto duchu sa niesol aj celý program stretnutia.

      Deň prvý:

            V prvý deň sme sa po raňajkách vybrali do Witkowa, kde nás v Kultúrnom centre Krzysztofa Szkudlareka čakalo oficiálne uvítanie. Žiaci z poľskej školy nás privítali veľkým transparentom a spoločne s pani riaditeľkou, primátorom a viceprimátorom sme sa vyfotili. Potom sa začalo predstavovanie. Každá skupinka porozprávala o svojej krajine, regióne a škole.

                  Prvou aktivitou bol hudobný workshop. Jeho súčasťou bolo vystúpenie dychovej kapely, ktorá nám zároveň predstavila dychové nástroje a naučila nás spievať 4 poľské pesničky. Spievanie bolo zo začiatku náročné, ale po niekoľkonásobnom opakovaní sme spievanie piesní zvládli. Najviac sa to podarilo pani učiteľke Vonkomerovej, ktorá bola vynikajúca a získala pochvalu aj od samotného kapelníka. Potom sme sa dopravili do školy, kde nás pohostili výborným obedom. Poobede boli žiaci rozdelení do troch skupín a postupne absolvovali tri aktivity – spievanie piesní, učenie sa tanca k jednej z piesní a tvorivé dielne, v rámci ktorých si vyrábali čelenky, resp. klobúky k záverečnému tancu.

                  Poobedie sme venovali prechádzke a spoznávaniu mesta.

       

      Deň druhý:

                  V utorok sme sa po raňajkách vybrali spoločným autobusom na Ostrov Lednicki. Ostrov je historickým miestom, v areáli ktorého sa nachádza aj skanzen. Doplavili sme sa naň na kompe, ktorá nás previezla cez rieku.

                  Na ostrove sme sa dozvedeli veľa o histórii Poľska a danej oblasti: o prvých obydliach, o bitkách a vojnách, ktoré zohrali v poľskej histórii dôležitú úlohu, ako aj o tom, ako žili a čomu sa venovali vtedajší obyvatelia. Mohli sme si vyskúšať aj niektoré nástroje a pomôcky, ktoré v minulosti ľudia používali.

                  Poobede sme zavítali do stredovekej dedinky s malým hradom v mestečku Grzybowo. Privítali nás výborným obedom. Po obede nám niekoľkí ľudia, oblečení do stredovekých kostýmov, predstavili toto historické miesto a rozdelili žiakov do troch skupín. Tie sa postupne venovali trom aktivitám: strieľanie z luku, život v stredoveku a lov zvierat a písanie mien stredovekým písmom.

                  Po osviežení sa nápojmi a výborným koláčom sa pokračovalo v programe. Čakalo nás modelovanie z hliny, stredoveká hra a zoznámenie sa so zbraňami a ochrannými prostriedkami, ktoré bojovníci v tej dobe používali. Všetci sa pri týchto činnostiach dobre pobavili, zasmiali a mnohí ukázali svoju zručnosť. Nakoniec sme všetci absolvovali pasovačku za stredovekých bojovníkov a získali sme diplom a suveníry.

                  Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili na ubytovanie.

       

      Deň tretí:

                  Ďalší deň bol dňom športu a detských hier. Absolvovali sme ho v meste Gniezno, v malom areáli obklopenom lesom a prírodou. Žiaci boli opäť rozdelení do skupín a venovali sa niekoľkým aktivitám: strieľanie z luku, riešenie úloh v lese, hranie futbalu vo veľkých plastových guliach a športovým hrám, ktoré boli zamerané na tímovú prácu a spoluprácu. Žiaci tak mohli ukázať svoje pohybové nadanie, ale aj intelektuálne schopnosti a bližšie spoznať svojich poľských, českých a srbských kamarátov.

                  Potom nás čakalo opekanie špekáčikov pri ohni. Po obede sme sa opäť pustili do hrania detských hier: skákanie škôlky, prehadzovanej, loptovej hry zameranej na postreh a sústredenie, baby jagy, či preťahovania lanom.    

                  Po príchode na ubytovanie sme si trochu oddýchli a neskôr sme sa vybrali na prechádzku do mesta spojenú s nákupom suvenírov a skvelou večerou.

       

      Deň štvrtý:

                  Vo štvrtok nás čakal deň v Poznani. Rozsiahle námestie s krásnymi, farebnými a historickými budovami nás uchvátil na prvý pohľad. Doobeda sme v tomto meste absolvovali návštevu Múzea rožtekov. Dozvedeli sme sa v ňom niečo o histórii pečenia sväto martinských rožtekov, kto bol Sv. Martin, o legende, ktorá je s týmto mestom spojená, a niektorí žiaci si mohli vyskúšať, ako sa také rožteky pečú. Nakoniec sme každý získali certifikát učňa a mohli sme rožtek ochutnať. Pohľadom na orloj na radnici sme sa s týmto krásnym miestom rozlúčili.

                  Poobede sme odcestovali do Galérie Malta, obchodného centra, kde na žiakov čakali dva workshopy z informatiky – jeden venovaný programovaniu, ďalší 3D perám. V prvom z nich žiaci pracovali v malých skupinkách a podľa postupu v tablete si z lega poskladali svojho malého robota. Toho následne naprogramovali a prezentovali zvyšným skupinám.

                  Na ďalšom workshope si vyskúšali prácu s 3D perami. Mohli si pomocou nich vytvoriť rôzne obrázky, predmety či 3D postavičky, ktoré si vzali ako suvenír so sebou. Žiakov táto práca veľmi bavila a mohli pri nej využiť svoju fantáziu a kreativitu.

                  Poslednou zastávkou dňa bolo jedno z najväčších obchodných centier v Poľsku – Posnania. Každý sa v ňom mohol poobzerať, niečo si kúpiť, alebo sa občerstviť. Po príchode späť do Gniezna sme ešte zašli na večeru a pred záverečným dňom si išli oddýchnuť.

       

      Deň piaty:

                  V posledný deň nášho stretnutia v Poľsku sme sa opäť vybrali do školy. Tu si žiaci zopakovali tanec spolu s piesňou, ktoré sa naučili v pondelok. Následne pracovali v skupinách. Každá vytvorila plagát s aktivitami, ktorých sa zúčastnili počas týždňa.

                  Po výbornom obede nás čakalo ukončenie celotýždenného programu, ktorého súčasťou bola karate show, hudobné vystúpenie, prezentácie plagátov a spoločný finálny tanec. Každý účastník získal certifikát a drobné darčeky. Pani riaditeľka všetkým prítomným poďakovala za návštevu a popriala všetko dobré.

                  Poobede sme si opäť trochu oddýchli a po večeri sme sa chystali späť do školy, kde nás čakala rozlúčková diskotéka a lúčenie. Mnohí žiaci si našli nových kamarátov, preto bolo lúčenie o to smutnejšie a niektorí si aj poplakali.

       Najbližšie, v poradí tretie, stretnutie sa uskutoční koncom februára a začiatkom marca 2022 v Srbsku. Tešíme sa naň.

      Pripravila: Mgr. Fulopová, koordinátorka projektu

      AKTIVITY POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA (1. štvrťrok 2021)

      Rok 2021 nám opäť pripravil nepríjemné prekvapenie. Opäť nás zasiahla Corona, a tak sme viaceré aktivity realizovali dištančne.

      Vo februári sme si pripomenuli Deň bezpečného internetu. Naši šikovní žiaci vytvorili plagáty so zásadami bezpečného správania sa na internete, pripravili sme kvíz, hru a niekoľko puzzle, ktoré v sebe ukrývali aj pravidlá týkajúce sa práce na internete. Na tento deň nezabudli ani naši mladší žiaci a spoločne s pani vychovávateľkami sa tejto téme venovali v školskom klube.

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/1393958

      Počas Medzinárodného dňa materinského jazyka sme vytvorili plagát s každodennými slovenskými výrazmi, ktoré sme preložili aj do jazyka projektu (anglický jazyk) a porovnali ich s výrazmi v materinskom jazyku našich partnerov (čeština, poľština a srbčina).

                                             

      Venovali sme sa aj športu (aj keď len pasívne, dištančne). Žiaci 9. ročníka vytvorili prezentácie o našich významných športovcoch. Pripomenuli sme si športovcov, ktorí už zavesili svoju profesiu na klinec, ale aj tých, súčasných. Nezabudli sme ani na pravidlá jednotlivých športov. Oprášili sme aj niektoré typické slovenské detské hry, ktoré sme sa ako malí hrávali so svojimi kamarátmi von: skákanie škôlky, skákanie cez gumu, hra na skrývačku, guľôčky či stavanie bunkrov.

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/663563

      Svojim projektovým partnerom sme cez fotografie sprostredkovali, akým športom a športovým aktivitám sa naša škola celoročne venuje. Pochválili sme aj našimi úspechmi a oceneniami, ktoré získali naši športovo nadaní žiaci.

       

      V apríli sme si opäť pripomenuli Deň Zeme. Žiaci druhého stupňa formou rovesníckeho učenia porozprávali svojim mladším spolužiakom o alternatívnych zdrojoch energie, formou hier a aktivít si preverili svoje vedomosti a naučili sa niečo nové. Pre 2. stupeň bol pripravený aj kvíz s názvom „Neriskuj s energiou“. Žiaci 7. ročníka vytvorili plagáty o tom, ako bude, podľa nich, vyzerať budúcnosť našej Zeme.

        

      Žiaci 8. ročníka sa zapojili do tvorivej činnosti súvisiacej s matematikou, v rámci ktorej vytvorili niekoľko geometrických telies z papiera (kocka, kváder, ihlan, hranoly).

        

      Pripravila: Mgr. Martina Fülöpová

       

      VÝZNAMNÉ MEDZINÁRODNÉ DNI

      Každoročne sa snažíme upriamiť našu pozornosť aj na významné dni, ktoré sa oslavujú po celom svete. Ani v našom projekte sme na ne nezabudli. 11. februára 2020 sme si pripomenuli Deň bezpečného internetu. Naši žiaci si, formou kvízov a testov, overili svoje znalosti súvisiace so zásadami bezpečného používania Internetu. Pripravili si aj akrostické básne, ktoré sme použili a v programe Wordart vytvorili nádherné obrázky.

       

      21. februára 2020 sme oslávili náš materinský jazyk – slovenčinu. Žiačky 7. ročníka vytvorili plagát s obrázkami a typickými slovenskými výrazmi. Žiaci ôsmeho ročníka sa venovali jazykovým hrám a aktivitám.

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/663596

      Ani počas obdobia pandémie sme nezabudli na našu Zem a mnohí žiaci sa v tento deň, 22. apríla 2020, rozhodli zapojiť do aktivity, v rámci ktorej zrecyklovali staré tričká a ušili ochranné rúška alebo nákupné tašky.

       

      Počas Európskeho dňa jazykov, 26. septembra 2020, sme sa prispôsobili pandemickým opatreniam a pripravili aktivity pre triedne kolektívy. Žiaci mohli využiť svoju predstavivosť a kreativitu, ale aj preukázať svoje jazykové a umelecké zručnosti. Žiaci 5. – 7. ročníka sa venovali anglickému jazyku, žiaci 8. – 9. ročníka ruskému a nemeckému jazyku. Pani učiteľky a páni učitelia pre nich pripravili rozhlasovú reláciu, kvízy, hry, ako aj tvorivú úlohu - vytvorenie loga Európskeho dňa jazykov. Žiakov zaujali aj typické ruské suveníry, ako aj ochutnávka „halvy“ a „kvasu“.

          

      Počas Erasmus days (15. – 17. októbra 2020) sme žiakom našej školy odprezentovali projekty, do ktorých je naša škola zapojená. Žiaci, ako aj učitelia a rodičia, ktorí sa do projektov zapájajú, sa počas diskusií podelili so žiakmi o svoje zážitky, dojmy a skúsenosti a porozprávali im o jednotlivých projektoch. Všetky informácie boli spracované do prezentácie a žiaci sa tak mohli  viac dozvedieť o našich partneroch, ako aj o aktivitách realizovaných počas vzdelávacích pobytov v jednotlivých krajinách. Zároveň mohli záujemcovia získať viac informácií o tom, ako sa môžu do projektov zapojiť, čo všetko musia pre to urobiť a aké výhody im práca na projektoch môže priniesť.

      https://en.calameo.com/read/0061149375834ed44c99f?page=1 

      Pripravila: Mgr. Martina Fülöpová

      NAŠE AKTIVITY POČAS ROKA 2020

       Aj keď bol rok 2020 náročný na realizáciu aktivít v rámci projektu CLIL, my sme nezaháľali, pokračovali v práci dištančne a nezastavila nás ani Corona. Venovali sme sa rôznym aktivitám, ktoré sa týkali viacerých predmetov.

      V rámci geografie sme vytvorili zoznam výnimočných miest na Slovensku, ktoré sa oplatí vidieť. Zhrnuli sme pre našich partnerov niekoľko dôležitých informácií a pomocou obrázkov ich tak aspoň na chvíľu zobrali na výlet po našej krásnej krajine.

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/663599

      Nezabudli sme ani na praktické cvičenia. Zrealizovali sme niekoľko pokusov z prírodovedných predmetov chémia a fyzika, ktoré sme nafotili, z fotiek vytvorili prezentácie a nahrali na video. Pokusy si tak môžu vyskúšať aj naši kamaráti z Čiech, Poľska a Srbska.

        

       

      Z dejín našej krajiny sme vybrali tie najdôležitejšie míľniky a formou plagátov a prezentácií ich sprostredkovali našim partnerom. Nezabudli sme ani na dôležité osobnosti našej histórie a historické pamiatky, či našich známych umelcov a ich diela. Ako bonus sme vytvorili niekoľko hier, pomocou ktorých si mohli naši projektoví partneri overiť nadobudnuté vedomosti.

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/663555

      Keďže máme radi prírodu a našu Zem, naši mladší žiaci sa spoločne s pani vychovávateľkami vybrali do Sliačskych kúpeľov, kde pomohli vyčistiť pramene. Pani učiteľky pre nich pripravili aj zaujímavé a zábavné hry zamerané na ekológiu a ochranu prírody.

        

      Jednou z vecí, ktorými sa od našich partnerov líšime, je aj jedlo. Hoci, niekto by možno namietal (slovenská a česká kuchyňa sú si podobné). Rozhodli sme sa preto pre nich pripraviť dva slovenské recepty: posúch a bryndzovú nátierku. Vydarili sa nám a dievčatám išla v kuchyni práca od ruky.

       

      Venovali sme sa aj tvorivej činnosti. Počas nej sme vyrobili niekoľko krásnych výrobkov a vianočných ozdôb. Zároveň sme upozornili aj na niektoré zabudnuté remeslá a techniky, ktorým sa kedysi venovali aj naši predkovia, najmä na dedinách. Keďže máme na škole šikovných a nadaných žiakov, mnohí z nich sa zapojili do výtvarných súťaží, kde zožali veľké úspechy. Našu krajinu sme prezentovali aj obrázkami na pohľadnice. Žiaci kreslili významné miesta nášho mesta, historické či prírodné pamiatky Slovenska.

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/663569

        

      Nezabudli sme ani na najkrajšie sviatky roka, Vianoce. V projekte sme vytvorili spoločný vianočný stromček, na ktorý každá krajina „zavesila“ svoj darček – vianočné prianie a vianočnú pieseň. Zahrali sme si kvíz – adventný kalendár, ktorý obsahoval jednu kvízovú otázku na každý deň adventu. A keďže sme sa aj my chceli podeliť o naše zvyky a tradície súvisiace s Vianocami, sprostredkovali sme ich našim partnerom (aj cez obrázky a fotografie). Naši mladší žiaci spoločne s pani vychovávateľkami vytvorili nádherné pohľadnice, ktoré sme poslali našim partnerom.

                                                                

      pripravila: Mgr. Martina Fülöpová

      SPOLOČNÉ ONLINE HODINY

      Počas našej práce na projekte CLIL, spolupracujeme ako tím nielen v rámci našej školy, ale realizujeme aj spoločné online hodiny.

      Ako prvá bola videokonferencia, ktorú sme s našimi projektovými partnermi absolvovali ešte v roku 2019, hneď po ukončení aktivít u nás na Sliači. Každý sa opäť mohol vidieť so svojimi kamarátmi, zhodnotiť vzdelávacie aktivity v našej škole a zaželať ostatným príjemné vianočné sviatky aspoň cez obrazovku monitora.

      V roku 2020 sme naplánovali ďalšie online hodiny. Počas online hodiny matematiky sme riešili zaujímavé úlohy a kvízy. Naši žiaci sa ukázali ako výborní matematici J

      Na online hodine geografie sme sa dozvedeli niečo viac o krajinách našich partnerov. Žiaci sa zapojili do hier a kvízov, ktoré preverili ich vedomosti.

      Počas Európskeho dňa jazykov sme okrem angličtiny, jazyka projektu, použili aj náš materinský jazyk. Každá krajina prezentovala bežné, každodenné frázy vo svojom jazyku. Mohli sme si tak všimnúť, že naše jazyky sú si naozaj podobné (slovenčina, čeština a poľština).

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/663512

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/1011324

      https://twinspace.etwinning.net/91440/pages/page/1011325

                                    

      pripravila: Mgr. Martina Fülöpová

      Veľkonočné a jarné tvorenie

      Pani vychovávateľky sa v týchto dňoch venujú veľkonočnému tvoreniu. Deťom vysvetlili význam Veľkej noci, oboznámili deti s ľudovými tradíciami, symbolmi a zvykmi - oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok. Naše deti v ŠKD sú naozaj šikovné. Akákoľvek téma ich hneď zaujme a premení sa na krásne dielko. Vyrobili sme jarné pozdravy, v triedach sme si vytvorili veľkonočnú atmosféru. Pri zhotovení
      kraslíc, košíkov, siatí zrnka a vytváraní jarných kvietkov panovala dobrá nálada. Prajeme Vám, aby ste takú zažili aj doma. Týmito činnosťami podporujeme získavanie nových zručností, inovácie a spoluprácu v rámci projektu Erasmus+ Prezentujeme naše slovenské tradície a zvyky za hranicami, delíme sa o tieto poznatky s projektovými partnermi, vysvetľujeme napríklad symboliku veľkonočnej oblievačky a šibačky /bez vysvetlenia by to naši zahraniční partneri vnímali asi rôzne a nesprávne :)/. Pozdravy sme poslali aspoň virtuálne aj našim partnerom v projekte Cabel.

      https://zssliac.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImZGlyaWQ9NzU5JmFsYnVtaWQ9YWxidW0%3D 

      pripravila: Mgr. Martina Fulopová

      1. STRETNUTIE ERASMUS + PROJEKT CABEL NA SLIAČI

      CLIL across the borders - enjoy and learn

       

             V decembri 2019 sme na našej škole privítali významnú návštevu zo zahraničia – žiakov a učiteľov z troch škôl, ktorí sú našimi partnermi v Erasmus+ projekte CLIL across the borders – enjoy and learn. Ide o projekt zameraný na vyučovanie predmetov v cudzom jazyku. Celý projekt prebieha v anglickom jazyku pod záštitou Európskej únie.

                  Našimi partnermi sú tri školy:

      • Základní škola Přimda, okres Tachov, Česká republika,
      • SP w ZSP Mielżyn, Poľsko,
      • OŠ Despot Stefan Visoki, Despotovac, Srbsko.

      Každá škola je v tomto projekte zodpovedná za tri školské predmety, ku ktorým musí pripraviť rôzne aktivity. Slovenská škola je zodpovedná za matematiku, geografiu a výtvarnú výchovu. Srbská škola pripraví aktivity týkajúce sa chémie, biológie a fyziky. Poľská škola nám ukáže ako môžu prebiehať hodiny hudobnej výchovy, telesnej výchovy a informatiky. Česká škola pripraví aktivity zamerané na národný jazyk, pracovné vyučovanie a dejepis.

      Prvé stretnutie všetkých partnerov sa uskutočnilo na Základnej škole Andreja Sládkoviča na Sliači. Prebiehalo v dňoch 10. – 14.12.2019.

      Deň prvý:

             V prvý deň sme všetkých privítali na našej škole. Uvítanie sa konalo v malej telocvični, ktorú sme vopred pripravili a vyzdobili vlajkami všetkých krajín, ako aj panelmi s informáciami o každej krajine.  Žiaci Vanda Výbošteková a Michal Bystriansky nás sprevádzali úvodným programom. Najprv nám poskytli niekoľko informácií o projekte a potom nám Matej Jakuba zahral na husliach niekoľko ľudových piesní. Potom boli predstavení všetci hostia, ktorí si následne zaspievali hymnu projektu na melódiu hymny Európskej únie „Óda na radosť“, sprevádzaní Matejom Jakubom na husliach.

             Po úvodných formalitách každá skupina predstavila svoju školu, mesto a krajinu formou prezentácií alebo videí. Neskôr sa zúčastnili rôznych zoznamovacích aktivít a hier, ktoré im pomohli lepšie sa spoznať.  Potom nasledovala prehliadka školy. Študenti aj učitelia si mohli prezrieť triedy, odborné učebne, ako aj vonkajšie priestory.       

             Poobede nás čakala prehliadka mesta a beseda s cestovateľkou. Hosťom sme ukázali pamiatky nášho mesta a navštívili sme aj naše kúpele. V škole už na nás čakala pani Tomková, ktorá nám porozprávala o Islande, severskej, ostrovnej krajine plnej nádhernej prírody a zaujímavých zákutí.

      Deň druhý:

            V stredu na všetkých žiakov čakali dva workshopy. Jeden bol zameraný na matematiku, ďalší na výtvarnú výchovu. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín.

            Prvá skupina sa venovala matematike. Najprv žiaci dostali pracovný list, ktorý obsahoval rôzne matematické hádanky a logické úlohy. Žiaci pracovali samostatne, alebo si navzájom pomáhali vo dvojiciach.

            Potom sa rozdelili do skupín. Každá skupina si zvolila hovorcu a vymyslela si meno. A hra „Jeopardy“ sa mohla začať. Každá skupina si mohla vybrať osem otázok z piatich rôznych kategórií: geometria, matematické operácie, čísla, zábavná matematika a jednotky dĺžky. Otázky boli naozaj zaujímavé, v niekoľkých boli využité aj medzipredmetové vzťahy (matematika – geografia).

            Nakoniec prišla na rad hra zameraná na finančnú gramotnosť „Finančná odysea“. Úlohou súťažiacich bolo zarobiť 20 000 FL. Žiaci v nej získali skúsenosti s peniazmi v spojení s rôznymi situáciami z bežného života.

            Druhá skupina sa venovala tvorivej činnosti. Spoločne s pani učiteľkou Vonkomerovou a za pomoci našich žiakov si vyrobili vianočnú ozdobu z drôtu, ako aj sviečku z včelieho vosku. Každý tak mohol ukázať svoju zručnosť.

            Po workshopoch sme všetci nasadli do autobusu a odviezli sme sa do Banskej Bystrice. Tam na žiakov čakala prehliadka mesta, ktorou nás previedli samotní žiaci. Pani učiteľka Lisičanová pripravila podklady – fotografie a texty k jednotlivým historickým pamiatkam. Každá skupinka odprezentovala jednu z nich.

            Poobede sme zamierili na Španiu Dolinu, do dedinky vzdialenej asi 6 km od Banskej Bystrice. Naším cieľom bola Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka. Privítala nás pani sprievodkyňa, ktorá nás usadila do starodávnych drevených lavíc a porozprávala nám o tejto nádhernej dedinke, o živote pred mnohými storočiami, ako aj o ťažbe medi, ktorou sa táto obec preslávila. Žiaci si mohli vyskúšať, ako sa kedysi písalo atramentom a husími brkami, či sa odfotiť v baníckej čiapke. Pozreli sme si aj film s videoprojekciou a navštívili sme aj malú banícku šachtu. Nevynechali sme ani kostolík na kopci, ku ktorému viedlo 162 schodov.

           Unavení, ale plní dojmov a zážitkov sme sa vrátili na Sliač.

        Deň tretí:

            Počas tretieho dňa nás opäť čakali dva workshopy, ktoré žiaci absolvovali v predchádzajúci deň. Tentokrát si ale vymenili stanovištia. Pri jednotlivých úlohách, hrách, ako aj pri tvorivej činnosti sa dobre zabavili, naučili sa niečo nové a príjemne sa porozprávali.

            Po krátkej prestávke sme nabrali smer Žiar nad Hronom, kde sme navštívili Krajské observatórium a planetárium Maximiliána Hella. Najprv nás zaviedli do veľkej sály a premietli nám film o nočnej oblohe, súhvezdiach, hviezdach a poučili nás, ako sa možno orientovať na nočnej oblohe plnej hviezd. Potom sme navštívili kinosálu, v ktorej nás čakal lektor. V anglickom jazyku nám porozprával o teleskopoch a opísal aj prácu s dvomi, ktoré boli v sále vystavené. Následne sme si pozreli film o vesmíre, planétach a hrozbách z vesmíru, ktorými sú napríklad asteroidy. Tie môžu padnúť na našu planétu Zem a spôsobiť obrovské škody.

            V poobedňajších hodinách čakalo všetkých veľmi príjemné prekvapenie. Žiaci, ako aj učitelia, si mohli oddýchnuť v Holiday parku na Kováčovej a niekoľko hodín relaxovať v bazéne.

       

      Deň štvrtý:

            Piatok bol pre všetkých dňom veľkých očakávaní. Čakal nás totiž náročný deň a niekoľko, pre našu školu, významných udalostí.

            V doobedňajších hodinách žiakov čakali rôzne workshopy zamerané na tradičné remeslá. Žiaci mohli v skupinkách, spoločne s našimi žiakmi, navštíviť sedem stanovíšť a vyrobiť si výrobky z rôznych materiálov. Takisto sa zoznámili aj s našimi tradíciami a zvykmi, ako napríklad zvykmi, ktoré sa viažu k menu Lucia. Dievčatá našej školy, oblečené v bielych plachtách a s pomúčenými tvárami, povymetali všetky kúty a odohnali od nás všetko zlé.

            Popoludní bolo všetko pripravené na slávnostnú školskú akadémiu s názvom „Sládkovičova má talent“. Programom nás sprevádzali žiaci 8.A triedy: Soňa Gallošová a Michal Bystriansky. Žiaci našej školy dokázali, že sú naozaj veľmi šikovní v rôznych oblastiach: spev, recitácia, tanec, šport, hra na hudobnom nástroji a herectvo. Program sa všetkým veľmi páčil a ich výkony ohodnotili búrlivým potleskom.

           Po akadémii sa viacerí presunuli do budovy školy, kde sa konali vianočné trhy. Návštevníci si mohli zakúpiť rôzne výrobky a vianočné dekorácie vyrobené žiakmi našej školy spoločne s pani učiteľkou Vonkomerovou. A nezabudlo sa ani na občerstvenie. Už z diaľky bolo cítiť vôňu vianočnej kapustnice, či medových koláčikov.

           Týždeň sa pomaličky blížil ku koncu, a tak nás večer čakala rozlúčková oslava. Na úvod sme všetkým zúčastneným poďakovali za návštevu, za príjemne strávené chvíle a keďže ani na jednej oslave nemôže chýbať torta, jednu sme mali pripravenú aj my. Po malom občerstvení sa oslavy mohli začať.

      Deň piaty:

             V posledný deň nášho stretnutia žiaci zosumarizovali všetky aktivity a dianie počas celého týždňa. Rozdelení do skupín vytvorili plagáty k daným workshopom a témam. K dispozícii mali perá, ceruzky, fixky, lepidlo, nožnice, či obrázky z jednotlivých aktivít. Kreativite sa medze nekládli. Hotové plagáty si odprezentovali a priblížili nám tak všetko, čo sa dozvedeli, naučili, miesta, ktoré navštívili, ako aj svoje pocity a dojmy. Všetky plagáty sa vystavili a my sme si urobili niekoľko nádherných spoločných fotiek.

             Poobede nás čakala už iba rozlúčka. Všetkým prítomným sme odovzdali certifikáty spolu s darčekmi a vypočuli si slová chvály, spokojnosti, ale aj poďakovania za príjemne strávené chvíle a bohatý program.

             Už teraz sa tešíme na naše najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v máji 2020 v Srbsku.  

      FOTOALBUM

       

    • zatiaľ žiadne údaje