• Zelená škola

     •                  „Záhrada, ktorá učí“ ZŠ A. Sládkoviča Sliač

       

       

      Realizácia prvej etapy projektu prebiehala v období marec – jún 2017 v časti medzi C-blokom a ul. Za školou. Do početných prác boli zapojení aj viacerí žiaci na oboch stupňoch školy, ktorí pomáhali pri výsadbe 21 ovocných stromčekov, 12 stromov poznania, zeleninových hriadok či tvorbe záhradných prvkov (hmyzí hotel, včelie úle, výskumná plocha „divočina“, pocitový chodník a i.).
      Spoločne s učiteľmi, rodičmi a priateľmi školy sa vybudoval altánok, jazierko, oplotenie, hracie prvky či kvetinové, skalničkové a bylinkové záhony. Výstavba celého areálu záhrady bola sprístupnená verejnosti dňa 22. júna 2017 slávnostným otvorením.

      Koordinátori projektu:

      Mgr. Róbert Borbély, PhD.

      Mgr. Daniela Slovíková

    • zatiaľ žiadne údaje