• Zelená škola

     • Kolégium Zelenej školy

     • Kolégium Zelenej školy 2020/2021
      Užšie  Širšie  
      Žiaci Pedagog. Zamestnanci Nepedagog.zamestnanci Rodičia  
      Sofia Urdová Mgr.Daniela Slovíková Vladimír Dubecký Lucia Kapustová 1.A Patrik Urda
      Ema Mašurová Mgr.Renata Martinská     1.B Simon Michálik
      Lukáš Soukup Mgr.Ivana Oltmanová     1.C Amália Bibivá
      Gregor Išteneš Mgr.Zuzana Šupová     3.A Karin Kucbelová
      Alexandra Kapustová       3.B Lukáš Plencner
      Michal Bystriansky       4.A Tomáš Kurtík
      Paulína Uhrinová       4.B Adam Roziak
      Barbora Homolová       5.A Daniela Bajčiová
      Adam Medveď       5.B Alžbeta Kánová
      Bianka Michalcová       5.C Viktória Jakubová
              6.A Simona Liptáková
              6.B Lenka Kujanová
              7.A Klaudia Krejči
              7.B Laura Pichová
              8.A Alica Dióšiová
    • zatiaľ žiadne údaje