Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 198/2022 Mäso, mäsové výrobky 459,55 s DPH 06.05.2022 Domäsko s.r.o.
Faktúra 197/2022 Mlieko, mliečne výrobky 495,09 s DPH 06.05.2022 Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra 194/2022 Potraviny 259,54 s DPH 05.05.2022 ATC-JR, s.r.o.
Faktúra 195/2022 Ovocie, zelenina 293,22 s DPH 05.05.2022 Ján Belička Belspol
Faktúra 196/2022 Mäso, mäsové výrobky 101,97 s DPH 05.05.2022 Gurman - ZV, s.r.o.
Faktúra 193/2022 Potraviny 487,67 s DPH 04.05.2022 COOP Jednota
Zmluva ZŠAS/139/22 Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov ZŠ s DPH 03.05.2022 Športový klub RAJA Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
Faktúra 191/2022 Mäso, mäsové výrobky 191,62 s DPH 03.05.2022 Gurman - ZV, s.r.o.
Faktúra 192/2022 Mrazené výrobky 365,67 s DPH 03.05.2022 Chrien, s.r.o.
Faktúra 190/2022 Vajcia 48,48 s DPH 03.05.2022 Milgra, s.r.o.
Zmluva ZŠAS/138/22 Zmluva o spolupráci s DPH 03.05.2022 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
Faktúra 189/2022 Ovocie, zelenina 241,82 s DPH 02.05.2022 Ján Belička Belspol
Faktúra 188/2022 Pečivo 254,93 s DPH 02.05.2022 GM plus, s.r.o.
Faktúra 187/2022 Potraviny 142,64 s DPH 29.04.2022 Inmedia, s.r.o.
Zmluva ZŠAS/134/22 Nájomná zmluva s DPH 29.04.2022 Viatoris Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
Faktúra 186/2022 Mäso, mäsové výrobky 98,85 s DPH 28.04.2022 Gurman - ZV, s.r.o.
Faktúra 220151 autobusová preprava 278,64 s DPH 27.04.2022 SAD Sliač s.r.o.
Faktúra 185/2022 Ovocie, zelenina 337,39 s DPH 27.04.2022 Ján Belička Belspol
Faktúra 184/2022 Mrazené výrobky 453,46 s DPH 26.04.2022 Chrien, s.r.o.
Faktúra 183/2022 Mlieko, mliečne výrobky 214,38 s DPH 26.04.2022 Tatranská mliekareň a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/9431