• Zimné radovánky
     • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky
     • Lyžiarsky kurz - Donovaly
     • Lyžiarsky kurz - Donovaly
     • Lyžiarsky kurz - Donovaly
     • Lyžiarsky kurz - Donovaly
     • Lyžiarsky kurz - Donovaly
     • Lyžiarsky kurz - Donovaly
     • Lyžiarsky kurz - Donovaly
     • Poďakovanie

     • Vážený pán riaditeľ, vážení učitelia,

      ďakujem za prejavené uznanie a poďakovanie za doterajšiu spoluprácu v rámci realizácie projektu Erasmus+ „VODA“. Minulý rok bol pre mňa a pre vyučujúcich Szkoły Podstawowej w Mielżinie obdobím, ktoré sa pričinilo o zvýšenie našich odborných kompetencií a umožnilo nadviazanie nových známostí. Mohli sme spoznať školu v Sliači, úžasných učiteľov, ako aj tvorivé a inovatívne metódy práce. V rámci výmeny osvedčených skúseností sme predstavili naše metódy a formy práce so žiakmi. Vďaka stretnutiam a mobilitám žiakov sme prehĺbili európsku integráciu, spoznali sme spôsoby ochrany prostredia a vodných zdrojov našich krajín. Prelomili sme stereotypy týkajúce sa našich národov, zlepšili sme kompetencie v anglickom jazyku. Spoznali sme veľa slov zo slovenského a českého jazyka. Zistili sme, že dokážeme spolupracovať, riešiť problémy a multikultúrnosť nie je pre nás prekážkou, ale šancou spolužitia v zjednotenej Európe.

      S úctou

      Urszula Potaś, riaditeľka školy 

       

      • ŠKD - Preventívne a zdravotné cvičenie v ŠKD

       Do galérie ŠKD - Preventívne a zdravotné cvičenie v ŠKD boli pridané fotografie.

       Tradične je mesiac január v ŠKD zameraný na športové činnosti formou regeneračných cvičení, ktoré môžu byť vhodnou pohybovou aktivitou na zabezpečenie zlepšenia zdravia detí, nácvik správneho držania tela a nápravu detských defektov ako i správneho dýchania. Tieto preventívne zdravotné cvičenia priaznivo ovplyvňujú jednotlivé svalové skupiny a zlepšujú funkčné parametre pohybového systému. U detí podporujú
       zmysluplnejšie a zábavnejšie trávenie voľného času, zlepšujú telesnú kondíciu a odstraňujú psychickú únavu.

     • Zber elektroodpadu
      • Zber elektroodpadu

       Milí rodičia a žiaci, v termíne od 28.-31.1.2019 sa v čase od 7:30 do 8:00 hod. bude konať zber elektroodpadu. Elektroodpad môžete nosiť do dielne pána školníka. Môžete nosiť všetky druhy elektroodpadu a batérií, aj väčších rozmerov. Ďakujeme, že s nami chránite životné prostredie.

     • Educate Slovakia
      • Educate Slovakia

       V piatok sa naši indonézski stážisti venovali deťom vo štvrtom ročníku. Tým sa ich spolupráca s našimi žiakmi skončila, no dúfame, že žiaci a rovnako aj stážisti budú mať príjemné spomienky na tento týždeň v znamení indonézskej kultúry a anglického jazyka. Spoločná práca na hodinách a množstvo fotografií im budú pripomínať spoločne strávené chvíle. Aj stážisti sa mnoho naučili. A veru v slovenskej škole, triede, jedálni sa im mnohé veci páčili. Ci už milé správanie našich žiakov, naše vyučovanie alebo jedlo v školskej jedálni. Ako sa sami vyjadrili, mnohému by sa žiaci v ich krajine mohli od nás učiť. Na pamiatku sme im venovali pero a tričko s logom školy a knihu o krásach nášho regiónu. A hoci sa Fadhel, Dinda a Mayang rozlúčili so školou, v Sliači a v Sielnici zostali až do nedele v hosťovských rodinách, ktoré im pripravili pestré aktivity (snehové - lebo sneh v Indonézii nemajú). M

     • Medzinárodný turnaj v bedmintone
      • Medzinárodný turnaj v bedmintone

       V maďarskom meste Pécs sa dňa 11.- 13. januára 2019 uskutočnil medzinárodný turnaj družstiev v bedmintone v kategórii do trinásť rokov Nation to Nation. Turnaja sa zúčastnilo desať družstiev vrátane Slovenska.
      • ŠKD - Si online I

       Do galérie ŠKD - Si online I boli pridané fotografie.

       10. 1. 2019 sa v ŠKD uskutočnila v rámci prevencie ďalšia zaujímavá prednáška, tentokrát s Mgr. Holecovou „Si online I.“ Žiaci sa dozvedeli, že internet im môže prinášať poučenie, zábavu, umožňuje im vzájomnú komunikáciu, nadväzovanie kontaktov, ale na druhej strane tak ako v reálnom živote, aj na internete existujú nebezpečenstvá ako obťažovanie, zastrašovanie, získavanie citlivých informácií... Deti poučila, ako sa môžu účinne brániť pred týmito nástrahami.

     • Vianočná pošta
      • Vianočná pošta

       Žiaci 5. ročníka sa zapojili do krásneho charitatívneho projektu Vianočná pošta s výzvou "Spravme Vianoce neznámym starkým!" Zmyslom projektu bolo potešiť seniorov v Domovoch dôchodcov. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice.

      • Osobnosti našej školy

       Do galérie Osobnosti našej školy boli pridané fotografie.

       Srdečne gratulujeme našim žiačkam Karolíne Brozmanovej (5. A) a Vande Výboštekovej (7.A), ktoré boli v závere kalendárneho roka 2018 slávnostne ocenené na Zvolenskom zámku titulom „Osobnosť ZŠ A. Sládkoviča Sliač“. Obe žiačky sa pravidelne úspešne umiestňovali na popredných miestach v rôznych vedomostných a umeleckých súťažiach, zapájali do mimoškolských aktivít a podujatí, riešili zaujímavé projekty. Rovnako ďakujeme aj ich triednym učiteľom a vyučujúcim za pedagogické vedenie. Pevne veríme, že sa stanú príkladom aj pre ostatných žiakov a zožnú aj v budúcnosti podobné úspechy. Sme na Karolínu a Vandu pyšní.

   • Prihlásenie

    • V základnej škole úspešnejší

   • Fotogaléria

    • ŠKD - Preventívne a zdravotné cvičenie v ŠKD
    • ŠKD - Zimné radovánky
    • Lyžiarsky kurz - Donovaly
    • Skolské kolo Spelling genius
    • Educate Slovakia
    • ŠKD - Si online I
    • Daj si čas
    • Exkurzia na Bratislavskom hrade
    • Osobnosti našej školy
    • ŠKD - Vianočná besiedka
   • Partneri

    • BKK Sliač

    •          

    • MVKŽ Sliač

    •          

    • FK Slovan Sliač

    •                  


    • zatiaľ žiadne údaje
     • Lorem ipsum...