• Čistenie prameňov
     • Čistenie prameňov
     • Čistenie prameňov
     • Čistenie prameňov
     • Čistenie prameňov
     • Čistenie prameňov
     • Čistenie prameňov
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    • V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka,  riaditeľ Základnej školy A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9 udeľuje riaditeľské voľno dňa 29. 10. 2018 z prevádzkových dôvodov (rekonštrukcia elektroinštalácie 3 učební PC a zborovne školy).

                                                                                                                        Riaditeľ školy

      • Turnaj v malom futbale

       Do galérie Turnaj v malom futbale boli pridané fotografie.

       Mesto Sliač v spolupráci so Základnou školou A. Sládkoviča v Sliači dňa 18. októbra 2018 v telocvični ZŠ zorganizovali už štvrtý ročník podujatia TURNAJ V MALOM FUTBALE, ktorý propaguje myšlienku celosvetovej kampane projektu FARE: „Šport spája veľa farieb, jedna hra“. Jedným z najlepších prostriedkov na potláčanie predsudkov a spájanie ľudí z rôznych komunít a sociálnych pomerov je práve šport a s ním spojené férové športové správanie.
       Naše motto: ,,Spájame generácie “ , bolo úspešným spojením seniorov z JDS Sliač a starších žiakov zo ZŠ. A. Sládkoviča v Sliači vo futbalovom turnaji.
       Výborná atmosféra, športové nasadenie, entuziazmus a tolerancia boli hlavné atribúty podujatia, v ktorom seniori z JDS v Sliači nezaostávali za najmladšími futbalistami mesta. Nenabehali síce toho toľko ako ich mladí protihráči, ale ako sa

     • Zber papiera
      • Zber papiera

       Od 22. do 26. októbra 2018 bude prebiehať v našej škole


       zber papiera.

       Papier môžu žiaci a rodičia odovzdávať u p. školníka v čase


       od 7:00 do 8:00 hod. ráno
       od 13:00 do 14:00 hod. popoludní

       (v prípade potreby po dohode s triednym učiteľom.)

      • Školské kolo v stolnom tenise

       Dňa 12.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise žiakov 2. stupňa. Súťažilo 20 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnil Marek Berky z 9.A, na 2. mieste Daniel Nemeti z 9.C a na 3. mieste bol Simeon Suchý z 9.A.
     • Jesenné knihobranie
      • Jesenné knihobranie

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a cieľavedomého rozvoja čitateľskej gramotnosti sa od 15. - 19. októbra 2018 organizuje v našej škole burza (ne)potrebných kníh s názvom JESENNÉ KNIHOBRANIE.

     • SadOVO
      • SadOVO

       Naša škola je zapojená do projektu SadOVO. Prišiel čas mapovania starých a krajinných odrôd jabĺk a hrušiek. Aké je to byť bádateľom a objaviteľom, si v jedno piatkové popoludnie vyskúšali žiaci 6. B triedy.

     • Ďalšie úspechy našich bedmintonistov
      • Ďalšie úspechy našich bedmintonistov

       V Košiciach sa dňa 6.9.2018 konal celoslovenský bedmintonový turnaj skupiny A v kategórii jedenásťročných hráčov. Košická hala privítala 53 hráčov, ktorí súťažili v dvojhrách, štvorhrách a v zmiešanej štvorhre. Žiak našej školy Andrej Suchý ovládol všetky chlapčenské disciplíny a umiestnil sa na 1.
      • Rodičovská zábava

       Milí rodičia a priatelia školy !
       Dovoľujeme si Vás touto formou pozvať na Rodičovskú zábavu (rodičovský ples), ktorá sa uskutoční dňa 26. 1. 2019 o 19:00 v Mestskej športovej hale Sliač. Vstupné bude 20 €. V cene je zahrnutá hudba, večera, švédske stoly, nealko.

      • Zahlasujte za našu školu

       Milé kolegyne, kolegovia, priatelia školy,
       prosím Vás o zahlasovanie za našu školu (v tvare "Základná škola A. Sládkoviča"). Môžeme vyhrať počítačovú učebňu. Prosím šírte aj ďalej. Srdečná vďaka.

       https://nanovylevel.sk

       Mgr. Róbert Borbély, PhD.

      • Zábavná autoškola

       Do galérie Zábavná autoškola boli pridané fotografie.

       Dňa 3.10.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili akcie Zábavná autoškola, ktorú organizovala Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen v spolupráci s autoškolou Gonda.

       Akciou nás sprevádzali študenti tejto strednej školy. Rozdelili nás do skupín a postupne sme prechádzali cez 5 stanovíšť.

   • Prihlásenie

   • Fotogaléria

    • Turnaj v malom futbale
    • ŠKD - Pasovanie prvákov
    • ŠKD - Európsky týždeň športu
    • SadOVO
    • Zábavná autoškola
    • Noc výskumníkov
    • ŠKD - Deň hrania
    • ŠKD - Karate pre deti
    • Európsky deň jazykov
    • ŠKD - Čistenie prameňov
   • Partneri

    • BKK Sliač

    •          

    • MVKŽ Sliač

    •          

    • FK Slovan Sliač

    •                  

    • zatiaľ žiadne údaje
     • Lorem ipsum...