• Bábovková výzva - Láskavosť cez sladkosť
     • Bábovková výzva - Láskavosť cez sladkosť
     • Bábovková výzva - Láskavosť cez sladkosť
     • Bábovková výzva - Láskavosť cez sladkosť
     • Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi 2021
     • Práce žiakov z hodín VYV a RGV
     • Práce žiakov z hodín VYV a RGV
     • Práce žiakov z hodín VYV a RGV
     • Práce žiakov z hodín VYV a RGV
     • Práce žiakov z hodín VYV a RGV
     • Práce žiakov z hodín VYV a RGV
    • AKTUALIZÁCIA

    • Od 25.1.2022 platí aktualizovaný školský semafór: 

     https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

     Oznámenie o výnimke z karantény.docx 

     Vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

     (sú k dispozícii aj v aplikácii Edupage, v module Žiadosti/Vyhlásenia)

      

                       

                    

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------

     Tanečná telesná výchova - STREET DANCE ACADEMY

     Školský šport (homepage) - Školský športOd novembra sme sa zapojili do pilotného projektu Tanečná telesná výchova podporovaného MŠVVaŠ SR. Tanečná telesná výchova je súčasťou projektu ŠKOLSKÝ ŠPORT. Celkom 11 športových klubov, rôznych športových odvetví spestrí telesnú výchovu. Tanečná telesná výchova je balík 8 vyučovacích hodín určených pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ktoré by mali prebiehať 1-2 krát týždenne, počas hodín telesnej výchovy. Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorých osobne pozná a vyberá Laci Strike. On sám je medzinárodne uznávanym tanečníkom a choreografom a tiež certifikovaným lektorom tanca. Založil najväčšiu streetdance-ovú tanečnú školu na Slovensku a vytvoril aj online vzdelávaciu platformu pre deti a mládež www.strike.sk. Všetci lektori pred spustením projektu prejdú školením v Street Dance Academy o tom, ako budú prebiehať hodiny a ako bude vyzerať osnova. Každý lektor na začiatku hodiny deťom pustí video, v ktorom Laci Strike vysvetlí, predstaví a ukáže, čo sa na hodine bude diať. Veselá komunikácia bude obohatená o motivačný element v podobe rád a tipov ako tréning čo najlepšie zvládnuť. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje jadrom hodiny, ktoré bude obsahovať základné tanečné kroky, ich možnosti kombinácie, freestyle a tiež jednoduché choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby

     link: https://www.tancujslacim.sk/

     Videá a fotografie si môžete pozrieť tu: 

      https://read.bookcreator.com/fAVzb6fd86bThi1WealkuwJCTDP2/xUKuir1JSk2K_lLmPw0ang

     ANGAŽOVANÁ ŠKOLA 2021

     Naša škola sa stala finalistom ocenenia 📚 Angažovaná škola 2021 📚  so svojím projektom

     🌳 Ekocyklo - nech príroda za nás netrpí 🌳.

     BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY ŽIAKOM AJ ZAMESTNANCOM.

     Každý finalista postúpi do súťaže na úrovni strednej a východnej Európy tzv. Regionálnej ceny za úspešnú service learningovú prax (Regional Service-Learning Award ), v ktorej sa stretnú najlepšie projekty z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Rumunska, Srbska a Slovenska.

     www.angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/ekocyklo

     Záujmovú činnosť v školskom roku 2021 - 2022

     začíname v piatok 1.10.2021

      

      

      

     Do projektu na rozvoj pohybových zručností DAJME SPOLU GÓL, sme zapojili našich  prvákov. 

      

      

         Prevencia ochorenia COVID-19
     v šk. roku 2021/22

     Aktualizované

     V plnom znení si aktualizované opatrenia v súvislosti so šírením CoVID-19 platné od 26.11.2021 môžete prečítať na stránkach MŠVVaŠ: Školský semafor Naším spoločným cieľom je ochrana života a zdravia všetkých členov našej školskej komunity a zabezpečenie prezenčného vyučovania počas celého školského roka, preto Vás prosíme o spoluprácu pri ich dodržiavaní. 

     Základné pokyny (v súlade s usmernením ministerstva školstva):

     1. Zákonní zástupcovia prostredníctvom Edupage - Žiadosti/Vyhlásenia predložia pred nástupom do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka Bez predloženia tohto vyhlásenia nebude môcť žiak vstúpiť do školy a zúčastniť sa vyučovania. Tento dokument je potrebné predložiť, ak žiak chýba v škole 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu).  V prípade nejasností kontaktujte, prosím, zástupkyňu riaditeľky školy na tel. čísle 0905 313 700. Dokument je možné stiahnuť v nasledovnom linku  Vyhlásenie o bezpríznakovosti-aktualizovana.docx a priniesť pred vyučovaním do školy.

     2. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením prvých príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní (počet dní karantény bude aktualizovaný) od posledného kontaktu s nakazenou osobou, ak sa na ne nevzťahuje výnimka v súvislosti s očkovaním alebo prekonaním COVID-19 za posledných 180 dní.

     Odporúčame zákonným zástupcom, aby prostredníctvom aplikácie Edupage predložili škole Oznámenie o výnimke z karantény (dokument je v aplikácii Edupage – časť Žiadosti/Vyhlásenia), ktorá v prípade, že by mal žiak nastúpiť do karantény ako úzky kontakt pozitívnej osoby, umožňuje žiakovi zúčastňovať sa naďalej prezenčného vyučovania. Dokument je možné stiahnuť v nasledovnom linku Vynimka_z_karanteny.docx a vyplnené doniesť do školy.

     3. Ministerstvo odporúča realizovať dobrovoľné samotestovanie žiakov na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré si zákonní zástupcovia mohli zadarmo objednať v počte 5 ks na žiaka. Na vrátnici školy si ich budete môcť vyzdvihnúť osobne podľa pokynov triednych učiteľov. Testovanie je dobrovoľné, realizuje a vyhodnocuje sa doma. Žiak test ani jeho výsledok do školy neprináša. V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.  

     4. Vstup do školy je možný len so správne nasadeným rúškom. Žiak musí mať denne k dispozícii min. 2 rúška a 1 papierové vreckovky. Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021 a usmernenia MŠVVaŠ nemožno za náhradu rúška považovať tvárový štít. Výnimky z nosenia rúška sú vymenované vo vyššie uvedenej vyhláške a riaditeľka školy nemôže povoliť žiadne iné výnimky. Pri vstupe do budovy sú žiaci povinní dezinfikovať si ruky. 

     5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     6. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (max. prípustná nameraná telesná teplota je 37,5 °C). 
   • Prihlásenie

   • Naše ocenenia a projekty


     

     

         

          

     

     

    •        

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

    • BKK Sliač

    •          

    • FK Slovan Sliač

    •                  

    • MVKŽ Sliač

    •          

    • zatiaľ žiadne údaje