• Náš adventný "kruháč"
     • Náš adventný "kruháč"
     • Náš adventný "kruháč"
     • Náš adventný "kruháč"
     • Detská škola gastronómie
     • Detská škola gastronómie
     • Detská škola gastronómie
     • Detská škola gastronómie
     • Detská škola gastronómie
     • Detská škola gastronómie
     • Darčeky pre našich seniorov
    •  

     Tanečná telesná výchova - STREET DANCE ACADEMY

     Školský šport (homepage) - Školský športOd novembra sme sa zapojili do pilotného projektu Tanečná telesná výchova podporovaného MŠVVaŠ SR. Tanečná telesná výchova je súčasťou projektu ŠKOLSKÝ ŠPORT. Celkom 11 športových klubov, rôznych športových odvetví spestrí telesnú výchovu. Tanečná telesná výchova je balík 8 vyučovacích hodín určených pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ktoré by mali prebiehať 1-2 krát týždenne, počas hodín telesnej výchovy. Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorých osobne pozná a vyberá Laci Strike. On sám je medzinárodne uznávanym tanečníkom a choreografom a tiež certifikovaným lektorom tanca. Založil najväčšiu streetdance-ovú tanečnú školu na Slovensku a vytvoril aj online vzdelávaciu platformu pre deti a mládež www.strike.sk. Všetci lektori pred spustením projektu prejdú školením v Street Dance Academy o tom, ako budú prebiehať hodiny a ako bude vyzerať osnova. Každý lektor na začiatku hodiny deťom pustí video, v ktorom Laci Strike vysvetlí, predstaví a ukáže, čo sa na hodine bude diať. Veselá komunikácia bude obohatená o motivačný element v podobe rád a tipov ako tréning čo najlepšie zvládnuť. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje jadrom hodiny, ktoré bude obsahovať základné tanečné kroky, ich možnosti kombinácie, freestyle a tiež jednoduché choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby.

     link: https://www.tancujslacim.sk/

     Videá a fotografie si môžete pozrieť tu: 

      https://read.bookcreator.com/fAVzb6fd86bThi1WealkuwJCTDP2/xUKuir1JSk2K_lLmPw0ang

     ANGAŽOVANÁ ŠKOLA 2021

     Naša škola sa stala finalistom ocenenia 📚 Angažovaná škola 2021 📚  so svojím projektom

     🌳 Ekocyklo - nech príroda za nás netrpí 🌳.

     BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY ŽIAKOM AJ ZAMESTNANCOM.

     Každý finalista postúpi do súťaže na úrovni strednej a východnej Európy tzv. Regionálnej ceny za úspešnú service learningovú prax (Regional Service-Learning Award ), v ktorej sa stretnú najlepšie projekty z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Rumunska, Srbska a Slovenska.

     www.angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/ekocyklo

     Záujmovú činnosť v školskom roku 2021 - 2022

     začíname v piatok 1.10.2021

      

      

      

     Do projektu na rozvoj pohybových zručností DAJME SPOLU GÓL, sme zapojili našich  prvákov. 

      

      

         Prevencia ochorenia COVID-19
     v šk. roku 2021/22

     Aktualizované

     V plnom znení si aktualizované opatrenia v súvislosti so šírením CoVID-19 platné od 26.11.2021 môžete prečítať na stránkach MŠVVaŠ: Školský semafor Naším spoločným cieľom je ochrana života a zdravia všetkých členov našej školskej komunity a zabezpečenie prezenčného vyučovania počas celého školského roka, preto Vás prosíme o spoluprácu pri ich dodržiavaní. 

     Základné pokyny (v súlade s usmernením ministerstva školstva):

     1. Zákonní zástupcovia prostredníctvom Edupage - Žiadosti/Vyhlásenia predložia pred nástupom do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka Bez predloženia tohto vyhlásenia nebude môcť žiak vstúpiť do školy a zúčastniť sa vyučovania. Tento dokument je potrebné predložiť, ak žiak chýba v škole 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu).  V prípade nejasností kontaktujte, prosím, zástupkyňu riaditeľky školy na tel. čísle 0905 313 700. Dokument je možné stiahnuť v nasledovnom linku  Vyhlásenie o bezpríznakovosti-aktualizovana.docx a priniesť pred vyučovaním do školy.

     2. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením prvých príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní (počet dní karantény bude aktualizovaný) od posledného kontaktu s nakazenou osobou, ak sa na ne nevzťahuje výnimka v súvislosti s očkovaním alebo prekonaním COVID-19 za posledných 180 dní.

     Odporúčame zákonným zástupcom, aby prostredníctvom aplikácie Edupage predložili škole Oznámenie o výnimke z karantény (dokument je v aplikácii Edupage – časť Žiadosti/Vyhlásenia), ktorá v prípade, že by mal žiak nastúpiť do karantény ako úzky kontakt pozitívnej osoby, umožňuje žiakovi zúčastňovať sa naďalej prezenčného vyučovania. Dokument je možné stiahnuť v nasledovnom linku Vynimka_z_karanteny.docx a vyplnené doniesť do školy.

     3. Ministerstvo odporúča realizovať dobrovoľné samotestovanie žiakov na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré si zákonní zástupcovia mohli zadarmo objednať v počte 5 ks na žiaka. Na vrátnici školy si ich budete môcť vyzdvihnúť osobne podľa pokynov triednych učiteľov. Testovanie je dobrovoľné, realizuje a vyhodnocuje sa doma. Žiak test ani jeho výsledok do školy neprináša. V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.  

     4. Vstup do školy je možný len so správne nasadeným rúškom. Žiak musí mať denne k dispozícii min. 2 rúška a 1 papierové vreckovky. Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021 a usmernenia MŠVVaŠ nemožno za náhradu rúška považovať tvárový štít. Výnimky z nosenia rúška sú vymenované vo vyššie uvedenej vyhláške a riaditeľka školy nemôže povoliť žiadne iné výnimky. Pri vstupe do budovy sú žiaci povinní dezinfikovať si ruky. 

     5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     6. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (max. prípustná nameraná telesná teplota je 37,5 °C). 

      • Projekt ElektroOdpad-Dopad 5

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt ElektroOdpad-Dopad 5 .

       Projekt ElektroOdpad-Dopad 5 je na našej škole úspešne odštartovaný.Všetko sa to začalo výberom našej školy medzi 10 úspešných uchádzačov z celého Slovenska medzi základnými školami prihlásenými do piateho ročníka projektu neziskovej organizácie Živica s názvom ElektroOdpad-Dopad 5. Po absolvovaní vzdelávacieho pobytu nášho akčného tímu vo Vzdelávacom centre Zaježová sme na hodine TECHNIKY v 5. A a 6. B odštartovali bádateľské učenie a praktické aktivity ohľadom témy elektrospotrebičov a ich životného cyklu až po ich recykláciu. Povedali sme si, aké elektrospotrebiče doma používame a ktoré reálne potrebujeme. Rozprávali sme sa o správnej likvidácii elektrospotrebičov, ktoré doma s rodičmi budú chcieť pri vianočnom upratovaní vyhodiť. Uviedli sme do užívania zberný box na drobnú elektroniku a batérie a na škole zorga

      • Detská škola gastronómie

       I tento školský rok sme sa s radosťou zapojili do projektu Detská škola gastronómie a počas dvoch dní sa žiaci 4.A a 4.B zážitkovým učením oboznámili s tradičnými chuťami regiónu Podpoľanie.

       Dňa 11.11.2021 sme privítali v škole členku OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska MVDr. Oľgu Luptákovú, PhD., ktorá spolu s Mgr. Máriou Krkošovou a odborným garantom projektu šéfkuchárom Ľubomírom Herkom pripravili pre žiakov všetko, čo treba na tradičné strapačky s kyslou kapustou a slaninkou.Sme škola s vyučovaním regionálnej výchovy, preto podporujeme i aktivity, ktoré prispievajú k spoznávaniu nášho regiónu i cez tradičné recepty. Zážitkové učenie bolo veľkým obohatením nielen pre žiakov, ktorí sa veľa pýtali, pomáhali a spoločne navarili v cvičnej školskej kuchynke za veľký hrniec strapačiek. Dozvedeli sa, prečo je kyslá kapusta zdravá a pre naše zdravie prospešná.Detská škola gastronómie je

      • ŠKD - Čitateľská gramotnosť

       Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Čitateľská gramotnosť.

       V rámci čitateľskej gramotnosti zorganizovali pani vychovávateľsky vo svojich oddeleniach ŠKD pre deti rôzne zaujímavé aktivity. Okrem samotného čítania si deti mohli vyskúšať rolu rozprávačov, dramatizáciu rozprávok, vcítili sa do role hlavných hrdinov, zahrali sa na ilustrátorov jesenných pranostík, pekná bola aktivita, kedy deti čítali deťom. V encyklopédiách hľadali nové informácie, ktoré si navzájom odovzdávali. Naši prváci, aj keď ešte nevedia čítať, s radosťou hľadali zatúlané písmenká, aby si raz tie rozprávky mohli prečítať aj sami.
       Zuzana Závišická, vychovávateľka ŠKD
   • Prihlásenie

   • Naše ocenenia a projekty


     

     

         

          

     

     

    •        

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

    • BKK Sliač

    •          

    • FK Slovan Sliač

    •                  

    • MVKŽ Sliač

    •          

    • zatiaľ žiadne údaje