• Slávnostné otvorenie šk. roka
     • Slávnostné otvorenie šk. roka
     • Učíme sa pre život
     • Škola v prírode 2020
     • Škola v prírode 2020
     • Škola v prírode 2020
     • Škola v prírode 2020
     • Škola v prírode 2020
     • Škola v prírode 2020
    • VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY

    •   Mesto Sliač ako zriaďovateľ ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač vyhlasuje Výzvu na voľby členov Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča

     Výzva na voľby členov Rady školy ZŠ A. Sládkoviča


     OZNAM

     Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač vyhlasuje v zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samospráva, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. 

      

     VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY.

      Uskutočnia sa:

     - z radu pedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 13,30 hod.

     - z radu nepedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 14,00 hod.

     - z radu rodičov 23. septembra 2020 od 16,30 – 18,00 hod.

     v priestore vstupného vestibulu B bloku Základnej školy A. Sládkoviča, Sliač

      

                                                                                                               Mgr. Alžbeta Krúpová 

                                                                                                                 riaditeľka školy 

      Viac informácii: https://zssliac.edupage.org/a/rada-skoly    podstránka OZNAMY 

      

     VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY !!!!!!

     Už zajtra 23. septembra 2020 sa uskutočnia voľby členov do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča v priestore vstupného vestibulu B bloku našej školy od 16:30 do 18:00 hod.
     Vizitky kandidátov za zástupcov rodičov do volieb do rady školy nájdete  v menu - Rada školy - oznamy.

     Vizitky kandidátov TU

      

    • Oznam pre rodičov a žiakov

    • Odo dňa 16.09. 2020, pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení (2 rúška, povinná dezinfekcia, odstupy, vypísané tlačivo o bezinfekčnosti  po absencii žiaka na vyučovaní trvajúcej 3 a viac dní, ...), začína v našej škole vyučovanie podľa riadneho režimu a rozvrhu vyučovacích hodín.

     Prevádzka školského klubu je taktiež v bežnom režime, teda 6:00 – 17:00 hod.

     V prípade, že dôjde v našej škole k zmene zelenej fázy na oranžovú, budeme Vás o ďalšom postupe včas informovať.

      

     OZNAM ŠKD
     Vážení rodičia,

     z bezpečnostných dôvodov a vzhľadom na zákaz vstupu ZZ do budovy školy,  máme zavedené zvončeky s videotelefónmi do všetkých  oddelení ŠKD.

     Po stlačení tlačidla príslušného oddelenia (kde je Vaše dieťa) a overení osoby, ktorá ho prevezme, môže dieťa opustiť oddelenie ŠKD. Ak uvidíte Vaše dieťa za dverami, opätovne zazvoníte a pani vychovávateľka  odblokuje dvere.

     Žiadame Vás o dodržiavanie odchodov Vašich detí v časoch, ako ste uviedli v tlačivách na začiatku školského roka. Zmeny treba uviesť na novom tlačive a poslať pani vychovávateľke.

     Odchody :  O 14:00 hod., 15:00 hod.,15:30 hod, 16:00 hod. 

     V prípade, že by sa neozývali v menovanom oddelení, zvoňte do klubovne.

     Ráno od 6:00-7:00 hod. zvoňte do klubovne. Od 7:00 príchod do ŠKD cez vrátnicu.

     Popoludní od 16:00-17:00 hod. zvoňte do klubovne (Stretávací klub).

     Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                          Tatiana Groves, vedúca ŠKD

      

      
   • Prihlásenie

   • Ďalšie ocenenie

          

     

     

    •        

   • Fotogaléria

    • ŠKD - Otvorenie dopravného ihriska a edukačné dopravné aktivity
    • Škola v prírode 2020
    • Enviro aktivity v ŠKD
    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021
    • Naši prváci
    • Vitajte v škole
    • Denný letný tábor "Leto volá" - 20.7. - 24.7.2020
    • Denný letný tábor "Leto volá" - 6.7. - 10.7.2020
    • ŠKD - opekačka
    • Zelená škola
   • Partneri

    • BKK Sliač

    •          

    • MVKŽ Sliač

    •          

    • zatiaľ žiadne údaje