• Časový rozvrh vyučovacích hodín

     • Časový rozvrh vyučovacích hodín

     •    
               
      7:45 - 8:30 hod. 1. vyučovacia hodina
      8:40 - 9:25 hod. 2. vyučovacia hodina
      9:45 - 10:30 hod. 3. vyučovacia hodina
      10:40 - 11:25 hod. 4. vyučovacia hodina
      11:35 - 12:20 hod. 5. vyučovacia hodina
      12:30 - 13:15 hod. 6. vyučovacia hodina
      13:15 - 13:45 hod. obedňajšia prestávka
      13:45 - 14:30 hod. 7. vyučovacia hodina
               
    • zatiaľ žiadne údaje