• Aktuálne v našej škole

     • Beseda Roots & Shoots

     • 03.10.2020 09:21
     • Dňa 30.9.2020 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prvého stretnutia k programu Roots & Shoots s pánom M. Tóčikom zo Združenia Slatinka.
      Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín.
       
     • viac
     • Európsky deň jazykov v našej škole

     • 02.10.2020 18:19
     • V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole, ako každoročne, pripomenuli Európsky deň jazykov. Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli pripraviť aktivity pre triedne kolektívy. Aktivity boli rôznorodé, žiaci zapojili nielen svoju fantáziu a tvorivosť, ale aj jazykové vedomosti a umelecké zručnosti.
     • viac
     • Slovak Youth International U13 v bedmintone

     • 22.09.2020 20:25
     • Pod hradom Matúša Čáka Trenčianskeho sa odohral bedmintonový turnaj hráčov do trinásť rokov. Na turnaji, ktorý sa konal v športovej hale M-SPORT Trenčín, sa zúčastnili aj žiači našej školy Andrej Suchý a Sarah Antónia Suchá.
     • viac
     • FENOMÉNY SVETA - expedícia PENIAZE

     • 20.09.2020 12:10
     • V mesiacoch máj a jún 2020 sa niektorí naši žiaci spolu s tisíckami žiakov na celom Slovensku zapojili do EXPEDÍCIE PENIAZE na vzdelávacom portáli FENOMÉNY SVETA.
       
     • viac
    • zatiaľ žiadne údaje