• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ
  Zmluva 443 9007612 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu 717,59 s DPH 12.10.2020 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  Zmluva 343/20 Darovacia zmluva 150,00 s DPH 10.10.2020 Základná škola A. Sládkoviča Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  Zmluva 256/20 Nájomná zmluva s DPH 02.10.2020 Základná škola A. Sládkoviča MAGICA s.r.o., Hurbanova 10, Banská Bystrica, IČO 47597488 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  Faktúra 271/2020 Potraviny 270,65 s DPH 02.10.2020 ATC-JR, s.r.o.
  Faktúra 200297 učebnice 1 913,72 s DPH 02.10.2020 Distribučná agentúra AD REM
  Faktúra 200294 servisne služby 19,20 s DPH 01.10.2020 Datalan a.s.
  Faktúra 270/2020 Mäso, mäsové výrobky 214,87 s DPH 01.10.2020 GURMAN - ZV s.r.o.
  Faktúra 269/2020 Nápoje 260,36 s DPH 01.10.2020 AG FOODS SK s.r.o.
  Faktúra 268/2020 Ovocie, zelenina 95,61 s DPH 01.10.2020 Ján Belička Belspol
  Faktúra 267/2020 Pečivo 211,80 s DPH 01.10.2020 GM plus, s.r.o.
  Faktúra 200293 obsluha kotolne 140,00 s DPH 01.10.2020 Peter Orság
  Faktúra 200295 toner 35,81 s DPH 01.10.2020 THR Systems a.s.
  Faktúra 200296 správca haly 121,33 s DPH 01.10.2020 Martin Maľa
  Zmluva 380/17/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2017 s DPH 01.10.2020 Peter Orság ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  Faktúra 200292 vodné,stočné,zrážky 1 241,70 s DPH 30.09.2020 StVPS a.s.
  Faktúra 200291 vodné 47,56 s DPH 30.09.2020 StVPS a.s.
  Faktúra 200290 precvičovanie pravopisu 102,90 s DPH 30.09.2020 Taktik vydavateľstvo s.r.o.
  Faktúra 200289 mobil 75,22 s DPH 30.09.2020 Orange a.s.
  Zmluva 339/20 Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2020-1-FR01-KA229-079811_5 31 063,00 s DPH 30.09.2020 SAAIC, Erasmus+ ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7344
    • zatiaľ žiadne údaje