• Videoalbum

      • SadOVO - Ako sme sadili stromy v školskej záhrade

      • V spolupráci s profesionálmi pestovateľmi ovocných stromov sa v areáli našej základnej školy 9.11.2018 konala výsadba ovocných vysokokmenných stromov. Malí aj veľkí žiaci sa s chuťou zapojili do práce. Pracovali podľa pokynov a pod dohľadom odborníkov. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí a naučili sa aj to, ako postupovať pri výsadbe ovocných stromov. Do pripravených jám vysadili  8 jabloní a 2 hrušky vzácnych starých odrôd oddávna pestovaných v našom regióne, čím prispeli k ich záchrane. Čaká nás starostlivosť o tieto stromy, ktoré bude možné využívať aj pri výučbe rôznych predmetov na prvom aj druhom stupni. Bola nám prisľúbená  odborná pomoc pri starostlivosti o ne od organizátorov výsadby.

       VIDEO  SadOVO - záchrana ovocného dedičstva

      • Projekt SadOVO

      • Projekt školských ovocných sadov SadOVO je zameraný na ochranu starých a krajových odrôd ovocných drevín v spolupráci so základnými a strednými školami. V pilotnom ročníku budú v areáloch 11 škôl vysadené jabloňovo-hruškové sady, ktoré prispejú k ochrane vzácneho genofondu a tiež k výučbe. Tento ročník odštartovala exkurzia do ovocinárskeho regiónu Bielych Karpát, kde žiaci a  učitelia navštívili sady v Hostětíne a Novej Bošáci.

        

       Projekt realizuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO.

       VIDEO

        

      • Záhrada, ktorá učí - Túlavý autobus

      • Turné sa tento rok zúčastnili nielen zástupcovia škôl a žiaci, ktorí majú chuť svoje školské pozemky premeniť na prírodné učebne, ale aj záujemci z radov verejnosti a občianskych združení.

       VIDEO

      • Zábavno-súťažná relácia Daj si čas

      • Žiaci šiesteho ročníka, téma mesto Zvolen

       VIDEO

      • Banka Kocúr v čižmách 7.A


      • Beauty Bank 7.B


      • Ctíme Ťa, jeseň života

      • Žiaci nášho ŠKD Pramienok pravidelne navštevujú dôchodcov v Dome seniorov Amicus. Často prichádzajú s pestrým programom a spríjemňujú starkým chvíle. Ani v tejto náročnej dobe na nich nezabudli. Keďže ich nemôžu navštíviť, pripravili si pre nich v rámci Mesiaca úcty k starším program takto na diaľku. Túto aktivitu zdieľali i pre partnerské školy v projekte E4L rámci programu Erasmus+. Cieľom projektu je rozvíjať spoločenské a občianske kompetencie, ctiť si život a hodnoty našich rodičov a starých rodičov, venovať im svoj čas, aby sa necítili opustení. 

       Video si môžete pozrieť tu: Ctíme Ťa, jeseň života

    • zatiaľ žiadne údaje