• Aktivity a súťaže

      • Projekt eTWINNING - Z rozprávky do rozprávky

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt eTWINNING - Z rozprávky do rozprávky.

       Ďalším projektom programu eTwinning, na ktorom pracujú deti z nášho ŠKD má názov Z rozprávky do rozprávky. Deti z III. oddelenia spolupracujú s deťmi zo Školskej družiny ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Česká republika.  Vzájomne sa  oboznamujú  s ľudovými alebo autorskými českými a slovenskými rozprávkami,  spoznávajú cudzojazyčný text, snažia sa  porozumieť textu, rozprávky prezentujú formou výtvarnou a dramatickou. Cieľom projektu je 
       - čítať a počúvať s porozumením text v cudzom jazyku,
       - spoznávať a identifikovať odlišnosti cudzieho jazyka,
       - spoznávať kultúru a tradície partnerskej krajiny prostredníctvom rozprávok a príbehov,
       - rozvíjať u detí prácu s neznámym textom,
       - rozvíjať čitateľskú gramotnosť formou hry.
       Deti sa učia vzájomne spolupracovať, môžu sa otestovať v porozumení českého jazyka a zároveň majú možnosť nadviazať nové priateľstvá.Z realizovaných aktivít možno spomenúť návrhy na logo projektu, ktoré si tvorili a odhlasovali deti samy, české deti vytvorili a poslali nám vlastný adventný kalendár s vianočnými príbehmi. Tie sme si pred Vianocami postupne čítali a ilustrovali. Zároveň sme im poslali naše vianočné rozprávky, ktoré sa im páčili. Aktivity, realizované v rámci tohto projektu sú prezentované na školskej nástenke a o ďalších aktivitách budeme priebežne informovať aj na stránke školy.
       Vypracovala: Zuzana Závišická, vychovávateľka ŠKD

     • Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi 2021 výtvarná a literárna súťaž
      • Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi 2021 výtvarná a literárna súťaž

      • Témou deviateho ročníka súťaže bolo - Šport, starí rodičia a ja
       V súťaži, v ktorej účastníci prezentovali  svoj vzťah ku starým rodičom sa vyjadrovali nielen slovne, ale aj výtvarne. Prezentovali svoj detský pohľad na vzácne chvíle strávené so starými rodičmi. Práce  boli ukážkou postrehov, vtipných  situácii aj ponaučení.

        

     • Bábovková výzva - Láskavosť cez sladkosť
      • Bábovková výzva - Láskavosť cez sladkosť

      • Určite poznáte alebo ste aj sledovali televíznu šou televízie RTVS Pečie celé Slovensko. Nie, neprihlásili sme sa do tejto suťaže, ale zapáčila sa nám výzva finalistky Katky. Tá v decembri vyhlásila bábovkovú výzvu s názvom Láskavosť cez sladkosť. "Pointou je vybrať si nejaké zariadenie vo svojom kúte Slovenska - nemocnicu, hasičov, policajtov, azylový dom skrátka hocijaké miesto, kde by sa potešili voňavej bábovke, takto vysvetlila cieľ výzvy energická Cíferčanka Katka, ktorá chce aj po novom roku navodiť v ľuďoch pocit lásky, súdržnosti a štedrosti. Táto výzva sa nám zapáčila, pretože i my máme v našom meste ľudí, ktorých prácu si vážime. Pani učiteľka Šupová so svojimi žiakmi tretiakmi počas pracovného vyučovania v cvičnej školskej kuchynke upiekli dve voňavé bábovky. Tie sme podarovali zamestnancom Domova pre seniorov v Sliači a zamestnancom mesta - mestským policajtom a pracovníkom technických služieb mesta Sliač. Nečakali takéto prekvapenie, no boli veľmi milo prekvapení. Veríme, že bábovky im chutili. Šírme okolo seba láskavosť a dobrú náladu nielen dnes, ale každý deň. :) 

     • V krajine remesiel - celoslovenská súťaž remeselnej tvorivosti detí
      • V krajine remesiel - celoslovenská súťaž remeselnej tvorivosti detí

      • V roku 2021 bola po ôsmykrát organizovaná súťaž pre všetky tvorivé deti a mládež V krajine remesiel. Organizátorov veľmi  tešilo, že aj počas náročného obdobia dokázali pedagógovia, výtvarníci a rodičia inšpirovať malých tvorcov a sprevádzať ich remeselnými zručnosťami.
       Do súťaže bolo prihlásených 169 súťažných prác v piatich súťažných témach a troch vekových kategóriách.

        
      • ElektroOdpad - OBN v 9.B

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ElektroOdpad - OBN v 9.B.

       Hodina občianskej náuky bola dnes v 9.B zaujímavá aj zábavná. Zaoberali sme sa našimi potrebami. Zisťovali sme, čo naozaj potrebujeme a čo chceme. Zistili sme, že veľa vecí máme a niektoré ani vlastne nepotrebujeme. Skúmali sme tiež, koľko času trávime s rôznou elektronikou. Väčšina žiakov zistila, že trávila najviac času pri chladničke alebo na mobile. Medzi najvyššie potreby sa zaradili priatelia, mobil a chladnička. Na hodine sme sa veľa nového naučili, ale aj uvedomili. Už vieme, že čas strávený pri elektronike je niekedy nevyhnutnou súčasťou života, ale sú okamihy, v ktorých je pre nás nepotrebná a strácame pri nej čas, ktorý sa dá využiť lepšie.

      • Album projektu Erasmus+

      • V mesiaci december bola vyhlásená aktivita v rámci projektu Everything can be recycled except the Earth, kde žiaci mali každý deň jednu úlohu, ktorú splnili. Z fotografií vznikol vyše 100-stranový fotoalbum, ktorý si môžete pozrieť v tomto linku:

       https://zssliac.edupage.org/a/erasmus--etwinning?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzMyZzdWJwYWdlPTA%3D

       Najaktívnejšími žiačkami našej školy, ktoré splnili úlohy na každý deň, sú Hanka Mojžišová z 3.A triedy a Miška Cejzlová z 6.A tiredy. Hanke a Miške ďakujeme a tešíme sa, že z nich rastú budúce Erasmáčky. 

      • Deti robia Vianoce

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deti robia Vianoce.

       Aj tento rok naši žiaci so svojimi rodičmi prispeli darčekmi pre dôchodcov, osamelých ľudí, ľudí so ZŤP ako aj pre deti z detského domova. Vytvorilo sa 70 darčekových tašiek s malým prekvapením či už sladkým, slaným, sviečkou, teplými ponožkami, krížovkami či knihou. Obdarovaní ľudia sa veľmi potešili, že si na nich naše deti spomenuli. Prajeme krásne a príjemné prežitie vianočných sviatkov. Deti zo ZŠ A. Sládkoviča v Sliaci.

     • Naši druháci potešili seniorov
      • Naši druháci potešili seniorov

      • Predvianočný čas je vynikajúcou príležitosťou prepojiť inštitúcie, generácie, ale hlavne ľudí v zmysluplnej spolupráci. Zvlášť, keď takáto spolupráca prinesie radosť i úžitok.
      • ŠKD - Projekt e-Twinning – Discovering new friends

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Projekt e-Twinning – Discovering new friends.

       Deti z III. oddelenia ŠKD (1.C a 3.C),  spolu s pani vychovávateľkou Z. Závišickou sa zapojili v tomto školskom roku do medzinárodného projektu Discovering new friends – Objavenie nových priateľov, v rámci platformy e-Twinning. Do tohto projektu sú zapojené ešte deti zo Španielska, Grécka, Poľska, Talianska, Turecka a Francúzska. Našim komunikačným jazykom je angličtina. Pre prváčikov je to veľká  motivácia, nakoľko robia v angličtine len prvé krôčiky, pre tretiakov príležitosť zdokonaľovať sa v cudzom jazyku.Našou partnerskou školou je základná škola v talianskom meste Bologna. S deťmi 2. ročníka sme si vymenili krásne vianočné pohľadnice, priateľské listy, kde si napísali navzájom krátke informácie o sebe  a priložili krásne vianočné obrázky. V nadchádzajúcom období nás čakajú spolu s talianskymi kamarátmi ďalšie výzvy, na ktoré sa veľmi tešíme.

     • Pytagoriáda - školské kolo
      • Pytagoriáda - školské kolo

      • V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
       Žiaci školy riešili túto súťaž online.
       Súťaže sa zúčastnilo 99 žiakov 3.- 8. ročníka. Z tohto počtu bolo 51 žiakov úspešných riešiteľov.

        
      • Medzinárodný deň ľudských práv v našej škole

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň ľudských práv.

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10.12.) si žiačky 8.B pripravili pre spolužiakov z piateho až siedmeho ročníka aktivitu zameranú na tému "Základné práva dieťaťa". Na začiatku hodiny sa žiaci rozprávali o tom, prečo sú detské práva dôležité, čo nám zaručujú a kto nám ich garantuje. Potom žiaci pracovali v skupinách na "pyramíde práv", v ktorej mohli subjektívne zhodnotiť dôležitosť jednotlivých práv a nakoniec pyramídu dozdobiť obrázkami súvisiacimi s témou. Medzi žiakmi vyhrávalo právo na lásku a právo na ochranu proti krutosti a násiliu. Podobné aktivity sú na našej škole organizované v rámci výchovy k ľudským právam, ktoré u nás koordinuje pani učiteľka Jurgová.

     • Literárna súťaž - Literárne vločky
      • Literárna súťaž - Literárne vločky

      • V dňoch od 1.12.2021 do 13.12.2021 prebiehala v našej škole umelecká súťaž Literárne vločky. O tom, že žiaci 2. stupňa sú tvoriví, svedčí počet zaslaných súťažných prác. Do súťaže sa zapojilo 50 žiakov, z toho 45 žiakov  súťažilo v poézii a 5 žiakov v próze.
     • Medzinárodné ocenenie tímu EKOCYKLO
      • Medzinárodné ocenenie tímu EKOCYKLO

      • Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service-Learning Award, do ktorej sa v rámci strednej a východnej Európy zapája 6 krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Rumunsko, Srbsko a Slovensko) rozvíjajúcich výchovu k dobrovoľníctvu u mladých ľudí. 
     • Finančná gramotnosť na našej škole
      • Finančná gramotnosť na našej škole

      • V tomto školskom roku sa žiaci 6.A a 6.C triedy zapojili do programu finančnej gramotnosti JA a peniaze, ktorý je pod záštitou Junior Achievement Slovensko. Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

        
    • zatiaľ žiadne údaje