• Školská jedáleň

     • Oznamy školskej jedálne

     • Nová služba  ŠJ  - objednávanie stravy cez internet od 01.10.2021


       Aplikácia Strava.cz Vám umožní prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Prihlasovanie prebieha pod  užívateľským menom a je chránené heslom=variabilný symbol.   
      V aplikácii nájdete vždy aktuálne informácie o vydanej strave, stave vášho konta. Môžete tiež sledovať históriu vašich objednávok a platieb za stravu ako aj jedálny lístok. Na jedálničku vždy nájdete informáciu o alergénoch obsiahnutých v konkrétnych pokrmoch.
      Prihlasovacie údaje rozdá žiakom triedny učiteľ.
      Odkaz pre stiahnutie mobilnej aplikácie strava.cz pre telefóny a tablety s operačným systémom Android aj iOS nájdete na www.strava.cz

       

      STRAVNÁ  JEDNOTKA  od 01.09.2021    

      I.STUPEŇ

      Stravná jednotka / deň                                  1,21 €

      Réžia / mesiac                                               3,00 €

      Stravná jednotka / mesiac                            27,20 €

       

      II.STUPEŇ

      Stravná jednotka / deň                                  1,30 €

      Réžia / mesiac                                               3,00 €

      Stravná jednotka / mesiac                            29,00 €

      MATERSKÁ  ŠKOLA

      Stravná jednotka /  deň                                  1,54 €

      Desiata       0,38 €

      Obed          0,90 €

      Olovrant    0,26 €

      Réžia / mesiac                                                3,00 €

      Stravná jednotka / mesiac                            33,80 €

       

      Vrátenie preplatku stravy

      Vedúca ŠJ oznamuje, že preplatky za stravu žiakov budú vrátené len na základe žiadosti zákonného zástupcu buď telefonicky, osobne alebo mailom na jedalensliac@gmail.com.
      Preplatok za stravu bude automaticky vrátený len žiakom 9. ročníka a žiakom odchádzajúcim zo ZŠ. V prípade záujmu o výšku preplatku prosíme kontaktovať školskú jedáleň na t.č. 0918 686 090.

      Ak zákonný zástupca nepožiada o vrátenie preplatku, bude preplatok prenesený do budúceho školského roka.

       

       

      PLATBA ZA STRAVU

      Číslo účtu vo VÚB Zvolen

      IBAN:   SK 44 0200 0000 3500 1463 2412
       
      Variabilný symbol : používať variabilný symbol uvedený na zápisnom lístku žiaka

       

      Doplňujúci symbol: meno a priezvisko dieťaťa

      Prosíme o včasné realizovanie platieb, najneskôr do 20. dňa v mesiaci /za nasledujúci mesiac/, aby stihli nabehnúť na účet školskej jedálne. Ak dieťa nebude mať načas uhradenú stravu  /k 1. v mesiaci /, nedostane obedy. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

       

       

       

                                   

       

    • zatiaľ žiadne údaje