• Kontakt

  • Meno školy:     Základná škola A. Sládkoviča Sliač

   Adresa školy:   Pionierska 348/9, 962 31 Sliač

   Zriaďovateľ školyMesto Sliač, Ul. Letecká 1, 962 31 Sliač

   E-mail školy:   zssliac@zssliac.sk, riaditel@zssliac.sk    

   IČO:                  37 888 790

   DIČ:                  202 16 77 691  

   Elektronická schránka č.: E0005590905

    

   Telefónne kontakty:

   RIADITEĽKA ŠKOLY: 

   Mgr. Alžbeta Krúpová  0904 484 583

                                                    

   Zástupkyne riaditeľky školy: 

   Mgr. Ivana Oltmanová  0905 313 700

   Mgr. Eva Pintérová        0905 313 700

    

   Vedúca ŠKD:

   Tatiana Groves     0917 501 205

                                                                                        

   Hospodárka školy:  0907 850 476
    

   Vedúca školskej jedálne:  0918 686 090 

   Vrátnica: 045/ 38 10 753

    

    

    

    

    • zatiaľ žiadne údaje