• Školská knižnica

     • Úvod

     •  

      Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.                                                                                                                                                                                                                                              (J.A.Komenský)

                                                       

         

       

           

       

       KOORDINÁTORKY školskej knižnice:

      Mgr. Eva Lichá - žiacka knižnica    

      Mgr. Katarína Krutá - učiteľská knižnica

       

      Otváracie hodiny v školskom roku 2019/20

      Otváracie hodiny pre žiakov:

        Pondelok:  13:00 - 13:45      Mgr. Eva Lichá

        Štvrtok: 13:15 - 14:00          Mgr. Eva Lichá

        (ostatné dni podľa potreby)

       

      Otváracie hodiny pre učiteľov:

      Streda: 12:30 - 13:15       Mgr. Katarína Krutá

        ( ostatné dni podľa potreby)

       

      Školská knižnica je súčasťou ZŠ A. Sládkoviča. Tvorí ju žiacka a učiteľská knižnica. Školský rok 2018/19 začala školská knižnica svoju činnosť v nových priestoroch. Bola presťahovaná a v súčasnosti sa nachádza v tzv. spojke medzi A a B blokom. Priestory knižnice  sa postupne upravujú a zveľaďujú. 

      V súčasnosti sa v žiackej knižnici nachádza  2353 titulov a v učiteľskej knižnici 227 titulov. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa. Na nákup nových kníh prispieva svojimi zdrojmi nielen samotná škola, ale aj Rada rodičov pri ZŠ A. Sládkoviča. Množstvo nových titulov pribúda aj z každoročnej školskej akcie JESENNÉ KNIHOBRANIE, prípadne od rôznych sponzorov.

      Aj v tomto školskom roku máme záujem prostredníctvom naplánovaných akcií upevňovať a rozširovať  čitateľskú gramotnosť žiakov našej školy.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje