• Školská kuchynka

     • Charakteristika

     • Školská cvičná kuchynka

      V priestoroch pod školskou jedálňou sa nachádzajú moderné priestory novej školskej cvičnej kuchynky – odbornej učebne pre všetkých žiakov v rámci vyučovania, medzipredmetových vzťahov a prierezových tém, či mimoškolskej činnosti. Zámerom pôvodne zaniknutého priestoru je rozvíjať manuálne a praktické zručnosti, návyky zdravej či racionálnej životosprávy, zodpovedného stravovania, ako aj kultúrneho stolovania a etikety žiakov.

      Realizácia projektu (rekonštrukcia priestoru) trvala od februára do júna 2018. Vymenili sa kompletne elektrické rozvody, doplnili zásuvky, vymenilo osvetlenie, zaviedla voda a odpad, priestor sa vymaľoval, vymenila sa podlaha a dvere. Zakúpila sa nová kuchynská linka, digestor, sporák a chladnička. Projekt podporilo Rodičovské združenie pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač (OZ Sliačske pramene) sumou vyše 2 700 EUR, ako aj samotná škola dofinancovaním.

      V novom školskom roku 2018/19 bude priestor pripravený na používanie – nielen pre dievčatá, ale aj chlapcov.

       

    • zatiaľ žiadne údaje