• Športová trieda

     • 2014/2015

     • Školský rok 2014/2015

      ZŠ A. Sládkoviča Sliač so súhlasom zriaďovateľa, ktorým je  Mesto Sliač, otvorila v šk. roku 2014/2015 v 5.ročníku športovú triedu v kolektívnom športe - futbal a individuálnych športoch - bedminton a tenis. Cieľom zriadenia športovej triedy  na škole je podporiť  a rozvíjať športové nadanie žiakov v športoch , ktoré majú v meste Sliač tradíciu a úspechy.

      Do športovej triedy boli prijatí žiaci po overení špeciálnych schopností, zručností a športového nadania.  V triede je 20 žiakov - 10 chlapcov a 10 dievčat.

      Bedminton:  

      Ďurčíková, Zelinová, Chovancová, Šoóšová, Lániková, Išteneš, Fajčík, Suchý, Urdová, Štesková

       

       

      Tenis:          

      Melicháčová, Čekanová, Králiková

       

      Futbal:    

      Miškovský, Berky, Varga, Solčan, Koller, Mazúch, Pástor

              

      Škola má vytvorené výborné priestorové, materiálne  a personálne podmienky na to, aby žiaci športovej triedy dosahovali dobré výsledky - dve multifunkčné ihriská, telocvičňu, športovú halu, futbalové ihrisko. V kúpeľoch je zabezpečený bazén, kde chodia žiaci trikrát do mesiaca plávať v rámci športovej prípravy. Športovú triedu materiálne zabezpečuje mesto, škola a športové kluby.

         

       

      Triedny učiteľ: Mgr. Radoslav Ištván 
      Súčasťou vyučovacieho procesu je  športová príprava, ktorú zabezpečuje kvalifikovaný pedagogický zamestnanec. Odbornú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní tréneri športových klubov.

      Žiakom športovej triedy vedenie školy vytvorilo výborné podmienky pre ich športový a vedomostný rozvoj, čo sa prejavilo aj vo výsledkoch detí.

        Žiaci počas školského roka mali rozvrh hodín  prispôsobený tak, aby mohli absolvovať  športovú prípravu, plávanie  a tréningy. Raz do týždňa chodili plávať v rámci relaxácie a dvakrát do týždňa trénovali  v príslušných športových kluboch. Súčasťou prípravy na súťaže boli zimné a jarné športové sústredenia na Donovaloch. V zimnom období sa chodili korčuľovať do Zvolena.

      Prvé úspechy sa dostavili už v prvom roku otvorenia  športovej triedy, keď potešili najmä bedmintonisti – Tomáš Fajčík, Alex Išteneš, Simeon Suchý, Vanda Lániková, Karin Urdová, Dominika Ďurčíková, Dominika Chovancová, Hana Zelinová, Ema Štesková a Monika Šoóšová, ktorí sa zúčastňovali  celoslovenských turnajov skupiny B, A a získavali cenné body do slovenského rebríčka.

       

       

             

      Najlepšie sa darilo Simeonovi Suchému, ktorý bol v roku 2014/2015 prvým hráčom slovenského rebríčka v kategórii jedenásťročných hráčov a následne sa stal dvojnásobným Majstrom Slovenskej republiky v dvojhre a štvorhre.  

                 

      Simeon reprezentoval Slovensko  aj na medzinárodných turnajoch vo Švajčiarsku a Srbsku, kde získal bronzovú medailu. Je to jeho osobný úspech, ale aj úspech trénera, rodičov a školy, ktorí vytvárajú podmienky pre rozvoj jeho talentu.

      Pekné výsledky dosahujú aj futbalisti, ktorí reprezentujú školu aj mesto v žiackych futbalových súťažiach. Odohrali 25 stretnutí v III. lige U 13 skupina C, niekoľko prípravných  zápasov a halových turnajov. Úspešní boli najmä Matej Miškovský, Marek Berky.

      Žiaci športovej triedy reprezentovali našu školu i vo florbale.

       

      V tenise sa najviac darí Eliške Melicháčovej, ktorá sa zúčastňuje turnajov v kategórii mladších žiačok a hrá aj za družstvo dorasteniek TK Sliač.

                                                               

      Napriek tomu, že žiaci veľa svojho voľného času venovali športu, dosiahli vynikajúce vyučovacie výsledky a nezaostávali ani vo vedomostných súťažiach.

      Úspešnými riešiteľmi Pytagoriády boli Dominika Chovancová, Anna Čekanová, Ema Štesková, Simeon Suchý, Geografickej olympiády Dominika Chovancová, výborné umiestnenie vo výtvarnej súťaži dosiahla Ema Štesková. Žiačky Dominika Ďurčíková, Karin Urdová, Monika Šoóšová, Anna Čekanová a Dominika Chovancová sa zapájali do kultúrnych podujatí školy.

      Môžeme povedať, že športová trieda je prínosom pre žiakov,  ktorí ju navštevujú.

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje