• Aktuálne v našej škole

    • Literárna súťaž - KOMENSKÝ A MY

    • 02.03.2021 11:03
    • Každá doba sa vyznačuje niečím špecifickým. Tá, v ktorej žijeme, je naozaj mimoriadna, pretože zažívame situáciu, s ktorou nemá skúsenosť niekoľko generácií. Pandémia, ktorá iste vstúpi do svetovej histórie, zasiahla rôznym spôsobom životy nás všetkých.
    • Do chodu škôl tak zo dňa na deň prenikol fenomén vzdelávania na diaľku. To, čo by sa ešte pred niekoľkými rokmi zdalo ako utópia, stalo sa pod tlakom okolností, ktoré denne prežívame, bežnou skutočnosťou. Je svojím spôsobom obdivuhodné, ako rýchlo sme sa s touto situáciou vyrovnali - žiaci aj učitelia.
     Literárna súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ je zameraná na to, ako túto školu/neškolu vy žiaci vnímate, chápete, posudzujete. Čo je podľa vás nové, prínosné. Čo naopak zvládate ťažko, čo vám chýba a prečo a čo by ste chceli vo vyučovaní zmeniť.
         No nejde len o samotné vzdelávanie - škola je nielen miestom stretávaní, vzniku priateľstva, ale aj miestom, kde sa tiež utvára pocit spolupatričnosti s kolektívom spolužiakov. Momentálne znamená zrejme škola neškolu síce dočasnú, no predsa len školu so stratou kontaktov s rovesníkmi. A o tom treba v literárnej práci písať...

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje