• Aktuálne v našej škole

    • Získali sme Certifikát Škola eTwinning 2021-2022

    • 22.03.2021 22:16
    • Školy eTwinning uznávajú význam a hodnoty programu eTwinning a integrujú ich do školských politík, postupov a profesionálneho rozvoja s podporou vedenia školy.
     Školy eTwinning sú výborným príkladom toho, ako môžu celé školy profitovať z programu eTwinning.
    • Aktívne propagujú hodnoty a pedagogiku eTwinning, fungujú ako referenčný bod pre svoju miestnu komunitu a predstavujú model pre iné školy.
     Pomocou certifikátu Škola eTwinning program eTwinning poskytuje uznanie a odmeňuje zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých učiteľov zapojených do programu eTwinning, ale celej školy, kde tímy učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl pracujú spoločne.
     Školy eTwinning:
     sú na európskej úrovni uznávané ako vzory v programe eTwinning a tvoria sieť vedúcich škôl, ktoré inšpirujú budúci vývoj tejto akcie,
     sú výrazne zviditeľnené na európskej úrovni a vo svojich propagačných a informačných materiáloch môžu vystavovať certifikát Škola eTwinning.
     Sú uznávané ako vodcovia v oblasti:
     digitálnych postupov
     postupov e-bezpečnosti
     inovatívnych a tvorivých prístupov k pedagogike
     podpory kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov
     podpory spoločných vzdelávacích postupov u zamestnancov a študentov
     https://www.etwinning.net/.../recogn.../etwinning-school.htm

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje