• Aktuálne v našej škole

    • 6.A na exkurzii v Národnej banke Slovenska v Banskej Bystrici

    • 06.05.2022 22:21
    • Dňa 4.5.2022 sa žiaci 6.A triedy zúčastnili exkurzie do Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici. Hlavným bodom programu bolo trojhodinové vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ pod vedením lektorky programu 5peňazí pani B. Brenkusovej. O programe 5peňazí sa dozviete viac na stránke https://5penazi.sk/
    • Cieľom celého programu je priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom. 
     Počas vzdelávania si žiaci vyskúšali rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získali mzdu. Vďaka prezentáciám sa naučili orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku na konkrétnych príkladoch. Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorila priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.
     Exkurzia bola vhodným doplnením medzinárodného eTwinningového projektu FINANCIE HROU, ktorý realizuje trieda 6.A s 10. ZŠ Plzeň v Českej republike. 
     A ešte pripájame vyjadrenia žiakov: 
     Dnes sme boli v Banskej Bystrici navštíviť Národnú banku Slovenska. Cestovali sme tam vlakom a cesta sa mnohým veľmi páčila a niektorí si ju vychutnali. 
     Keď sme sa dostali do Banskej Bystrice, išli sme do banky. Boli sme tam sami, bez našej pani učiteľky. Zoznámili sme sa s našou sprievodkyňou, ktorá bola veľmi milá, finančne zdatná a volala sa BOHUNKA. Na prízemí „KRAĽOVALA“ banková polícia, v celej budove sme museli byť ticho. 
     Na začiatku prvej hodiny sme sa zoznámili a odpovedali na 4 úvodné otázky. Veľmi ma to bavilo. Neskôr sme sa rozprávali o profesiách, ktoré sme si precvičovali. Ja som bol záchranár s Rišom a Adamom. Venovali sme sa KPR človeka, ktorý je v bezvedomí. Za svoju prácu sme dostali fiktívny plat.  
     Vďaka premietnutým prezentáciám sme sa naučili pojmy „hrubá mzda, čistá mzda a superhrubá mzda“ a niekoľko ďalších vecí ohľadom MESAČNÉHO PRÍJMU. 
     Po prvej hodine sme mali 10-minútovú prestávku a pokračovali ďalej v zaostrovaní vedomostí vo financiách. Táto hodina bola zameraná na rodinný rozpočet a prácu v skupinách. 
     Na záver sme urobili test ohľadom dnešného dňa a počúvania s porozumením. Test sme robili cez KAHOOT a mne sa nie úplne, ale predsa darilo. 
     Ako posledný sme vyplnili dotazník, ktorý ma bavil. Urobili sme aj niekoľko fotiek z dnešného dňa, aby aj ostatní žiaci školy videli, ako dobre nám bolo. 
     Toto vzdelávanie ma veľmi potešilo. Ak ešte niekedy budeme mať niečo takéto zorganizované, budem iba rád. Teším sa do 7.ročníka, keď sa budeme učiť ťažké, no zaujímavé učivo o percentách a úrokovaní.


                                                                                                                                     Šimon Š.


     V Národnej banke Slovenska v Banskej Bystrici bolo super. Hádzali sme si loptu a každý povedal, čo ho baví a čo by chcel robiť v budúcnosti. Pani učiteľka, ktorá nás mala na starosti,  mala pre nás pripravené rôzne povolania, ktoré sme si mohli vyskúšať a dostali sme za to „mzdu“.
     V druhej časti sme robili rozpočet rodiny. Pani učiteľka nám rozdala kartičky, kde sme písali , čo koľko stojí. Uvedomila som si, že aké to majú rodičia ťažké a nie vždy nám musia a môžu kúpiť to, čo chceme. 
     Na tretej hodine sme hrali hru Kahoot, kde sme si overovali informácie, ktoré sme získali. Vyhral Maťo, na druhom mieste bol Samo, tretie miesto obsadila Miška. 
     Veľmi ma celé vyučovanie bavilo. 
                                                                                                                                       Sarah S.
      

     FOTOALBUM

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje