• Aktuálne v našej škole

    • Festival vody

    • 28.11.2019 19:00
    • Bratislavská vodárenská spoločnosť aj v tomto roku vyhlásila FESTIVAL VODY - tradičnú súťažnú prehliadku žiackych projektov o vode. Táto súťaž je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu: „ Modrá škola – voda pre budúcnosť.“
    • “ Hlavným zámerom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka. Štyria žiaci našej školy – Rebeca Valverde, Peter Plachý, Adam Medveď a Bianka Kovalančíková sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Oltmanovej zapojili do tejto súťaže a poslali návrh svojho projektu na posúdenie odbornej komisii. Projekt má názov: „ Stopa virtuálnej vody – problematika skutočnej spotreby vody v predmetoch dennej spotreby.“ S radosťou sa dozvedeli, že ich projekt sa komisii zapáčil, a preto postupujú do súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční dňa 10.12. 2019 v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v Bratislave.

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje