• Aktuálne v našej škole

    • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020

    • 03.05.2020 22:18
    • Na základe odporúčania pani učiteľky geografie sa mohli žiaci 5. – 9. ročníka prihlásiť do
     geografickej online súťaže GQIQ 2020, ktorú organizuje Slovenská geografická
     spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MAPA Slovakia
     Plus, s. r. o., DAJAMA pod záštitou Slovenskej komisie Geografickej olympiády.
    • Túto možnosť využilo niekoľko žiakov našej školy Larisa Mikušková 5.A, Júlia Kosturjaková 6.A, Alexandra Georgievová 6.A, Richard Pagáč 5.B, ..... .  Zadania boli posielané e-mailom. V prvom (školskom) kole bolo potrebné vytvoriť mapu sveta s prvkami originality. Mali na nej byť označené obľúbené miesta, pamiatky, jednoducho, čo súťažiacich zaujíma. Samozrejme nesmela chýbať legenda a vysvetlenie zámeru pri tvorbe mapy.
     Na základe posúdenia máp odbornou porotou boli vybraní účastníci krajského kola, ktoré sa konalo 24. 4. 2020 o 9:30 h. Prebiehalo formou online testu a pri jeho vypracovaní mohli súťažiaci použiť rozličné zdroje (mapy, atlasy, internet). 20 otázok bolo zameraných na historické pozadie veľkonočných sviatkov, krajinu, kde veľkonočné udalosti prebiehali a Veľkonočný ostrov. Časový limit na vypracovanie bol 30 minút. Z celého Banskobystrického kraja do krajského kola postúpilo len 8 žiakov.

     Lariska Mikušková z 5.A triedy sa umiestnila vo svojej kategórii za Banskobystrický kraj na 3. mieste. Ďalšími úspešnými riešiteľkami v krajskom kole boli Julka Kosturjaková a Saška Georgieová zo 6.A.

     Lariska M.: „Samozrejme ma veľmi teší postup do krajského kola a úspech v ňom. Vypracovanie mapy sa mi zdalo byť náročnejšie ako otázky v krajskom kole. Len ten časový limit na riešenie testu je dosť krátky. Aj keď nebolo potrebné hľadať všetky informácie, vyhľadávanie tých, čo som nevedela zabralo veľa  cenných minút z časového limitu. Hlavne, keď neviem rýchlo písať na klávesnici počítača.“
     Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

     GEOQIZ 2020
     Dňa 27. 3. 2020 sa mohli žiaci zapojiť do celonárodného geografického testu GEOQIZ. Link na test bol zverejnený online. Na 40 otázok mali súťažiaci 45 minút. Otázky boli zamerané predovšetkým na Turecko. Keďže súťažiaci nemuseli dať súhlas na zverejnenie výsledkov, tak nevieme ako sa v súťaži umiestnili a budeme radi, ak sa úspešní riešitelia prihlásia.
     Larisa Mikušková v tomto teste získala 30 bodov. Gratulujeme.

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje