• Aktuálne v našej škole

    • Naše žiačky opäť úspešné

    • 08.06.2020 17:28
    • V máji sa niektorí žiaci našej školy zapojili do Kvízu o vode, kde si mohli overiť svoje vedomosti o kolobehu vody v prírode a poznatkov o rieke Dunaj  ako aj vedomosti z histórie a súčasnosti vodárenstva.
    • S otázkami kvízu sa popasovalo 89 riešiteľov vo veku od  10 do 46 rokov. Žiačkam našej školy sa darilo, Bianka Kovalančíková z  8. A triedy obsadila druhé miesto a Alexandra Georgievová zo 6. A bola tretia.  Obidve mali 96% úspešnosť. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje