• Aktuálne v našej škole

    • Výzva na voľby členov do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča

    • 16.09.2020 09:54
    • Mesto Sliač ako zriaďovateľ ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač vyhlasuje Výzvu na voľby členov Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča
     Výzva na voľby členov Rady školy ZŠ A. Sládkoviča


     OZNAM

     Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač vyhlasuje v zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samospráva, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. 

      

     VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY.

      

     Uskutočnia sa:

     - z radu pedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 13,30 hod.

     - z radu nepedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 14,00 hod.

     - z radu rodičov 23. septembra 2020 od 16,30 – 18,00 hod.

     v priestore vstupného vestibulu B bloku Základnej školy A. Sládkoviča, Sliač

      

                                                                                                               Mgr. Alžbeta Krúpová 

                                                                                                   riaditeľka školy
     Viac informácií:  
     https://zssliac.edupage.org/a/rada-skoly 
     podstránka OZNAMY

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje