• Aktuálne v našej škole

    • Prestížny program GLOBE je už aj na našej škole

    • 15.12.2020 17:44
    • V tomto roku sa Slovensko  oficiálne zapojilo do medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho programu GLOBE, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA.
    • Naša škola sa taktiež zapojila do tohto prestížneho projektu a využila jedinečnú možnosť využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať merania a praktické experimenty.
     GLOBE poskytuje možnosť spolupracovať a bádať v niekoľkých oblastiach životného prostredia. Tieto sú atmosféra, biosféra, hydrosféra, pedosféra.

     Medzinárodný vedecký a vzdelávací program GLOBE tento rok oslavuje svoje 25. výročie. Spolu so Slovenskom je v ňom zapojených 123 krajín z celého sveta. Od roku 1995 sa v týchto krajinách podarilo zozbierať dáta z vyše 178 miliónov meraní od viac ako 10 miliónov študentov a 169 tisíc ľudí.

     GLOBE spája študentov, učiteľov a vedcov za účelom skúmania životného prostredia na celosvetovej úrovni. Vytvára medzinárodnú sieť študentov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú štúdiu životného prostredia, meraniu kvality životného prostredia a výmene užitočných informácií o stave životného prostredia medzi sebou a v rámci medzinárodnej vedeckej komunity.


     Výsledky svojich meraní môžu študenti zdieľať prostredníctvom aplikácie a umožniť tak ich ďalšie spracovanie vedcami NASA. Majú možnosť sa zúčastňovať sa stretnutí participujúcich krajín, nadväzovať s nimi kontakty a inšpirovať sa navzájom v aktivitách súvisiacich so životným prostredím. Zber a zdieľanie dát a meraní je dostupné aj pre širokú verejnosť.

     G – The Global
     L – Learning and
     O – Observation to
     B – Benefit
     E – the Environment


    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje