• Zelená škola

     • Čo je Zelená škola

     • je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. 

      Od školského roka 2016/2017 sa stala ZŠ A. Sládkoviča súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Akčný plán školy bol spracovaný na dva roky 2016/2017 a 2017/2018. Zamerali sme sa na témy zeleň, ochranu prírody a zníženie odpadu. Vyvrcholením projektovej činnosti sa stala obnova zaniknutej školskej záhrady v duchu náučno-poznávacieho a relaxačno-oddychového areálu zameraného na všetkých päť ľudských zmyslov. Podarilo sa nám znížiť množstvo komunálneho odpadu a získať tak titul ZELENÁ ŠKOLA.

      Keďže máme chuť stále  niečo zmeniť a máme množstvo nápadov a tvorivej energie, tak sme sa aj v roku 2019/2020 a 2020/2021 znovu zapojili do projektu.

                                               NAŠA TÉMA:

                                                   ENERGIA                 

       

       

      Riadime sa:

       

                            

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje