• Aktuálne v našej škole

    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

    • 20.04.2021 15:51
    • Žiaci 8. a 9. ročníka budú automaticky prihlásení na stravu od 19.04.2021. Prosíme rodičov, aby žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni, vyhlásili telefonicky alebo SMS v školskej jedálni.
     Od 26.04.21 sú už všetci žiaci, ktorí  boli prihlásení na začiatku škol. roka na stravu, automaticky prihlásení na obed. Prosíme rodičov, aby žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v ŠJ, vyhlásili telefonicky alebo SMS v ŠJ najneskôr do 23.04.21 do 12,00 hod.

      
    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje