• Aktuálne v našej škole

    • PYTAGORIÁDA - okresné kolo

    • 20.04.2021 17:56
    • Miško Priehradník z 5.C triedy obsadil v okresnom kole Pytagoriády 2. miesto.
     Okresné kolo súťaže sa online formou uskutočnilo v dňoch 13. a 14. apríla 2021. Do okresného kola postúpili všetci úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády.

      
    • Výsledková listina:
     3. ročník:
     úspešní riešitelia: L. Plencner 3.B, J. Sanitrár 3.B, J. Lacková 3.A

     4. ročník:
     úspešní riešitelia: K. Horvátová 4.B, T. Kurtík 4.A, T. Gerhát 4.B

     5. ročník:
     úspešní riešitelia: M. Priehradník 5.C, D. Bajčiová 5.A, A. Palečka 5.C, N. Bellos 5.C, B. Kochlicová 5.A, D. Barta 5.C, N. Halmová 5.C, L. Kavčiak 5.C, D. Ondrášik 5.B, G. Mrázová 5.C, M. Uhrín 5.C, S. Škrabák 5.A, M. Lacko 5.A, N. Babicová 5.C, T. Tatranská 5.C, J. Riečan 5.B, V. Jakubová 5.C, M. Krnáč 5.A, N. Venclíková 5.A

     6. ročník:
     úspešní riešitelia : L. Kurtík 6.A, D. Bačková 6.A

     7.ročník:
     úspešný riešiteľ: B. Kuzma 7.A

     Všetkým riešiteľom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v Pytagoriáde.
     Miškovi Priehradníkovi blahoželáme k úspechu a želáme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     Zároveň ďakujeme pani učiteľkám matematiky za prípravu žiakov na súťaž.

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje